Zoeken
Datum
Online & Evenementen

Kafka en filosofie (online)

31/05/2023 20:00:00

Kafka en filosofie. Over Kafka lezen en niet begrijpen Een landarts die niet meer thuis raakt in een ijzige nacht, trappen zonder boven of onder, een jager die sterft en tegelijkertijd wordt verdoemd tot een eindeloos bestaan, een jongeman die wakker wordt als kakkerlak – wie Kafka leest, weet dat er een vervreemdende ervaring te wachten staat. Hoe wij onze realiteit ervaren wordt op losse schroeven gezet. De vraag blijft echter: wat betekent deze vervreemding?…

Filosofie voor professionals

Crash Course: Indaba. Betrokken besluitvorming

03/06/2023 10:00:00

De ‘Indaba’ is een oud Zoeloegebruik waarbij alle betrokkenen worden gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen. Deze methode is met succes toegepast bij de slotfase van de klimaattop in Parijs in 2015 en komt tegemoet aan de behoefte aan erkenning van elke deelnemer. De vraag ‘wie zijn wij?’ is daarbij erg belangrijk. Leerdoelen Na het volgen van deze crash course kent de deelnemer enkele basisgedachten die de ubuntu-filosofie onderbouwen. De…

Masterclasses

Masterclass Seneca: Leren sterven

10/06/2023 10:30:00

Stoïcijnse lessen van een filosoof, staatsman en mysticus De verhandelingen, brieven, tragedies en natuurwetenschappelijke werken van de stoïcijn Lucius Annaeus Seneca bieden al tweeduizend jaar inspiratie, troost en… controverse. Van Seneca leren we weinig waarde te hechten aan externe zaken, het goede na te streven en kalm te leven. Tegelijkertijd was Seneca zelf erg rijk en mengde hij zich in onzuivere politieke spelletjes. Is Seneca een hypocriet? Of moeten we de mens Seneca los zien…

Online & Evenementen

Luisteren in tijden van polarisatie (online)

14/06/2023 20:00:00

Luisteren in tijden van polarisatie Sociale polarisatie, waarbij verschillende groepen in de maatschappij van elkaar vervreemden, heeft door de pandemie een vlucht genomen. Hoe deze verschillen te overbruggen? Dialoog gericht op argumenten lijkt de kloof eerder te verergeren dan te dichten. Deze lezing breekt daarom een lans voor het luisteren. Niet om klakkeloos over te nemen wat de ander zegt, noch om het eens te worden, maar om aannames en denkramen van de ander en…

Basiscursussen

Basiscursus Interculturele filosofie: Intercultureel perspectief op natuur

17/06/2023 10:30:00

Miljarden stemmen Europa waande zich lange tijd middelpunt van de wereld. Steeds meer beseffen we wat we hebben aangericht: kolonisatie, missionarisdrang en overheersing van mens, dier en de rest van de natuur. Lange tijd zijn andere stemmen niet gehoord, terwijl niet-westerse filosofieën ons juist belangrijke inzichten aanreiken voor de omgang met polarisatie, burn-out en klimaatproblematiek. Bovendien is er behoefte aan epistemische rechtvaardigheid: erkenning en herstel van deze filosofische posities. In deze cursus gaan oosterse, Afrikaanse,…

Online & Evenementen

Kidscafé 18 juni 2023

18/06/2023 15:00:00

Booster je denkvermogen! Kinderen hebben een grote denkbehoefte en zij beleven doorgaans veel plezier aan het denken in een groep. Het Filosofisch KidsCafé biedt kinderen en jongeren vanaf 7 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met filosofie. De ISVW organiseert elke derde zondag van de maand het Filosofisch Kidscafé. Brenda Raa (docent basisonderwijs bij Bildungstichting Agora in Zaanstad) begeleidt deze activiteit sinds zij in 2018 de beroepsopleiding FMKJ bij de ISVW heeft afgerond: “Tijdens…

Online & Evenementen

Filosofisch café 18 juni 2023

18/06/2023 15:00:00

Vriendenwijsheid Op 18 juni 2023 zal het filosofisch café van de Vrienden gewijd zijn aan het thema Vriendenwijsheid. Binnen de Vriendenvereniging is veel kennis, expertise en wijsheid aanwezig. Tijdens dit café zullen een aantal Vrienden de deelnemers meenemen in diverse onderwerpen. Verspreid over twee rondes kunnen de deelnemers kiezen uit vier lezingen en workshops. In ronde 1 bespreekt Margreet de Zeeuw of de crisis in de natuurkunde om een nieuw filosofisch fundament vraagt en laat Frans van…

Filosofie voor professionals

Crash Course: Moreel beraad

24/06/2023 10:00:00

Moreel beraad is erop gericht de morele kwesties en vragen onder ogen te zien, openhartig te bespreken en dialogisch te onderzoeken. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing; het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpunten; teamvorming; het versterken van de samenwerking; of het ontwikkelen, invoeren en toetsen van beleid. Leerdoelen Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en standpunten…

Filosofie voor professionals

Crash Course: Socrates in organisaties

24/06/2023 10:00:00

Wordt een leider met lef en leer ruimte maken voor vragen over maatschappelijke impact en de rol van jouw organisatie.

×