Basiscursussen

Basiscursussen beslaan meerdere weekends. Bij lopende opleidingen is het nog mogelijk om je in te schrijven voor specifieke onderdelen.


Japanse filosofie

Start: 5 en 6 februari 2022
In de basiscursus Japanse filosofie verkent je de rijke schakeringen van de Japanse geest aan de hand van de drie belangrijkste filosofieën: de kamicultus, het boeddhisme en het confucianisme. Met Michel Dijkstra


Existentialisme

Gestart: 25 en 26 september 2021
De visie dat het leven niets meer is dan het kale bestaan tot we er zelf iets beters van maken wordt existentialisme genoemd. Onderzoek de waarde en reikwijdte van deze gedachte met Maarten van Buuren