Basiscursussen

Basiscursussen beslaan meerdere weekends. Bij lopende opleidingen is het nog mogelijk om je in te schrijven voor specifieke onderdelen.


Tienduizend poorten: oosterse levenskunst

Een bekende Chinese zegswijze luidt: ‘Er zijn tienduizend poorten!’ Oftewel: voor ieder is er een eigen poort als het gaat om levenskunst. Michel Dijkstra en Lucas den Boer gidsen je door de hoogtepunten van de oosterse filosofie. De weekenden van deze basiscursus zijn ook los te volgen.

Weekend 3
De yogi’s: grenzeloze liefde
23-24 maart 2024

Weekend 4
Zen: de mysterieuze Weg
27-28 april 2024

Weekend 5
Betreed de tienduizend poorten
8-9 juni 2024 

 


Ethiek

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’ Ethiek biedt ons verantwoorde reacties. Tijdens de Basiscursus Ethiek maak je in vijf weekenden – die ook los te volgen zijn – kennis met de ethische benaderingen van o.a. Aristoteles, Spinoza, Kant, Mill, Levinas en Nussbaum. De bruikbaarheid van hun opvattingen onderzoek je aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven, waarbij je de kans krijgt zelf te filosoferen. Met Jan Flameling.

Weekend 5
Martha Nussbaum – Joan Tronto – Kate Raworth – Donna Haraway
2-3 maart 2024

 


Het leven als reis

Levensfilosofie gaat over het avontuur van het geleefde leven. Deze filosofie blijft dicht bij de ervaring en de vragen die zich daarin aandienen of nog verbergen. In deze basiscursus is veel aandacht voor de antieke levensfilosofie, de moderne existentiefilosofie en een filosofie van de aarde. Met Bas Nabers.

Weekend 3
Reisgenoten
16-17 maart 2024

Weekend 4
Thuis en wereld
20-21 april 2024

Weekend 5
Een Odyssee op aarde
18-19 mei 2024

Weekend 6
Horizon
22-23 juni 2024