Uitleg cursusaanbod


Ons aanbod bestaat uit cursussen publieksfilosofie en filosofie-opleidingen voor professionals.

Aanbod publieksfilosofie

De cursussen publieksfilosofie zijn voor een breed publiek toegankelijk: er is geen specifieke voorkennis vereist en er is geen maximumaantal deelnemers. We bieden de cursussen aan onder kostprijs, zodat mensen met een modaal inkomen ook deel kunnen nemen. We streven naar toegankelijkheid, zowel qua inhoud als prijs.

Filosofieweek

Een filosofieweek is een cursus over een filosofisch onderwerp, die vijf dagen (dertien dagdelen) duurt. De cursus kan er op verschillende manieren uitzien:
– Een leesweek waarin je een primair filosofisch werk leest
– Een verdiepende week over een denker, thema of historische periode in de geschiedenis van de filosofie
– Een praktische week waarin je een filosofische vaardigheid toepast

Summerschool

Een summerschool is exact hetzelfde als een filosofieweek, maar dan in de zomer. Heel zelden gaat het om een los weekend, maar doorgaans zijn het vijfdaagse cursussen.

Basiscursus

Een basiscursus is een filosofische reeks van vijf of zes weekends. Elk weekend telt vier dagdelen: drie dagdelen op zaterdag en één op zondag. Inhoudelijk zijn basiscursussen inleidend en toegankelijk. Elk weekend van een basiscursus kun je ook los volgen.

Masterclass

Een masterclass is een filosofische reeks van vijf of zes weekends. Elk weekend telt vier dagdelen: drie dagdelen op zaterdag en één op zondag. Inhoudelijk zijn masterclasses verdiepend. Tijdens een masterclass staan primaire filosofische teksten centraal. Je leest bijvoorbeeld voor elk weekend een filosofisch werk, of een deel ervan. Masterclasses vergen doorgaans meer voorbereiding van de deelnemers dan een basiscursus. Elk weekend van een masterclass kun je ook los volgen.

Evenement

Evenementen zijn alle bijeenkomsten van een weekend of korter. Het kan gaan om allerlei soorten bijeenkomsten, zoals een (online) lezing, een Filosofisch Café of een open dag.

 

Aanbod filosofie voor professionals

Bij onze leergangen filosofie voor professionals is er doorgaans een maximumaantal deelnemers en is het mogelijk dat er een impliciete of expliciete ingangseis is. Deze kan een toelatingsgesprek zijn, of een opleiding kan gericht zijn op een specifieke beroepsgroep. We hanteren marktconforme prijzen voor deze opleidingen. Ons aanbod filosofie voor professionals is daarmee exclusiever en minder toegankelijk dan ons publieksaanbod. Uiteraard zijn bovenstaande doelgroepen niet heel strikt te scheiden: de leergangen voor professionals kunnen ook vanuit persoonlijke interesse worden gevolgd, en de inhoud van de cursussen publieksfilosofie kan ook op de werkvloer worden toegepast.

Beroepsopleiding

Ons aanbod aan beroepsopleidingen bestaat voornamelijk uit leergangen van vijf, zes of zeven tweedaagse bijeenkomsten. Deze kunnen plaatsvinden op zaterdag & zondag, maandag & dinsdag of dinsdag & woensdag. Soms is er daarna nog een losse examendag of terugkomdag, behalve de opleiding Praktische filosofie, wijsheid aan het werk, die elf woensdagen duurt. De bijeenkomsten van opleidingen zijn niet los te volgen, zoals dat wel kan bij de basiscursussen en masterclasses van de publieksfilosofie. De beroepsopleidingen sluit je af met een certificaat. Tot de min of meer vaste opleidingen behoren onder meer de opleiding tot socratisch gespreksleider, tot filosofisch practicus, tot docent filosoferen met kinderen en jongeren, uitvoerder van morele reflectie en tot visieontwikkelaar in organisaties.

Crash course

Een crash course is een spoedcursus van een dag waarin je kennismaakt met een specifieke beroepsopleiding.

Training 

Een training is een eenmalige tweedaagse cursus, zoals De kunst van het vragen stellen.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven