Veelgestelde vragen

Over de ISVW

+ Wat is de ISVW en wat is haar doelstelling?
De ISVW is een centrum voor levens- en wereldbeschouwing, gevestigd op Landgoed ISVW te Leusden. Onze doelstelling is sinds de oprichting van de ISVW in 1916 nauwelijks gewijzigd en luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel het (nagenoeg) uitsluitend zonder winstoogmerk beoefenen van filosofie en daardoor bijdragen aan de kwaliteit van het persoonlijk en maatschappelijk leven en het verdiepen van levens- en wereldbeschouwing, en voorts al het geen daar rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt, of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en in het algemeen belang.’ Om aan deze doelstelling te voldoen organiseert de ISVW cursussen, opleidingen, trainingen en evenementen die voor het overgrote deel plaatsvinden op het Landgoed in Leusden, waar ons conferentiehotel en de bosrijke omgeving de ideale entourage en faciliteiten bieden voor onze cursisten. Ook geeft ISVW Uitgeverij sinds 2011 boeken uit die passen bij deze doelstelling. Inmiddels is ons fonds gegroeid en zijn onze toegankelijke en urgente filosofische boeken goed vertegenwoordigd op de planken van de boekwinkels bij u in de buurt. Boeken van ISVW Uitgevers kunt u tevens hier bestellen.
+ Wat is dat eigenlijk, filosofie? En waarom vindt de ISVW dat zo belangrijk?
Vraag aan honderd filosofen wat filosofie is en u krijgt honderd verschillende antwoorden. Als u geluk hebt, krijgt u op deze vraag zelfs een gratis ongevraagde lezing van minstens een half uur. Voor elke filosoof betekent filosofie iets anders. Wat betekent het voor u? Om u op weg te helpen geven wij u hier enkele mogelijke antwoorden.

‘Filosofie is een trainingsprogramma dat je leert om geen verkeerde oordelen te vormen.’ – René Gude, oud-directeur ISVW en tot zijn dood in 2015 Denker des Vaderlands.

‘Filosofie is zelfbezinning en wereldbeschouwing volgens een nauwkeurige methode waarbij de methode zelf er meer toe doet dan de uitkomst van het onderzoek.’ – Florian Jacobs, redacteur ISVW Uitgevers

‘Filosofie is nadenken over de fundamentele vragen die voortkomen uit de menselijke conditie. Dat nadenken geschiedt op methodische wijze en met gebruik van geldige argumentatie. Uiteindelijk helpt filosofie je te bepalen wat ertoe doet.’ – Marthe Kerkwijk, ISVW programmacoördinator

‘Filosofie is een kritische levenshouding waarbij je vragen stelt waarvan je weet dat er geen vaststaand antwoord op is’ – Andrea Reuvers, ISVW stagiair en masterstudente filosofie.

Filosofie gaat over vier vragen: ‘Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? Wat is de mens?’ – Immanuel Kant.

Omdat iedereen nadenkt over dit soort vraagstukken, is iedereen filosoof. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Sterker nog, kinderen zijn vaak uitstekende filosofen. Een beetje nieuwsgierigheid is voldoende. De ISVW vindt het belangrijk dat mensen de gelegenheid krijgen deze natuurlijke nieuwsgierige en kritische houding te cultiveren. Niet alleen is dat verrijkend voor het individu, maar ook voor de maatschappij. Een wereld waarin mensen zelfstandig kunnen nadenken is voor iedereen een betere wereld. Bovendien hebben filosofen met elkaar de hoop gemeen dat problemen met redelijke gesprekken zijn op te lossen, of in elk geval in goede banen te leiden, in plaats van met geweld en machtsmisbruik. Filosofie is van oudsher een vriendschapsstichtende activiteit.

+ Kan ik lid worden van de ISVW?
U kunt geen lid worden van de ISVW, maar wel van de Vereniging van Vrienden van de ISVW. Hiermee investeert u in een denkeconomie en maakt u het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren. Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden. Als Vriend van de ISVW krijgt u korting bij toegang tot de filosofische cafés, kunt u de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten bijwonen en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies. Voor meer informatie kunt terecht op de pagina http://vrienden-isvw.nl/. Ook kunt u een abonnement nemen op het gratis digitale filosofietijdschrift iFilosofie
+ ISVW ontvangt geen subsidie. Wat is dan jullie verdienmodel?
ISVW is een non-profit organisatie. Wij lijden al meer dan honderd jaar verlies met onze filosofie-activiteiten. Sinds 2008 ontvangen wij geen overheidssubsidie meer. Sindsdien compenseren wij dit verlies met het resultaat uit de activiteiten van ons conferentiehotel. Om dit model duurzaam en financieel gezond te houden, streven wij ernaar ons filosofieprogramma zo kostendekkend mogelijk te maken.
+ Hoe kan ik de ISVW bereiken?
Het adres van de ISVW is Dodeweg 8, 3832 RD, Leusden. U kunt reizen naar station Amersfoort en daar een OV-fiets pakken, of u neemt bus 19 richting Rusthof en stapt uit bij bushalte Begraafplaats Rusthof. Vanaf deze halte loopt u in tien minuten via de Dodeweg naar de ISVW. Met de auto is de ISVW eenvoudig te bereiken vanaf de A28, afslag Leusden. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 033 – 465 07 00 of per mail via info@isvw.nl .
+ Hoe blijf ik op de hoogte van het programma van de ISVW?
Op isvw.nl kunt u ons programma raadplegen. Daarnaast kunt u geheel vrijblijvend onze programmakrant aanvragen. Maar de beste manier om op de hoogte te blijven van het programma is door u aan te melden voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Dat kan hier.

Cursussen en opleidingen: informatie en aanmelden

+ Welke cursus of opleiding is voor mij geschikt?
Op onze website staat bij elke cursus of opleiding vermeld voor welke doelgroep de cursus of opleiding geschikt is. Heeft u daar vragen over of twijfelt u tussen twee of meer cursussen? Neemt u dan gerust contact met ons op voor persoonlijk advies: 033 – 465 0700.
+ Wat is het niveau van de cursussen en opleidingen van de ISVW? Hoe weet ik of ik daaraan voldoe?
Onze summerschools, filosofieweken en basiscursussen zijn allen geschikt voor mensen zonder specifieke vooropleiding. Het enige dat u nodig hebt is een oprechte interesse in het onderwerp. De meeste deelnemers aan onze cursussen zijn betrokken bij de maatschappij en lezen graag. Onze docenten zijn allen zeer bekwaam in het creëren van een open, veilige sfeer waarin iedere deelnemer de ruimte krijgt vragen te stellen op het niveau dat hem of haar past. Voor onze opleidingen en trainingen voor professionals gelden soms specifieke eisen. Waar dit het geval is, staan deze eisen duidelijk vermeld op de pagina van de opleiding in kwestie.
+ Is er een minimum of maximum aantal deelnemers voor de cursussen?
Het minimumaantal deelnemers waarbij een cursus of opleiding doorgang kan vinden hangt af van verschillende overwegingen, zowel didactisch als praktisch, en verschilt daarom per cursus of opleiding. Bij de meeste cursussen en opleidingen ligt dat minimumaantal tussen de zes en tien deelnemers. Er geldt geen maximumaantal voor onze cursussen. Voor sommige van onze opleidingen en trainingen voor professionals echter wel. Als dat het geval is, staat dat op onze website vermeld.
+ Ik vind de cursussen best prijzig! Waarom zijn ze niet geschikt voor een smalle beurs?
Een cursus volgen bij de ISVW is best een investering. Afhankelijk van het arrangement dat u kiest, betaalt u voor bijvoorbeeld een summerschool of filosofieweek al gauw een kleine duizend euro. Voor veel mensen is dat een behoorlijk bedrag. Waaruit is dit bedrag opgebouwd en wat krijgt u ervoor terug? In grote lijnen bestaat het cursusbedrag dat u betaalt uit twee delen: pensionkosten en cursusgelden. De pensionkosten bestaan uit de kosten voor uw verblijf, zoals uw maaltijden, overnachtingen, koffie, thee en natuurlijk die lekkere koekjes. Omdat onze summerschools en filosofieweken doorgaans tijdens schoolvakanties plaatsvinden, hanteren we voor onze cursussen daltarieven. Zo ontvangt u het comfort, de kwaliteit en de service die u van een conferentieoord mag verwachten voor een zachte prijs. Voor een standaard summerschool of filosofieweek betaalt u daarnaast zo’n € 543,- aan cursusgelden, exclusief toeslagen voor lesmateriaal of andere bijzonderheden. Dat is best een bedrag, maar ook hier biedt de ISVW u waar voor uw geld. Een summerschool of filosofieweek bestaat gemiddeld uit 27 contacturen. Dat betekent dat u ongeveer € 20,- per uur betaalt voor het filosofieonderwijs dat u tijdens een cursusweek geniet. Voor een weekendcursus is dat minder dan € 25,-. Voor de kwaliteitsstandaarden die wij hanteren is dat zeer scherp geprijsd. De meeste van onze docenten hebben minimaal een MA in filosofie of een aanverwant vakgebied. Velen zijn gepromoveerd en een behoorlijk aantal is zelfs hoogleraar. Wij selecteren bovendien al onze docenten op relevante ervaring en communicatieve kwaliteiten. Als u dit uurtarief vergelijkt met bijvoorbeeld de prijs voor een vioolles bij een ervaren en goed opgeleide docent, dan zijn onze cursusgelden eigenlijk heel gunstig.
+ Kan ik korting krijgen op de cursussen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om korting te krijgen op onze cursussen. U vindt het meest actuele aanbod op onze kortingenpagina.
+ Hoe kan ik mij aanmelden voor een cursus?
Op de website van de ISVW vindt u ons cursusaanbod. U kunt op de cursus of opleiding klikken die u wilt volgen en vervolgens op ‘aanmelden’. Mocht u er niet uit komen, dan kunt u telefonisch contact opnemen: 033 – 465 07 00 of een email sturen naar info@isvw.nl, dan helpen wij u verder.

Cursussen en opleidingen: tijdens en na de cursus

+ Waarom verstrekt de ISVW geen NAW-gegevens en e-mailadressen van mededeelnemers?
E-mailadressen en NAW-gegevens zijn privacygevoelige informatie, waarop privacywetgeving van toepassing is. Om die reden verstrekken wij NAW-gegevens en e-mailadressen niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan onze leveringsverplichting te kunnen voldoen. Lees hier ons privacy statement. Indien u in contact wilt blijven met andere deelnemers aan de cursus of opleiding, dan staat het u uiteraard vrij om onderling deze gegevens uit te wisselen.
+ Kan ik bij aanvang van een cursus of opleiding al inchecken?
U kunt vanaf 14.00 uur inchecken. Tot die tijd kunt u uw bagage veilig bij de receptie achterlaten. Op de laatste dag van de cursus kunt u voorafgaand aan het programma uitchecken. Ook dan bewaren we uw bagage voor u, indien u dat wenst.
+ Kan ik de nacht voorafgaand aan de cursus of de nacht na de cursus overnachten in het hotel?
Voor een overnachting voorafgaand of na afloop van een cursus kunt u een kamer boeken op basis van onze beschikbaarheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met de receptie: 033 – 465 07 00.
+ Kan ik de powerpointpresentaties van de sprekers na afloop toegestuurd krijgen?
Wij vragen onze docenten om hun powerpointpresentaties na afloop van een cursus beschikbaar te stellen voor de deelnemers. Indien zij daarmee akkoord gaan, zetten wij deze bestanden op de Digitale Leeromgeving (studiecoach) waarvoor elke deelnemer inloggegevens heeft ontvangen na aanmelding. powerpointpresentaties bevatten echter auteursrechten en blijven het eigendom van de docent of spreker. Deze bestanden zijn niet het eigendom van de ISVW. De docent behoudt dan ook zeggenschap over dit materiaal en dus ook het recht om deze bestanden niet ter beschikking te stellen. Hetzelfde geldt voor collegenotities of ander tekst- of beeldmateriaal.
+ Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik besluit te stoppen met een opleiding?
Op al onze cursussen en opleidingen zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze maken deel uit van onze Algemene Leveringsvoorwaarden, die u hier kunt downloaden. Artikel 6.1 daarvan luidt: ‘De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.’ Dat betekent dat u na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn geen recht meer hebt op restitutie van de cursusprijs of een deel daarvan. Ook de betalingsverplichting vervalt niet, dus eventuele uitstaande facturen moet u alsnog voldoen. Dit geldt ook als de opleiding niet voldoet aan uw verwachtingen of als u een bijeenkomst mist door ziekte. We begrijpen dat dit voor u een risico met zich meebrengt. We raden dan ook aan u voorafgaand aan uw inschrijving goed te informeren. Wij doen ons uiterste best duidelijke en accurate informatie te verschaffen. Allereerst vindt u voor elke opleiding informatie over leerdoelen, doelgroep, werkvormen, lesmateriaal en studiebelasting op onze website. Ook kunt u veel van onze docenten ontmoeten tijdens onze Open Dagen. Wilt u liever eerst ervaren hoe het is om een opleiding bij ons te volgen? Neem dan deel aan een Crash Course die past bij de opleiding die u op het oog hebt. Tot slot zijn wij tijdens kantooruren telefonisch of per email bereikbaar voor advies.
+ Hoe kan ik mijn feedback over een cursus of opleiding laten weten?
Bij al onze cursussen en opleidingen maken wij gebruik van digitale evaluatieformulieren. U ontvangt deze via sms of email. Deze vervangen de papieren evaluatieformulieren die u misschien van ons gewend bent. Na uw eerste overnachting ontvangt u een korte tussenevaluatie waarin u kunt aangeven of alles naar wens is. Als dat niet zo is, ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie om het probleem op te lossen. Na afloop van de cursus of opleiding ontvangt u een eindevaluatie. Met enkele klikken kunt u hierin uw feedback kwijt over de cursus, de docent en de faciliteiten. Ook is er ruimte waar u opmerkingen kunt plaatsen. Mocht het niet lukken het digitale evaluatieformulier in te vullen, dan kunt u hier alsnog een evaluatie inzenden.
+ Wat doet de ISVW met mijn feedback?
Nadat wij de evaluaties van de deelnemers van een cursus hebben ontvangen, krijgen wij hiervan een rapport. Dit rapport bevat privacygevoelige informatie en maken wij daarom niet openbaar. Verschillende onderdelen uit dit rapport gebruiken we voor diverse doeleinden:

Opmerkingen en cijfers over docenten en sprekers delen wij met de docenten en sprekers op wie zij van toepassing zijn, altijd anoniem.

Opmerkingen en cijfers over de ISVW, onze werkwijze, informatievoorziening, service, faciliteiten, kamers, zalen en restaurant delen wij met de desbetreffende afdeling en gebruiken wij ter verbetering van onze dienstverlening.

Het evaluatieformulier bevat de vraag of u een aanbeveling wilt doen voor op onze website, al dan niet met vermelding van uw naam. Deze aanbevelingen publiceren wij voor een eventuele volgende editie van dezelfde cursus of een volgend optreden van dezelfde docent op onze website, indien van toepassing. Hetzelfde geldt voor gemiddelde beoordelingen van onze cursussen en faciliteiten.

De gemiddelde beoordelingen en terugkerende opmerkingen uit het evaluatierapport spelen tevens mee in onze overwegingen bij de ontwikkeling van toekomstige programma’s.

+ Ik heb een klacht. Wat moet ik doen?
Het kan natuurlijk gebeuren dat er ondanks onze inspanningen iets niet naar uw wens verloopt. Blijf er niet mee zitten, maar neem zo snel mogelijk contact met ons op via de receptie. Het liefst nog tijdens de cursus of opleiding, zodat we meteen actie kunnen ondernemen om het probleem op te lossen. Wij hebben een klachtenregeling, die vindt u hier.

ISVW Uitgevers en iFilosofie

+ Ik wil een boek uitgeven bij ISVW Uitgevers. Wat moet ik doen?
ISVW Uitgevers verwelkomt manuscripten die bij ons passen. Wij specialiseren ons in filosofische en wetenschappelijke publicaties voor een breed publiek. Ons fonds bestaat uit werk van publieksgerichte filosofen en wetenschappers, journalisten en gevestigde publicisten, uit boeken die bijdragen aan de verdieping van levens- en wereldbeschouwing. Lees dit blog van onze redacteur Florian Jacobs om te lezen waar een goed ISVW-boek volgens hem aan voldoet. Hebt u een manuscript geschreven dat past in ons fonds? Dan kunt u dat sturen naar info@isvw.nl t.a.v. Florian Jacobs. Houd er rekening mee dat wij veel manuscripten afwijzen, zoals bij de meeste uitgeverijen gebruikelijk is. Wij ontvangen namelijk veel meer manuscripten dan we kunnen uitgeven. Alle ingezonden manuscripten nemen wij echter in behandeling. Voorzie uw manuscript altijd van uw naam, adresgegevens, een klein cv en een korte samenvatting. Bij voorbaat dank!
+ Hoe kan ik mij abonneren op iFilosofie?
ISVW Uitgevers geeft een gratis digitaal filosofietijdschrift uit: iFilosofie. U kunt zich met een klik op de knop hier inschrijven. U ontvangt dan elke editie in uw inbox. Met een lidmaatschap van iFilosofie blijft u op de hoogte van Nederlandstalige filosofieboeken.
+ Waar kan ik de boeken vinden van ISVW Uitgevers?
Al onze leverbare boeken zijn op onze website te vinden. U kunt ze online bestellen, dan worden ze thuisgestuurd. Ook zijn onze boeken te koop bij de receptie van Landgoed ISVW. U vindt de boeken op de boekentafel in de lounge.
+ Geeft ISVW Uitgevers e-books uit?
Nee. Op dit moment publiceert ISVW Uitgevers alleen nog op papier.
+ Kan ik korting krijgen op een boek?
Volgens de Wet op de vaste boekenprijs mag je in Nederland geen korting geven op boeken. Boeken hebben altijd een vaste prijs die de uitgeverij pas een half jaar na verschijning kan aanpassen. Uitzonderingen hierop zijn beschadigde boeken of als er heel veel exemplaren van hetzelfde boek worden afgenomen. In het tweede geval kun je contact opnemen met info@isvw.nl. Meer informatie over de vaste boekenprijs is hier te vinden.
+ Ik ben vertaler en wil graag een mooi (filosofisch) boek vertalen. Is ISVW Uitgevers geïnteresseerd?
In beginsel: ja. Genoeg mooie filosofie is nog niet vertaald naar het Nederlands. Neem contact op met info@isvw.nl t.a.v. Florian Jacobs en stuur een proeve van een vertaling van uw hand op, samen met een klein CV en een aanbeveling van het boek dat u wilt vertalen.
+ Kan ik een recensie schrijven voor iFilosofie?
De hoofdredacteur van iFilosofie verwelkomt recensies van recent verschenen filosofieboeken door onafhankelijke recensenten. U kunt uw recensie sturen naar ifilosofie@isvw.nl onder vermelding van uw naam en een korte beschrijving van uzelf. Liever eerst een redactievergadering bijwonen? Neem ook dan contact op met de hoofdredacteur.
+ Hoe kan ik een recensie-exemplaar van een boek aanvragen?
Stuur uw verzoek naar info@isvw.nl t.a.v. Florian Jacobs. Vermeld daarbij de titel van het tijdschrift, de krant of website, of het radio- of tv-programma waarvoor u het boek wilt recenseren.

Samenwerken met de ISVW

+ Ik wil een cursus of opleiding geven bij de ISVW. Wat moet ik doen?
De ISVW specialiseert zich in hoogwaardige cursussen over levens- en wereldbeschouwing en filosofische opleidingen en trainingen voor professionals. Wij verwelkomen voorstellen van ervaren filosofiedocenten en -trainers. Om te bepalen of uw cursus of opleiding mogelijk geschikt is voor ons programma, is het belangrijk om de doelgroep te bepalen. We onderscheiden ons publieksprogramma van ons professionele aanbod.

Hebt u een voorstel voor een training of opleiding voor professionals? Stuur dan dit formulier ingevuld naar info@isvw.nl t.a.v. Marthe Kerkwijk.

Hebt u een voorstel voor een cursus voor een geïnteresseerd publiek? Stuur dan het voorstelformulier voor een basiscursus of een cursusweek ingevuld naar info@isvw.nl t.a.v. Marthe Kerkwijk.

Houd er rekening mee dat wij heel veel voorstellen ontvangen en slechts enkele daarvan daadwerkelijk kunnen toevoegen aan ons programma. Houd er tevens rekening mee dat wij ons programma ongeveer een jaar van tevoren plannen.

+ Ik wil een conferentie organiseren bij de ISVW. Wat moet ik doen?
De ISVW organiseert enkele keren per jaar evenementen of conferenties over filosofie in samenwerking met partners. Voorbeelden hiervan zijn de internationale Animal Politics conferentie, de Bildungsconferenties of de tweejaarlijkse conferenties over de examenonderwerpen filosofie voor havo en vwo in samenwerking met VFVO. Al onze conferenties zijn geschikt voor open inschrijving. Indien u vermoed dat uw conferentie goed past in ons programma en de ISVW een geschikte inhoudelijke partner is voor uw conferentie, dan kunt u contact opnemen met Marthe Kerkwijk via info@isvw.nl of 033-4650700 om de mogelijkheden te bespreken. Houd er rekening mee dat wij veel meer voorstellen ontvangen dan wij kunnen honoreren. Wilt u uw conferentie bij de ISVW organiseren, maar heeft u geen behoefte aan een inhoudelijke samenwerking of is uw conferentie niet geschikt voor open inschrijving? Dan kunt u zalen en overige faciliteiten reserveren via onze afdeling reserveringen: 033-4650700, optie 1. Zie voor meer informatie https://landgoedisvw.nl
+ Zijn er vacatures beschikbaar? Of kan ik stagelopen bij de ISVW?
De ISVW verwelkomt sollicitaties van studenten die minimaal drie maanden stage kunnen lopen en bezig zijn met het laatste jaar van hun bacheloropleiding filosofie of een masteropleiding filosofie of aanverwante studierichting.

Taken: tijdens je stage draai je mee in het team van het ISVW cursusinstituut en ISVW Uitgevers. Tevens maak je tijdens je stage deel uit van de redactie van iFilosofie. Afhankelijk van je vaardigheden en interesses redigeer je manuscripten, schrijf je mee aan onze nieuwsbrieven en webteksten, help je mee met de evenementorganisatie en bedenk je manieren om onze cursussen, opleidingen en boeken voor het voetlicht te brengen. Je leest een recent filosofieboek en schrijft daarover een recensie voor iFilosofie.

Vereisten: Je bent minimaal 3 maanden en minimaal 3 dagen per week beschikbaar. Je bent in een gevorderd stadium van je studie en studeert filosofie of een aanverwante studie. Je hebt interesse in publieksfilosofie. Je kunt foutloos en aantrekkelijk Nederlands schrijven en hebt daarnaast een goede leesvaardigheid in het Engels. Kennis van Mailchimp, WordPress en/of video-editing software is een pre, maar niet noodzakelijk.

Wij bieden: een gevarieerd takenpakket en daarmee de mogelijkheid veel verschillende vaardigheden op te doen. Je krijgt de kans mee te kijken in de keuken van de publieksfilosofie en interessante sprekers te ontmoeten. Ook kun je ervaren hoe het is om een recensie te publiceren of een interview af te nemen. In overleg maken we ruimte in je takenpakket voor jouw specifieke leerwensen of stagedoelen. Daarnaast bieden we een stagevergoeding en elke werkdag lunch. Bij interesse kun je een cv en motivatie sturen naar info@isvw.nl.

Overige vacatures worden gepubliceerd op https://isvw.nl, indien die er zijn. Voor vacatures in de bediening, keuken of receptie, zie https://landgoedisvw.nl.

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 27

  De actualiteit van Hannah Arendt

  27 mei om 10:30 tot 31 mei om 12:30
  jun 07

  ISVW Pubquiz – 7 juni 2019

  7 juni om 18:00 tot 22:00
  jun 15

  Crash Course: Het filocafé

  15 juni om 10:00 tot 17:00
  jun 22

  Een actuele kwestie over leven en dood: prenatale screening

  22 juni om 10:30 tot 23 juni om 12:30
  jul 08

  Filosofisch wandelen

  8 juli om 10:30 tot 12 juli om 12:30
  jul 08

  Filosofie in de Lage Landen

  8 juli om 10:30 tot 12 juli om 12:30
  jul 10

  Uitverkocht: Tao & qigong

  10 juli om 10:30 tot 14 juli om 12:30
  jul 15

  Denken in tijden van versnelling

  15 juli om 10:30 tot 19 juli om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW