Masterclasses

Masterclasses beslaan meerdere weekends. Bij lopende opleidingen is het nog mogelijk om je in te schrijven voor specifieke onderdelen.


Mogelijke werelden

Filosofen voeren geen experimenten uit, maar wel gedachte-experimenten. Zij voeren ons naar mogelijke werelden. Hoewel sommige zich dichtbij de actuele wereld bevinden, zijn andere zo verafgelegen dat het niet duidelijk is hoe ze ons iets kunnen leren. In de Masterclass Mogelijke Werelden scherpen we onze verbeelding aan, om zo tot diepe inzichten te komen betreffende de structuur van de wereld, onze kennis ervan, en hoe we ons tot die wereld en elkaar behoren te verhouden. Met Tim de Mey. De weekenden zijn ook los te volgen.

Weekend 7
Humes ervaringswereld
23-24 maart 2024

 


Hannah Arendt. Denken buiten de orde

Denken, willen en oordelen, tevens de titels van de drie delen van de trilogie Het leven van de geest, vormen voor Arendt de kernactiviteiten van onze geest. Daarin stelt ze lastige, fundamentele vragen die inbreken op de economische orde. Maar de menselijke geest herbergt ook onze creativiteit, zodat we nieuwe werelden kunnen scheppen. In deze verdiepende masterclass van zes weekends lees en bespreek je dit filosofische meesterwerk met Dirk De Schutter en Laurens ten Kate.

Weekend 3
Willen I
16-17 maart 2024

Weekend 4
Willen II

20-21 april 2024

Weekend 5
Oordelen I
25-26 mei 2024 

Weekend 5
Oordelen II
22-23 juni 2024