Summerschools

Krijg jij ook geen genoeg van de zon? Wij bij de ISVW dromen ook het hele jaar door van de bloeiende hei, de vlinders op ons landgoed en de zwoele avonden op ons terras, waar je tot in de kleine uurtjes mensen hoort praten over filosofie onder het genot van een verkoelend drankje.


Vrijheid en inspiratie (vol)

8 juli t/m 12 juli 2024
Deze summerschool staat in het teken van twee kernvragen die al vanaf de oudheid centraal staan in de praktische filosofie: ‘Welke overtuigingen belemmeren mijn vrijheid?’ en ‘Wat inspireert mij, waarvan word ik echt gelukkig?’. Om een antwoord te vinden, gaan wij het ‘avontuur van bewustzijn’ aan, een persoonlijke ontdekkingsreis waarin wij zelf in het geding zijn en zelf onderwerp zijn van onderzoek. Met Rogier Huffnagel.


Heidegger

8 juli t/m 12 juli 2024
Heideggers lectuur van de geschiedenis van de filosofie (van Heraclitus tot Nietzsche) is incontournable. In de cursus besteedt Dirk De Schutter aandacht aan Heideggers existentiefilosofie, aan zijn commentaar op de metafysica, zijn kritiek van het technologisch bestel en zijn interesse voor de poëzie (van Hölderlin en Rilke).


Tolerantie

10 juli t/m 14 juli 2024
In een tijd waarin de omgang met andersdenkenden onder druk lijkt te staan en in de politiek vragen over de grenzen van tolerantie actueel zijn, zullen we ons bezinnen op de filosofische grondslagen van verdraagzaamheid en de omgang met andersdenkenden. Dat doen we door samen (klassieke) filosofische teksten te bespreken in onder meer lezingen en interactieve sessies. Met Bastiaan RijpkemaEva Polman en Bart Schreuders.


Een theorie van alles of niets

15 juli t/m 19 juli 2024
Ondanks de enorme successen die de natuurkunde geboekt heeft, spreken fysici over een crisis in de theorievorming in de natuurkunde. De twee grote theorieën van de twintigste eeuw, de relativiteitstheorie en de kwantumfysica, sluiten niet op elkaar aan. Tijdens deze summerschool laten we zien wat er in de hedendaagse natuurkunde aan de hand is en wat dit voor ons betekent.


Simone de Beauvoir. Denker en schrijver

17 juli t/m 21 juli 2024
Simone de Beauvoir is naast filosoof, existentialist en beroemd feministe ook een gevierd schrijver van talloze literaire werken. In al haar denken slaat zij een brug tussen de abstracte filosofie en het concrete leven. Centraal staat de vraag: hoe kun je en wil je leven? In deze cursusweek bespreekt Jannah Loontjens De Beauvoir.


Morele emoties

17 juli t/m 21 juli 2024
Om de rol van emoties in onze leefwereld precies te achterhalen bekijken we in deze summerschool met Martha Claeys eerst wat emoties eigenlijk zijn volgens filosofen als Harry Frankfurt, Martha Nussbaum, Iris Murdoch, Audre Lorde en Sarah Ahmed. Vervolgens nemen we per dag een emotie onder de loep: van woede via walging en angst, tot liefde en trots.


Woede en maatschappelijke verandering

22 juli t/m 26 juli 2024
We onderzoeken de volgende stelling: Woede is een drijfveer voor maatschappelijke verandering. Woede geldt als een onwenselijke emotie, maar is dat terecht? Aristoteles noemt ‘de voorwaartse kracht van woede’ een positieve eigenschap en Martha Nussbaum ziet woede als een roep om actie. Onderzoek samen met drie Nederlandse en Vlaamse filosofen de kracht van woede, gemodereerd door Bernadette Wienk.


Vergeten filosofen en de uitdagingen van nu

22 juli t/m 26 juli 2024
Deze summerschool biedt een kleurrijk palet aan verrassende denkwijzen over sociale verandering en rechtvaardigheid, over de relatie mens-natuur, over tijd en vooruitgang, over lichamelijkheid en context. Een cursus voor wie op zoek is naar filosofie die uitdaagt en inspireert. Met Renate Schepen en enkele gastsprekers.


Odysseus’ onvoltooide reis

24 juli t/m 28 juli 2024
Nadat Homerus hem als held had laten schitteren in de Odyssee, is Odysseus in de westerse literatuur steeds weer opgedoken. Hoe komt het dat juist Odysseus zo tot onze verbeelding is blijven spreken? Wat zegt hij over onze tijd? Tijdens deze cursus met Jabik Veenbaas lezen we een keur aan prachtige Odysseusteksten uit de westerse literatuur.


Filosofie en religie: een ongemakkelijke verhouding

29 juli t/m 2 augustus 2024
In deze summerschool onderzoeken we de verhouding tussen filosofie en religie aan de hand van klassieke en hedendaagse westerse denkers, en ook oosters denken. Wat dachten zij over de menselijke existentie, God, het bovennatuurlijke, geloof en levenszin? Met Dries Boele.


De grote thema’s van Hannah Arendt

31 juli t/m 4 augustus 2024
In deze summerschool nemen Arendt-experts je mee langs de belangrijkste thema’s in Arendts werk. Aan het eind van de cursus kun je volop meepraten over deze belangrijke filosoof. Marthe Kerkwijk modereert de week met enkele gastsprekers. 


Virginia Woolf

31 juli t/m 4 augustus 2024
Tijdens deze summerschool, onder begeleiding van Woolf-vertalers Thomas Heij en Pauline Slot, lees je essays uit de bundel Woorden willen losjes leven, bespreek je Woolfs nog immer actuele ideeën over schrijven en schrijverschap, en ga je soms ook praktisch aan de slag door impressies op te doen en daar woorden voor te vinden.


Vrijheid

5 augustus t/m 9 augustus 2024
Vrijheid is een kernvraag van de politieke filosofie. In deze reeks bespreken Alexander Roose en Tinneke Beeckman zes denkers en hun vrijheidsbegrip. Aan de hand van Machiavelli, De La Boétie, Spinoza, Montesquieu, de Gouges, en Wollstonecraft ontdek je hoe ons hedendaagse vrijheidsideaal tot stand is gekomen, en welke politieke uitdaging hiermee gepaard gaan.


Socratisch gesprek

5 augustus t/m 9 augustus 2024
Het socratische gesprek is een beproefde methode om je ervaringen te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven. Een oefening in denken, luisteren, vragen stellen, argumenteren en precies formuleren. Een klassiek socratisch gesprek van meerdere dagen is, dankzij de strakke begeleiding door Sandra AertsSam de Vlieger en Gideon Hakker een unieke ervaring.


Filosofie en feminisme

7 augustus t/m 11 augustus 2024
Feministische filosofie is terug van nooit weggeweest. Maar wat is feministische filosofie precies, en zijn de filosofische vragen waarover feministen zich vandaag buigen dezelfde als vroeger? Deze cursus is onder leiding van Lotte Spreeuwenberg.


Een kennismaking met Levinas

12 augustus t/m 16 augustus 2024
Met Jan Flameling verdiep je je in de belangrijkste ideeën van Levinas, waarbij ook filosofen aan bod komen de Levinas hebben beïnvloed, zoals Aristoteles en Kant. Tot slot bespreek je de betekenis van Levinas’ ethiek voor actuele vragen, zoals de vraag welk ethisch beroep de natuur op ons doet.


Denken over de drempel. Mystieke filosofie rond het levenseinde

14 augustus t/m 18 augustus 2024
Sluiten het leven en de dood elkaar uit? Filosofen Michel Dijkstra en Rico Sneller dagen je uit om na te denken over de grenzen van het voorstelbare. Claude Vivier, Dōgen, Hans Jonas en Hans Driesch worden belicht. 


Kritische theorie

14 augustus t/m 18 augustus 2024
Hoe kan de filosofie bijdragen aan een rechtvaardige maatschappij? Duik in de geschiedenis van de kritische theorie, langs denkers als Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse en Chantal Mouffe. Met docenten Marthe Kerkwijk en Peter Huijzer, en gastcolleges van o.a. Thijs Lijster.


 

Wetenschapsfilosofie

19 augustus t/m 23 augustus 2024
Het lijkt nodig de wetenschap als enige bron van betrouwbare informatie te verdedigen. We doen dat in deze cursus door eerst te bepalen wat kennis is en hoever de sceptische twijfel kan gaan. Daarna duiken we in de recente wetenschapsfilosofie. Met Herman de Regt en Hans Dooremalen.


Stoïcijnse week 

21 augustus t/m 25 augustus 2024
De filosofie van de Stoa is een praktische filosofie die veel mensen inspireert. Je leest geschriften van klassieke stoïcijnen, zoals Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius, en breng je hun ideeën in de praktijk. Met Dennis de Gruijter en gastdocenten.


Filosofie van nu

26 augustus t/m 30 augustus 2024
Wat houdt filosofen op dit moment bezig? Deze summerschool brengt je kakelverse filosofische inzichten, nog warm uit de academie.


Vrijheid en inspiratie (vol)

26 augustus t/m 30 augustus 2024
Deze summerschool staat in het teken van twee kernvragen die al vanaf de oudheid centraal staan in de praktische filosofie: ‘Welke overtuigingen belemmeren mijn vrijheid?’ en ‘Wat inspireert mij, waarvan word ik echt gelukkig?’. Om een antwoord te vinden, gaan wij het ‘avontuur van bewustzijn’ aan, een persoonlijke ontdekkingsreis waarin wij zelf in het geding zijn en zelf onderwerp zijn van onderzoek. Met Rogier Huffnagel.


Socrates Summerschool: Ecohumanisme

21 en 22 september 2024
Samen met de Stichting Socrates organiseert de ISVW elk jaar de Socrates Summerschool. Socrateshoogleraren reageren tijdens workshops op een actueel thema. Dit keer zullen zij de bezoekers prikkelende inzichten en stellingen rond klimaatverandering voorleggen. Lisa Doeland verzorgt de keynotelezing. De Socrateshoogleraren zijn: Sanneke de HaanYolande JansenErik Rietveld, Annemie HalsemaViviënne Matthies-BoonAnnabelle Dufourq en Stijn Neuteleers.

Winkelwagen
Scroll naar boven