Ubuntu MOOC*

Ubuntu MOOC* is dé online opleiding om samen te bouwen aan een inclusieve en duurzame wereld

* MOOC staat voor Massive Online Open Course; een online opleiding die voor een groot publiek toegankelijk is.

           Ubuntu: I am because we are and we are because the planet is.

In een wereld waarin digitalisering, protocollering en de dagelijkse praktijk van targets en competitie doelen op zich kunnen worden, zoeken we met behulp van de Afrikaanse filosofie Ubuntu naar nieuwe wegen. Wegen waar medemenselijkheid, dialoog, tussenruimte, compassie en duurzaamheid sleutelbegrippen zijn. En waar de vraag ‘Hoe draag ik (of: hoe dragen wij) bij aan een rechtvaardige, inclusieve samenleving en een duurzame aarde?’’ centraal staat.

           Education is the most powerful weapon to change the world.

Onderwijs speelt daarbij een sleutelrol. En daarom hebben wij de Ubuntu MOOC: Samen bouwen aan een inclusieve en duurzame wereld ontwikkeld. De opleiding geeft antwoord op de vraag: hoe kun jij jouw talenten of de kwaliteiten van jouw organisatie inzetten voor de wereld? Naast hoop en perspectief, biedt de opleiding concrete handvatten hoe je zelf én samen met collega’s, medebestuurders en medestudenten kunt bouwen aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld.

Wat leer je?

In de Ubuntu MOOC zullen we op filosofisch, wetenschappelijk en praktisch niveau zoeken, verbanden leggen en de synergie ervaren tussen persoonlijk professionele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. We zullen de waarden van Ubuntu toepassen in werk en leven en daarmee bijdragen aan het geheel waar we zelf onderdeel van zijn. Met andere woorden: we ontwikkelen een houding van deelgeverschap.

In elf modules zullen we, als het schillen van de ui, de gelaagdheden van Ubuntu ontdekken, vanuit historisch, filosofisch, wetenschappelijk perspectief maar vooral ook concreet toegepast in de praktijk van alle dag. Persoonlijk-professionele vraagstukken en samenwerkingsopdrachten zullen de rode draad en uitgangspunten vormen van de opleiding.

De aanpak in deze Ubuntu MOOC is interdisciplinair. Elf docenten uit deelgebieden als filosofie, economie, psychologie, journalistiek, literatuur, wetenschap, politiek en kunst nemen je mee hoe de Ubuntufilosofie – ‘ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is’ – werkt in hun vakgebied, op micro-, meso- en macroniveau.

Modules

Elf betrokken docenten, ieder met hun eigen expertise en samen één geheel, delen hun kennis en bieden praktische handvatten die je helpen om de essentiële pijlers van Ubuntu daadwerkelijk te kunnen toepassen in je werk en leven. De MOOC is opgedeeld in de volgende modules:

• Wat is Ubuntu? | Henk Haenen
• Existentie en storytelling | Babah Tarawally
• Betekeniseconomie | Kees Klomp
• Presentie en zorgethiek | Andries Baart
• Verzoening en restorative justice | Kathleen Ferrier
• Ubuntu leiderschap en ondernemerschap | Leontine van Hooft
• Indaba en burgerfora: betrokken besluitvorming | Annette Nobuntu Mul
• Duurzaam ondernemen | André Nijhof
• Diversiteit en inclusie | Mpanzu Bamenga
• Intergenerationele en internationale dialoog | Laurentien van Oranje
• Mondiale samenwerking en de toekomststoel | Jan Terlouw

Met extra bijdragen van Jalli Lamin Kuyateh, Alan McSmith, Kevin Chaplin en Kubeshini Govender.

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer/deelgever de volgende kennis, vaardigheden en houdingen tot zich genomen en is in persoonlijk professionele zin bekwaam in:

• Het zien van een individu, team, organisatie, land op gedrags-, waarden- en intentieniveau vanuit de kracht van diversiteit en onderlinge samenhang
• Het verbinden van een persoonlijk vraagstuk en leerdoel met de essentie van ‘Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de Aarde is’.
• Het begrijpen en vertalen van de theoretische achtergrond van Ubuntufilosofie vanuit historisch perspectief en als waardengeoriënteerde bron van handelen in werk en leven
• Het omzetten van belemmerende overtuigingen naar stimulerende overtuigingen en constructieve bijdrage aan samenwerken
• Vanuit intercultureel perspectief vraagstukken te bezien vanuit een non polariserend ‘tussen wij en ik’.
• De kracht en verbinding tussen persoon en professie beschouwen vanuit de Presentietheorie en fundamentele zorgethiek
• Het doorleven en toepassen van de weg van vergelding naar vergeving: de 4-stappen n.a.v. de waarheids- en verzoeningscommissie uit Zuid-Afrika.
• Verzoening en Restorative Justice erkennen als basis in onze samenleving: de weg naar herstel in plaats van veroordeling en afsplitsing
• Omgaan met interpersoonlijke dilemma’s en toepassen van de ‘complete boodschap’ in communicatie en gelijkwaardige dialoog: opheffen van dualiteit met een tweeledige inclusieve grondhouding
• Omgaan met emoties in professionele zin, koppeling maken met waarden en van daaruit positie kiezen in een constructieve dialoog met zowel respect voor de ander als voor zichzelf
• Het maken van een integrale analyse bij complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken vanuit bron, pijlers, dragers en baken.
• Het samen creëren van ondernemerschap vanuit de pijlers van Ubuntu: bijdragen aan een inclusieve en duurzame organisatie, samenleving en wereld
• Het toepassen van de Afrikaanse besluit- en dialoogmethode de Indaba:
• Met de kracht van de dialoog, de omarming van diversiteit, het erkennen van de waarde onder de weerstand, het besef van een gezamenlijk groter belang en de betekenis van ‘geen fundamenteel bezwaar principe’.
• Het verbinden van individuele, teamgerichte, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken en visie/missie met de betekenis van: I am because we are and we are because the planet is: het pad van gedeelde menselijkheid vanuit lokaal tot mondiaal perspectief.
• Een diepe bewustwording van deelgeverschap in samenwerken en samen leven: te allen tijde geven we aan een geheel, waar we tegelijkertijd allen onderdeel van zijn. Voor onszelf en onze toekomstige generaties.

Voor wie?

A: Geïnteresseerd in beroep en (samen)leven

Vanuit het diepgewortelde mens- en wereldbeeld Ubuntu is ieder van ons, ongeacht de sector waarin je werkt of de maatschappelijke functie of rol die je vervult, (mede)verantwoordelijk voor het leveren van een constructieve bijdrage aan die inclusieve, rechtvaardige samenleving en een duurzame aarde. Voor onszelf én onze nog niet geborenen.

De wereldwijde, fundamentele crises waarmee we te maken hebben, zoals economische ongelijkheid, discriminatie en racisme, klimaat, biodiversiteit, vluchtelingen, woningtekorten en ‘code zwart’ in de zorg, krijgen we bovendien niet meer opgelost met ons individuele denken en handelen. We zullen samen, via de weg van solidariteit en het pad van gedeelde menselijkheid, op zoek moeten gaan naar een nieuwe (inter)nationale samenlevingsethiek.

Ubuntu kan ons daarbij helpen. Kijken we vanuit de filosofie van Ubuntu naar bijvoorbeeld de zorg, dan leert zij ons: It takes a village to raise a child. Met andere woorden: hoe kunnen we naar een samenleving bewegen waarin het weer een morele plicht is om voor elkaar te zorgen in plaats van het recht op zorg te claimen? De ‘polariserende’ kloven in alle sectoren kunnen we volgens de wijsheid van Ubuntu overbruggen door elkaar allereerst écht te zien (Sawubona: ik zie jou!). Daardoor gaan mensen de fundamentele behoefte van meaning and belonging weer ervaren. En vanuit die basis kunnen we werken met de Ubuntu-wijsheid van Indaba, de betrokken besluitvorming, wat in essentie neerkomt op: If you want to go fast go alone, if you want to go far go together.

B: Studenten aan hbo opleidingen die de Ubuntu MOOC opleiding als een minor willen volgen. 

Studie, inspiratie- en investeringstijd

A: Geïnteresseerd in beroep en (samen)leven

Deze opleiding omvat tussen de 120- 420 uur afhankelijk van de vrije keuze en interesse. Studie-investeringsuren zijn afhankelijk van de behoefte je verder te verdiepen met behulp van reflectievragen en opdrachten.

Bekijken, luisteren video’s van docenten: 8 uur

Aanbevolen literatuur tussen de 30- 300 uur.

Reflectie- en samenwerkingsopdrachten: 20- 50 uur

Facultatuef een eindopdracht op platform: 20- 50 uur

Het gemiddeld tijdspad voor de opleiding beslaat 6 maanden – 1 jaar

De Ubuntu MOOC is een volledig jaar beschikbaar.

B: Hbo-studenten

Deze opleiding omvat in totaal 420 studiebelastingsuren.
Bekijken, luisteren video’s van docenten: 8 uur
Aanbevolen literatuur: 312 uur
Reflectie- en samenwerkingsopdrachten: 50 uur
Eindopdracht op platform: 50 uur

Het gemiddeld tijdspad voor de opleiding beslaat 6 maanden.
De Ubuntu MOOC is een volledig jaar beschikbaar.

Volg je een (hbo-)opleiding of -minor, waar deze MOOC onderdeel van is? Dan staan er voor deze MOOC staan 15 EC’s. Mogelijk is er in dat geval sprake van opdrachten op maat. Voor meer informatie kun je terecht bij je studiebegeleider.

Aanmelden: word ook deelgever!

• Jouw investering voor de Ubuntu MOOC – Samen bouwen aan een inclusieve en duurzame wereld bedraagt € 1.495,-. Dit bedrag geeft je één jaar toegang tot de MOOC.
• De opleiding is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. De audio is doorgaans in het Nederlands en wordt te allen tijde voorzien van Engelstalige ondertiteling.
• Als je 10 personen tegelijk aanmeldt, kunnen we één MOOC gratis aanbieden aan iemand die het financieel niet kan dragen. Meer informatie? Neem contact op met [email protected].
• 5% van het investeringsbedrag zal ten goede komen aan lesprogramma’s voor de Amy Foundation in Kaapstad, Zuid-Afrika. Je vindt alle informatie over de Amy Foundation op amyfoundation.co.za.
• Na afronding ontvang je een CEDEO-erkend certificaat. Maar wij vinden het nóg belangrijker dat je gaat staan voor je talenten en ze inzet voor een inclusieve en duurzame wereld!

Praktische informatie

Een massive open online course (MOOC) is een opleiding die volledig online te volgen is, en daardoor mensen uit alle windstreken kan accommoderen. Je leert aan de hand van video’s, lezingen, aanbevolen vakliteratuur en reflectie- en samenwerkingsopdrachten. De UBUNTU MOOC is na aanmelding bereikbaar via moodle.isvw.nl. Hiervoor ontvang je per licentie één gebruikersnaam en wachtwoord. Eén licentie is deelname voor één persoon.


De Ubuntu MOOC is een co-creatie van ISVW en Ubuntu Society. Meer informatie over Ubuntu Society is te vinden via ubuntusociety.nl.

Winkelwagen
Scroll naar boven