Crash courses


Maak gedurende een zaterdag kennis met een filosofische methode en leer hoe deze methode voor jou en jouw organisatie kan werken. De crash courses zijn daarnaast ook geschikt om vanuit persoonlijke interesse te volgen. Crash courses hebben een actief karakter. Smaken ze naar meer? Dan ben je klaar voor een van onze opleidingen. € 285,- per crash course.


Crash course Indaba – betrokken besluitvorming

2 maart 2024
De ‘Indaba’ is een oud Zoeloegebruik waarbij alle betrokkenen worden gehoord om in een complexe zaak tot een oplossing te komen. Deze methode is met succes toegepast bij de slotfase van de klimaattop in Parijs in 2015 en komt tegemoet aan de behoefte aan erkenning van elke deelnemer. Met Annette Nobuntu Mul.


Crash course Morele reflectie

11 mei 2024
Moreel beraad is erop gericht de morele kwesties en vragen onder ogen te zien, openhartig te bespreken en dialogisch te onderzoeken. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een afgewogen beslissing. Met Froukje Weidema.


Crash course Socrates in organisaties

22 juni 2024
De complexiteit van onze toekomst stelt nieuwe eisen aan organisaties en de manier waarop leiders veranderingen binnen organisaties aanpakken en maatschappelijk impact hebben. Maar hoe stel je de juiste vragen en hoe maak je ruimte voor echte gesprekken hierover? Praktisch filosofische praktijkvoorbeelden geven je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Met Ingrid Geerts en Ariane van Heijningen