Fellowship

De ISVW en de Vrienden van de ISVW organiseren elke paar jaar een fellowship Publieksfilosofie bij de ISVW. Heb je publieksfilosofische ambities en wil je je profileren? De ISVW biedt daar een platform voor.

Het eerste fellowship is in 2021 en 2022 succesvol ingevuld door Tim De Mey. Vanaf september 2024 zoeken we opnieuw een ISVW fellow.

Doelstelling

Van de fellow verwachten we dat deze in een periode van twee jaar de publieksfilosofie promoot en bijbehorende activiteiten ontplooit. Verder verwachten we van de fellow dat deze actief deelneemt aan het publiek debat, aanwezig zal zijn op de ISVW en zijn/haar inzichten en netwerk gaat delen met de staf van het cursusinstituut. De fellow stemt met de ISVW af wat deze activiteiten precies zullen zijn. Daarbij is het voor de ISVW belangrijk dat het thema waarmee de fellow zich gaat bezighouden een duidelijke publieke urgentie heeft, en dat diens activiteiten aansluiten bij het ISVW-publiek en de doelstelling van de ISVW en de Vrienden van de ISVW.

Voorbeelden van geschikte publieksfilosofische activiteiten zijn:

 • Een boekpublicatie bij ISVW Uitgevers;
 • Een serie lezingen verzorgen bij de ISVW of op andere locaties onder de ISVW-vlag;
 • Een summerschool of filosofieweek verzorgen bij de ISVW;
 • Een lezing verzorgen voor het Filosofisch Café van de Vrienden van de ISVW;
 • Of verschillende van bovenstaande.

Bij de beoordeling van het projectvoorstel letten we op de toegevoegde waarde van het voorstel voor het aanbod van de ISVW. Wat biedt het voorgestelde plan dat we nog niet hebben? Het fellowship is niet bedoeld om productie van activiteiten onder een andere merknaam dan ISVW mogelijk te maken. Wel vermelden we in alle publicaties ook de samenwerking met de universiteit waar de fellow werkzaam is.

Profiel fellow

De ISVW fellow is een vooraanstaande filosoof met een UD-, UHD- of hoogleraaraanstelling aan een universiteit in binnen- of buitenland. Daarnaast heeft de fellow ervaring met spreken en schrijven voor een niet-academisch publiek. De filosoof beschikt over een relevant netwerk binnen en buiten de academie.

Budget en faciliteiten

– Dit budget dient zowel voor het faciliteren van het fellowship en de uitvoering van het plan als de benodigde overheadkosten (advertenties, begeleiding, etc.). Honorering van de inzet van de fellow valt niet binnen het budget.

– Per twee jaar stellen de Vrienden van de ISVW een budget beschikbaar van maximaal € 10.000 euro, afhankelijk van het door de fellow ingediende plan.

– De ISVW faciliteert het verblijf aan de ISVW van in totaal drie tot zes weken.

– Zowel budget als verblijf zijn te verdelen over twee schooljaren; het budget kan tevens gebruikt worden om het verblijf te verlengen. Hierbij dient het eerste jaar vooral om het project voor te bereiden en te organiseren, en het tweede jaar om het project uit te voeren en af te ronden.

– De werkgever van de fellow stelt tijd beschikbaar om dit project succesvol in te kunnen vullen. Dit leggen we vast in een door alle partijen ondertekende overeenkomst. Om deze reden valt honorarium van de fellow niet binnen het budget.

– De ISVW heeft een uitstekend netwerk in de publieksfilosofie, een lange staat van dienst en een gevestigde naam. Het fellowship biedt een uitgelezen mogelijkheid om onderzoek te valoriseren bij een algemeen geïnteresseerd publiek.

Interesse?

Als je in aanmerking wil komen voor dit fellowship, vragen wij je een projectvoorstel in te dienen met daarin:

 • Wat en wie je met de fellowship wil bereiken – doelstelling en doelgroep;
 • Wat het thema is waar je fellowship zich op gaat richten, en een onderbouwing van de urgentie en relevantie van dit thema voor de publieksfilosofie – thema;
 • Wat je van plan bent tijdens de fellowship te gaan doen en wat dat de ISVW en de publieksfilosofie in concreto zal opleveren – activiteiten en producten;
 • Wat je daarbij nodig hebt – budget, faciliteiten;
 • Waarom je gekwalificeerd bent voor dit fellowship – CV en begeleidende brief;
 • Indien je voorstel een boekpublicatie bevat: een synopsis van het boek.

Heb je interesse? Stuur voor 1 juni 2024 een e-mail o.v.v. ‘Fellow’ naar [email protected].

Winkelwagen
Scroll naar boven