Online evenementen

Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te verlaten, want ISVW komt bij je thuis. Tweewekelijkse online colleges bieden je een korte inleiding in het werk van belangrijke denkers en zetten je aan het denken over prangende filosofische vragen. Elk college duurt 1,5 uur en deelname bedraagt € 25,- . Het gebruikte platform is Zoom, wat interactie met de docent mogelijk maakt. Voorkennis is niet vereist. Deze colleges worden niet opgenomen. Voor sommige colleges wordt aanvullend lesmateriaal ter beschikking gesteld op een digitale leeromgeving. Klik op een onderstaande items voor meer informatie en om je aan te melden.


Simone Weil. Mystiek en activisme

5 oktober 2022
De Franse filosoof Simone Weil stierf jong, maar liet een inspirerend oeuvre na, waarin ze onderzoekt waarom mensen het waard zijn om voor te strijden. Met Mariëtte Willemsen


Blijven is nergens. Het Europa van Rilke

19 oktober 2022
Rainer Maria Rilke is een van de belangrijkste filosofische dichters uit de twintigste eeuw. Florian Jacobs reisde hem achterna. Hoe zag Rilke Europa en wat kunnen we opsteken van zijn dichtersblik?


Het ‘Wartime Quartet’: Anscombe, Foot, Murdoch en Midgley

2 november 2022
Tijdens de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten vier filosofen in Oxford een verschuiving in de filosofie. Wie waren Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Iris Murdoch en Mary Midgley? Met Katrien Schaubroeck


Reality-TV: Fake, fictie of nieuwe realiteit?

16 november 2022
Hoe verhouden de media zich tot de werkelijkheid? Realityseries werpen een helder licht op de aloude filosofische vraag ‘Wat is echt?’. Met Maarten Reesink


Liefde en revolutie

30 november 2022
Liefde kan revoluties veroorzaken, want met liefdevolle aandacht krijg je oog voor hen die in de marges verdwijnen. Hoog tijd om activisme te begrijpen als een beweging van liefde. Met Lotte Spreeuwenberg


Sophie Oluwole over democratie en gendergelijkheid

14 december 2022
In een democratie zijn tegenstellingen geen polariserende splijtzwam, maar vullen ze elkaar aan, aldus de Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole. Met Renate Schepen


Seneca

11 januari 2023
filosoof die betoogt dat status er niet toe doet. Wie was Seneca? Een hypocriet of een wijsgeer? Met Dennis de Gruijter.


Emil Cioran en het Boeddhisme

25 januari 2023
Over het boeddhisme zei de pessimistische filosoof Emil Cioran: ‘Wat een vreemde religie! Ze ziet het lijden overal en verklaart het tegelijkertijd voor onwerkelijk.’ Heeft Cioran zelf een beter idee? Met Peter Huijzer.


Niccolo Machiavelli

8 februari 2023
Machiavelli leerde hoe een heerser het beste zijn macht kon behouden. Toch is deze renaissancedenker verrassend actueel, en heeft hij ook ons, democratische burgers, veel wijsheid te bieden. Met Tinneke Beeckman.


Michel de Montaigne

22 februari 2023
De Franse renaissancefilosoof Michel de Montaigne trok zich na een politieke loopbaan terug in zijn kasteel. Daar schreef hij zijn beroemde Essays, die tot de dag van vandaag lezers inspireren. Wat kunnen we van hem leren? Met Alexander Roose.


Adam Smith en de Verlichting

8 maart 2023
De Schotse filosoof Adam Smith was een moraalfilosoof en politiek econoom. Zijn ideeën vind je terug in de maatschappij van nu. Met Jabik Veenbaas.


Zera Yacob. Een Ethiopische Verlichtingsdenker

22 maart 2023
Dacht je dat verlichtingsidealen als vrijheid, gelijkheid en rationaliteit Europese uitvindingen waren? Maak dan kennis met de Ethiopische filosoof Zera Yacob. Met Marthe Kerkwijk.


Plato’s muziekfilosofie

5 april 2023
‘Muziek geeft een ziel aan het universum, vleugels aan de geest, vlucht aan de verbeelding en leven aan alles’, schreef Plato. Jos Kessels vertelt wat hij daarmee bedoelde.