Online lezingen

Om te filosoferen hoef je je leunstoel niet te verlaten, want ISVW komt bij je thuis. Tweewekelijkse online colleges bieden je een korte inleiding in het werk van belangrijke denkers en zetten je aan het denken over prangende filosofische vragen. Elk college duurt 1,5 uur en deelname bedraagt € 25,- . Het gebruikte platform is Zoom, wat interactie met de docent mogelijk maakt. Voorkennis is niet vereist. Deze colleges worden niet opgenomen. Voor sommige colleges wordt aanvullend lesmateriaal ter beschikking gesteld op een digitale leeromgeving. Klik op een onderstaande items voor meer informatie en om je aan te melden. Moderator is Martha Claeys.

Martha Claeys is gepromoveerd aan de Universiteit Antwerpen op trots als morele emotie. Haar recente boek Trots. De filosofie van een emotie is zeer lovend ontvangen. Ze maakt samen met Lotte Spreeuwenberg de filosofische podcast Kluwen.


Autonomie. Wat is het? Wat is het waard?

Maandag 4 maart 2024, 20.00 uur
Marthe Kerkwijk bespreekt wat filosofen vanaf Immanuel Kant zoal over autonomie hebben gezegd, en geeft een pleidooi voor het autonomiebegrip van de Amerikaanse filosoof Marina Oshana. Omdat we autonomie in onze cultuur zo hoog waarderen, lopen we het risico om het als een soort troefkaart te gebruiken: alle autonomie is goed, en hoe meer hoe beter! Maar is dat wel zo? Om te voorkomen dat het allemaal te abstract wordt, vergelijken we filosofische theorie steeds met een casus: de autonomie van een bevallende vrouw in de kraamkamer van een ziekenhuis.

Marthe Kerkwijk is filosoof en programmamanager bij de ISVW. Ze doceerde sociale filosofie aan de University of London, waar ze promotieonderzoek deed naar het werk van Habermas.

 

 

 


Feminisme voor mannen en andere wezens

Maandag 11 maart 2024, 20.00 uur
De witte, hetero, gezonde man mag ook niks meer zeggen! Bedeesd houdt hij zijn mond over feminisme en andere emancipatiekwesties. Dat is jammer, vindt Frank Meester, want het feminisme kan veel voor mannen betekenen (zelfs in hun voordeel!), en bovendien zouden ze juist over feminisme eens wat meer mogen zeggen! Maar wat dan? Om daar achter te komen gaat Meester te rade bij de belangrijkste feministen van deze tijd. Wat vinden zij en wat zeggen zij eigenlijk tegen mannen? Moet de man zichzelf opnieuw uitvinden? En wat moet hij eigenlijk doen met gedrag en voorkeuren die nu opeens als fout mannelijk gelden (maar waar de man in kwestie wel aan gehecht is)? Lees hier de recensie van Feminisme voor mannen en andere wezens in Trouw.

Frank Meester is filosoof, schrijver en muzikant. Hij publiceerde meerdere succesvolle boeken en schrijft regelmatig voor Filosofie Magazine en de Volkskrant.