Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

september 2018

START: Zin geven aan werk

24 september om 09:30 tot 25 september om 16:00

Je hebt al enkele stappen gezet in je loopbaan en zoekt nu de sleutel om meer zin en betekenis te kunnen geven aan je werk en dat van anderen in je organisatie. In deze filosofische beroepsopleiding leer je ruimte te maken voor zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit

Lees verder »

ISVW Open dag – 30 september

30 september om 14:00 tot 17:00

Meer weten over filosofie? De ISVW organiseert zondag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur een gezellige open dag op het mooie Landgoed ISVW in de bossen bij Leusden om het cursus- en evenementenprogramma onder de aandacht te brengen.

Lees verder »
oktober 2018

Japanse filosofie: kruisende wegen? Japan en de wereldfilosofie

6 oktober om 10:00 tot 7 oktober om 12:30

In de Basiscursus Japanse filosofie verkent u de rijke schakeringen van de Japanse geest aan de hand van de drie belangrijkste filosofieën: de kamicultus (beter bekend als ‘shinto’), het boeddhisme en het confucianisme.

Lees verder »

Start: Op leven en dood

6 oktober om 10:30 tot 7 oktober om 12:30

Filosoferen over de eindigheid Leven en dood: twee woorden die niet zonder elkaar kunnen. Filosofen van alle tijden hebben leven en dood altijd in hun onderlinge samenhang doordacht. Wie het over het leven heeft, heeft het direct ook over de mogelijkheid dat het zal eindigen: de dood; en wie de dood probeert te begrijpen, kan dat alleen maar doen in het besef dat de dood het leven sterk bepaalt en kleurt. In deze basiscursus zullen twee ervaren ISVW-docenten, Jan Flameling&hellip

Lees verder »

Op leven en dood: De Oudheid

6 oktober om 10:30 tot 7 oktober om 12:30

Inleiding, formulering van je eigen onderzoeksvraag voor de cursus; het begin van het denken over leven en dood: de Oudheid

Lees verder »

De kunst van het vragen stellen

8 oktober om 10:30 tot 9 oktober om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een “werkbare consensus” uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven

Lees verder »

Start: Basiscursus Inleiding in de filosofie

13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 12:30

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: Het ware

13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 12:30

Filosofen hebben zich altijd gebogen over het vraagstuk van waarheidsvinding. In de Oudheid is de zoektocht naar waarheid en kennis verbonden met de vraag ‘Wat is het wezen van de werkelijkheid?’. In de moderne tijd wordt vooral strijd gevoerd tussen rationalisten en empiristen over de vraag naar de bron van kennis. In onze tijd heeft de filosofie de verhouding van taal en werkelijkheid als haar centrale thema opgevat en spelen noties als de theoriegeladenheid van de waarneming, de conceptuele bepaling van de ervaring en het discourskarakter van het spreken een belangrijke rol in de discussie over (de mogelijkheid van) waarheidsvinding.

Lees verder »

Start: Filosofisch practicus

13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 12:30

Dé beroepsopleiding tot filosofisch practicus

Voor informatie, toelatingsgesprekken en aanmelding kunt u contact opnemen met Marieke.Schilderman@isvw.nl.

De beroepsopleiding tot filosofisch practicus aan de ISVW biedt deelnemers een intensieve scholing in wat de Gilde-methode is gaan heten: de door Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Sinds de opleiding van start ging, vijf jaar geleden, heeft een zestigtal mensen zich deze methode eigen gemaakt. Sommigen van hen deden dit met het oogmerk een eigen filosofische praktijk te beginnen, anderen vanuit de behoefte in hun huidige professionele context een ander soort gesprekken te kunnen voeren — bijvoorbeeld een decaan met leerlingen, een projectleider met medewerkers, een hoogleraar met de wetenschappelijke staf. De Gilde-methode is niet de enige methode van filosofische 1-op-1-gespreksvoering, maar inmiddels in Nederland wel de toonaangevende.

Lees verder »

Start: Eigentijds leiderschap

13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 17:00

Modern leiderschap vereist mentale kracht. Dit uit zich in het goed kunnen denken, spreken en schrijven. Daarom staan in deze opleiding de ethos, pathos en logos centraal. Het gaat om helderheid en duidelijkheid, maar je boodschap moet ook resoneren in het hart van je publiek. Een bewustzijn van de context van waaruit je denkt en spreekt is daarom onontbeerlijk.

Lees verder »

Bergsonweek

15 oktober om 10:30 tot 19 oktober om 12:30

Waarom is het dualisme van lichaam en geest een pseudoprobleem? Hoe hardnekkig zijn onze metafysische vooroordelen over stilstand en beweging? Kunnen we anders tegen verleden, heden en toekomst aankijken? En wat moet er, om zo ver te komen, veranderen aan onze manier van denken

Lees verder »

Start: Socratisch gespreksleider

20 oktober om 10:30 tot 21 oktober om 17:00

In een sokratisch gesprek gaan twee of meer mensen met elkaar in gesprek over een fundamentele vraag of kwestie die voor hen belangrijk is: wat is klantvriendelijkheid? Wanneer stoppen we met helpen? Wanneer heb je gezag? Na zo’n gesprek weten ze beter waarom ze doen wat ze doen en wat ze verder (niet) moeten doen. Steeds meer wordt de methode gebruikt waar professionals aan reflectie doen: in bestuurskringen, binnen het onderwijs, dienst- en hulpverlening, coaching en HR. De begeleider van een sokratisch gesprek bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek maar stuurt actief op de vorm. Hij of zij doet ogenschijnlijk niet veel meer dan luisteren en vragenstellen

Lees verder »

Filosofisch café 21 oktober – Filosofische wandeling door Leiden

21 oktober om 14:00 tot 17:00

Deze maand vindt het filosofisch café van de Vrienden van de ISVW niet plaats op het Landgoed ISVW in Leusden, maar gaan we naar Leiden voor een wandeling langs filosofische hoogtepunten in de stad. Dat doen we o.l.v. dr. Erno Eskens, Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs. Let op: de start is om 14.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. We verzamelen (en eindigen) in het café van de Hortus op het Rapenburg 73. Filosofische wandeling door Leiden   Leiden is niet&hellip

Lees verder »

Romantiek en authenticiteit

22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30

Niels van Poecke is docent Algemene Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op de opkomst van nieuwe folkmuziek in Nederland, en de link tussen ‘folk’ en het thema ‘authenticiteit’

Lees verder »

Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30

Ook in 2018 organiseert ISVW een Spinozaweek. Dit jaar staat zijn politieke werk centraal. Welke maatschappelijke en politieke omstandigheden hebben zijn standpunten bepaald? Wat zegt Spinoza over democratie, de staat en vrijheid van meningsuiting? Op welke manier zijn Spinoza’s politieke ideeën relevant voor hedendaagse debatten? En hoe vrouwonvriendelijk was Spinoza eigenlijk? ISVW nodigt een keur aan Spinozakenners uit om verschillende aspecten toe te lichten.

Lees verder »

Bildungsconferentie ‘Burgerschap, wat is dat eigenlijk?’

27 oktober om 10:00 tot 17:00

Op 27 oktober vindt op de ISVW de 5e bildungsconferentie plaats over de vraag wat burgerschap nu precies is. Met Dick Kleinlugtenbelt, prof. Cok Bakker, Ruben Sinkeldam, Jaap Patist, dr. Gertie Blaauwendraad, dr. Erno Eskens, Daan van Riet, Ole Nieling, Dick de Wolff, Mathi Vijgen en vele anderen

Lees verder »
november 2018

Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Hoe dachten filosofen over leven en dood in de christelijke middeleeuwen en in de renaissance

Lees verder »

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de sociologie

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Prof. Christien Brinkgreve bespreekt de werking van Eros en Thanatos vanuit een sociologische benadering. Met een gastcollege van filosoof prof. Maarten van Buuren

Lees verder »

Start: Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Wat zijn de bronnen van vitaliteit en destructie? Sommige auteurs (Steven Pinker) stellen dat publiek geweld afneemt; anderen zien agressie en (zelf)destructie juist toenemen. Maar wat zijn de bronnen van geweld en destructie? En is liefde een tegenkracht, zoals vaak wordt gedacht? Of is de liefde zelf een mogelijke bron van geweld? Wat drijft mensen tot goed en kwaad? In deze cursus gaan dr. Nelleke Nicolai, dr. Heleen Pott en prof. Christien Brinkgreve op zoek naar antwoorden op deze grote vragen. Ze putten hierbij uit de inzichten van de wetenschap – psychologie, psychiatrie, neurologie, sociologie – en de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, en bekijken ook wat literatuur en kunst hier kunnen bieden. Gastsprekers: prof. Maarten van Buuren en Fons van Coillie

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: Het goede

17 november om 10:30 tot 18 november om 12:30

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’. Al vijfentwintig eeuwen hebben filosofen verschillende procedures voorgesteld om op verantwoorde wijze te reageren. Gedurende het weekeinde maken we kennis met vijf verschillende, belangrijke ethische benaderingen

Lees verder »

Filosofisch Kompas 2018

17 november om 14:00 tot 17:00

Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te herkennen in een filosofisch gesprek is het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica, filosofie van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek, esthetiek, kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica. De cursus Filosofisch Kompas is ontstaan uit de beroepsopleiding ‘Filosoferen met Kinderen en Jongeren’ en is bedoeld als een minimale inleiding in de systematiek van de filosofie

Lees verder »

De kunst van het vragen stellen

26 november om 10:30 tot 27 november om 17:00

Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met vragen kun je iemand verleiden of dwingen om stil te staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je wat ze precies willen – klanten, collega’s of medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt ze? Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water. Soms omdat mensen ongeremd voortgaan met het bedenken en uitvoeren van plannen en oplossingen, soms omdat ze gewoon het achterste van hun tong niet willen laten zien. Hoe kun je door vragenstellen dan duidelijkheid en verdieping bereiken

Lees verder »
december 2018

Inleiding in de filosofie: Het schone

1 december om 10:30 tot 2 december om 12:30

Hoe hebben filosofen door de eeuwen heen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In de Oudheid ruziën Plato en Aristoteles over de plek van de dichtkunst in de stadstaat. Plato, voor wie de tragedie slechts een nabootsing (mimesis) van de werkelijkheid is die de mensen geen inzicht oplevert, stelt voor de dichters uit de stadstaat te verbannen. Aristoteles, daarentegen, is van mening dat de tragedie de mensen niet alleen raakt maar ook tot denken zet en daarmee een zuiverende werking (katharsis) heeft

Lees verder »

Een andere kijk op Shakespeare

3 december om 10:30 tot 7 december om 12:30

In deze zomerweek wordt een nieuwe laag in Shakespeare’s toneelstukken aangeboord. De Amerikaans- Franse denker René Girard heeft thema’s in dit oeuvre op een unieke wijze doordacht – wat ongekende mogelijkheden biedt voor liefhebbers van theater en filosofie. Girard’s benadering inspireert tot reflectie op ons menselijk handelen

Lees verder »

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de psychiatrie

15 december om 10:30 tot 16 december om 12:30

Dr. Nelleke Nicolai neemt je mee langs de krachten van Eros en Thanatos in de psychiatrie. Met een gastcollege van filosoof en psychoanalyticus Fons van Coillie

Lees verder »

Democratie voor dieren

22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30

De grondwet stelt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Wat als we dat principe nou eens zouden toepassen op dieren? Zou het gebroken been van de koe dan op dezelfde manier behandeld moeten worden als het gebroken been van de mens? En zouden dieren dan ook vertegenwoordigd moeten worden in onze rechtbanken en in onze politieke systemen? In deze cursus denken we na over manieren om dieren en andere levende wezens een stem te geven in onze democratie

Lees verder »

Op leven en dood: De moderne tijd

22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30

Leven en dood in de moderne tijd Hegel, Kierkegaard, Nietzsche

Lees verder »

Foute denkers

27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00

Tussen Kerst en Oudjaar organiseren we de cursusweek ‘Foute denkers’. Met Plato leren we (af) hoe we dictator moeten worden. Thomas von der Dunk vertelt over het expliciete en impliciete geweld bij Machiavelli en Thomas More. Prof. Frans Jacobs heeft een hekel aan Hegel wegens diens eurocentrisme, prof. Hans Achterhuis bespreekt de geldbeluste Ayn Rand. Prof. Maarten van Buuren laat zien hoe Batailles idee van transgressie leidt tot een verheerlijking van marteling en Emanuel Rutten bespreekt de donkere kant van Martin Heidegger.

Lees verder »
januari 2019

Filosofie en film: Absurd!

02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30

Voor de tweede maal organiseert de ISVW een filosofie-en-filmweek. Ditmaal behandelen we niet minder dan de zin van het leven. Dat doen we aan de hand van absurde films en nog absurdere filosofen. Kom precies te weten wat het leven waardeloos (en waardevol) maakt dankzij de theorieën van Schopenhauer, Kierkegaard en Camus en bijpassende films

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De samenleving

12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30

Hoe behandelen filosofen in de Oudheid, in de moderne tijd en in onze tijd maatschappelijke en politieke vraagstukken? Hoe denken zij over een rechtvaardige samenleving, over burgerschap en macht

Lees verder »

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30

Prof. Heleen Pott laat zien hoe in de literatuur en filosofie Eros en Thanatos een rol spelen

Lees verder »

De kunst van het vragen stellen

14/01/2019 om 10:30 tot 15/01/2019 om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een “werkbare consensus” uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven

Lees verder »

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap

17/01/2019 om 10:00 tot 18/01/2019 om 17:00

We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat – in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan met individuele eigenschappen. Maar klopt dat beeld wel

Lees verder »

Masterclass Foucault – Geschiedenis van de seksualiteit

19/01/2019 om 10:30 tot 20/01/2019 om 12:30

Hoe vaak wordt niet gezegd dat de seks eeuwenlang onderdrukt is geweest? Dat we het aan de seksuele revolutie te danken hebben dat de seks is bevrijd? Gelukkig kunnen we dankzij die revolutie nu openlijk over seks spreken en zonder schaamte toegeven aan onze seksuele verlangens. Maar klopt dat verhaal wel? Zijn we wel zo seksueel vrij als we denken? In de vier delen van zijn Geschiedenis van de seksualiteit (1976-84) verwerpt de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) het idee van de onderdrukking en bevrijding van de seks

Lees verder »
februari 2019

Op leven en dood: De 20e eeuw (1)

02/02/2019 om 10:30 tot 03/02/2019 om 12:30

Leven en dood in de 20e eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers

Lees verder »

ISVW Open Dag – 3 februari 2019

03/02/2019 om 14:00 tot 17:00

Zondag 3 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur Neem een kijkje op ons landgoed, maak kennis met onze docenten, snuffel rond op de markt, laat je inspireren tijdens korte workshops en luister naar een bekende gastspreker. Dit alles onder het genot van een drankje aan de bar. Het programma zal hier te zijner tijd bekend worden gemaakt.   U kunt zich aanmelden voor de Open Dag via info@isvw.nl

Lees verder »

Inleiding in de filosofie: De mens

09/02/2019 om 10:30 tot 10/02/2019 om 12:30

Hoe hebben Westerse filosofen de afgelopen vijfentwintig eeuwen over ons, de mens, het zelf gedacht? Wat verstaan zij onder het ‘zelf’? Wat betekent ‘zelf’ in begrippen als zelfredzaamheid en zelfbewustzijn en uitdrukkingen als zorg voor het zelf en jezelf zijn? Allereerst maken we kennis met het ‘lichaamsvijandige’ uitgangspunt van de Westerse wijsbegeerte: Plato over de ziel die schouwt en Descartes over de geest die heldere voorstellingen weet te maken. We bespreken dan Nietzsche’s kritiek op deze lichaamsverachting en Damasio’s onderzoeksresultaat: hersencapaciteit zorgt voor voelend weten, bewust zijn en zelf

Lees verder »

Op leven en dood: De 20e eeuw (2)

16/02/2019 om 10:30 tot 17/02/2019 om 12:30

Leven en dood in de 20e eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers

Lees verder »

De geest uit de fles

18/02/2019 om 10:30 tot 22/02/2019 om 17:00

Hoe zijn wij de mensen geworden die wij zijn? Welke kronkelwegen hebben het denken en de cultuur moeten afleggen om uit te komen bij de principes die wij voor onze identiteit als onaantastbaar beschouwen: onze individualiteit, onze vrijheid, onze uniciteit, het belang van onze gevoelens, en de menselijke gelijkheid

Lees verder »

Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

25/02/2019 om 10:30 tot 01/03/2019 om 12:30

In het midden van de 18e eeuw maken de Rococo in de beeldende kunst en de Empfindsamer Stil in de muziek zich los van de conventies van de Barok. In de filosofie zijn de twee hoofdrichtingen van het verlichtingsdenken uitgekristalliseerd: het empirisme en het rationalisme. Met zijn synthese tussen rationalisme en empirisme levert Kant een grandioos voorbeeld van een denkmodel dat in de 19e eeuw dominant zal worden: bij Hegel en Marx heet het dialectiek, bij Goethe en Schopenhauer heet het polariteit, en bij Beethoven en Brahms heet het sonatevorm. We vinden in alle kunstvormen de neerslag van die houding. We besteden deze week aandacht aan beeldende kunst en muziek, aan landschappen en literatuur, aan het sublieme en het geniale, aan mythologie en sprookjes, aan symboliek en Symbolisme. Naast de hoofddocenten Karin Braamhorst en Albert van der Schoot begeleiden vier gastdocenten u op deze Grand Tour door Verlichting en Romantiek: Kiene Brillenburg Wurth, Gerard van der Leeuw, Maarten Doorman en Florian Jacobs

Lees verder »
maart 2019

De kunst van het vragen stellen

11/03/2019 om 10:30 tot 12/03/2019 om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een “werkbare consensus” uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven

Lees verder »

Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

16/03/2019 om 10:30 tot 17/03/2019 om 12:30

We maken nader kennis met denkers die impliciet in Derrida’s spoor van een deconstructie van leven en dood verder gegaan zijn, zoals Peter Sloterdijk, Hartmut Rosa, Judith Butler en de in de Basisopleiding reeds kort besproken Jean-Luc Nancy. Steeds gaat het bij het om een concretisering van Derrida’s idee van een gave : om kwetsbaarheid, vertraging en de ruimtelijkheid van het leven

Lees verder »

Oosterse filosofen over leven en dood: Lao Zi, Boeddha en Dogen

30/03/2019 om 10:30 tot 31/03/2019 om 12:30

Kunnen we in het heden zijn zonder gedachten of gevoelens over wat geweest is en wat zal wezen? Kunnen we er zijn zonder dat we iets vrezen of wensen? Kunnen we ons leven ervaren en aanvaarden als een proces van ontstaan – (kortstondig) bestaan – vergaan? Kunnen wij met de dood leven? De oosterse filosoof zegt: ‘Ga zitten!’. We bespreken passages uit de canonieke teksten van het taoïsme, het boeddhisme en het zenboeddhisme waarin de gewaarwording, die het ‘effect’ is van de meditatieve praktijk, verwoord wordt en de vragen beantwoord worden

Lees verder »
mei 2019

De kunst van het vragen stellen

06/05/2019 om 10:30 tot 07/05/2019 om 17:00

Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met vragen kun je iemand verleiden of dwingen om stil te staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je wat ze precies willen – klanten, collega’s of medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt ze? Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water. Soms omdat mensen ongeremd voortgaan met het bedenken en uitvoeren van plannen en oplossingen, soms omdat ze gewoon het achterste van hun tong niet willen laten zien. Hoe kun je door vragenstellen dan duidelijkheid en verdieping bereiken

Lees verder »

Leven en dood aan het begin en aan het einde: nataliteit en mortaliteit – de uitdaging van Arendt en Bloch

18/05/2019 om 10:30 tot 19/05/2019 om 12:30

Tijdens dit weekend duiken we in twee bijzondere denkers van de 20ste eeuw: Hannah Arendt en Ernst Bloch. Beiden stellen op hun eigen manier dat de westerse cultuur zich te veel heeft bezighouden met het einde van het leven, en daardoor het begin heeft veronachtzaamd. Met dit ‘beginnen’ gaan zij aan de slag, niet alleen als het feitelijke levensbegin bij de geboorte, maar als een dynamiek die het leven én de dood bepaalt: de dynamiek van de ‘nataliteit’, van het scheppend vermogen van de mens, de dynamiek van de hoop

Lees verder »
juni 2019

Een actuele kwestie over leven en dood: prenatale screening

22/06/2019 om 10:30 tot 23/06/2019 om 12:30

Let op: deze bijeenkomst is onderdeel van een verdiepingstraject. Voorkennis is vereist.   Aan het einde van onze reis door de geschiedenis van het westerse en oosterse denken over leven en dood blikken we terug en bespreken we met elkaar een actuele kwestie, n.l. de dilemma’s rond prenatale screening. Tegenwoordig is het mogelijk met echoscopie al tijdens de zwangerschap vast te stellen of het kind (n)iets mankeert. Medische technologie stelt de ouders daarmee voor nieuwe morele dilemma’s: ‘Gentest of geen&hellip

Lees verder »
juli 2019

Filosofisch wandelen

08/07/2019 om 10:30 tot 12/07/2019 om 12:30

Tijdens deze wandelweek neemt landschapsfilosoof Eric Brinckmann u letterlijk mee naar diverse landschappen en laat zien hoe ze filosofisch te lezen zijn

Lees verder »

Filosofie in de Lage Landen

08/07/2019 om 10:30 tot 12/07/2019 om 12:30

“Proeft den gheesten, ghelooftse niet al, Ghelooft my oock niet, zydy niet mal.” Dirck Volckertszoon Coornhert Er is bij u om de hoek prachtig gefilosofeerd, maar u weet het niet. Daar gaan we iets aan doen. We onderzoeken in deze summerschool het leven en werk van intrigerende en veelal miskende denkers uit de Lage Landen. U krijgt een vrolijk en diepgravend overzicht van de geschiedenis van de filosofie in onze regio. We lezen tekstfragmenten van soms vergeten Nederlandse en Vlaamse&hellip

Lees verder »
+ Export Events

Back to Top ↑
  • nl
  • en
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  di 25

  START: Zin geven aan werk

  24 september om 09:30 tot 25 september om 16:00
  okt 06

  Japanse filosofie: kruisende wegen? Japan en de wereldfilosofie

  6 oktober om 10:00 tot 7 oktober om 12:30
  okt 06

  Start: Op leven en dood

  6 oktober om 10:30 tot 7 oktober om 12:30
  okt 06

  Op leven en dood: De Oudheid

  6 oktober om 10:30 tot 7 oktober om 12:30
  okt 08

  De kunst van het vragen stellen

  8 oktober om 10:30 tot 9 oktober om 17:00
  okt 13

  Start: Basiscursus Inleiding in de filosofie

  13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 12:30
  okt 13

  Inleiding in de filosofie: Het ware

  13 oktober om 10:30 tot 14 oktober om 12:30
  okt 15

  Bergsonweek

  15 oktober om 10:30 tot 19 oktober om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte

 • Word Vriend van de ISVW