Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

Start: Socratisch gespreksleider

20 oktober om 10:30 tot 21 oktober om 17:00

In een sokratisch gesprek gaan twee of meer mensen met elkaar in gesprek over een fundamentele vraag of kwestie die voor hen belangrijk is: wat is klantvriendelijkheid? Wanneer stoppen we met helpen? Wanneer heb je gezag? Na zo’n gesprek weten ze beter waarom ze doen wat ze doen en wat ze verder (niet) moeten doen. Steeds meer wordt de methode gebruikt waar professionals aan reflectie doen: in bestuurskringen, binnen het onderwijs, dienst- en hulpverlening, coaching en HR. De begeleider van een sokratisch gesprek bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek maar stuurt actief op de vorm. Hij of zij doet ogenschijnlijk niet veel meer dan luisteren en vragenstellen.

Filosofisch café 21 oktober – Filosofische wandeling door Leiden

21 oktober om 14:00 tot 17:00

Aanmelden Deze maand vindt het filosofisch café van de Vrienden van de ISVW niet plaats op het Landgoed ISVW in Leusden, maar gaan we naar Leiden voor een wandeling langs filosofische hoogtepunten in de stad. Dat doen we o.l.v. dr. Erno Eskens, Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs. Let op: de start is om 14.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. We verzamelen (en eindigen) in het café van de Hortus op het Rapenburg 73. Filosofische wandeling…

Romantiek en authenticiteit

22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30

Uw geliefde verwijt je misschien dat je niet zo romantisch bent, maar niets is minder waar. De romantiek is misschien wel de meest invloedrijke stroming in de geschiedenis van het westerse gedachtegoed. Sinds Rousseau kunnen we er niet meer omheen. Hoe werkt de romantiek door in onze kijk op authenticiteit, liefde, kunst, natuur en nationalisme. Hoorcolleges, groepsgesprekken, een documentaire en kleine presentaties van deelnemers wisselen elkaar af. Met prof. Maarten Doorman, Hans Kennepohl, Arnold Heumakers en Niels van Poecke.

Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30

Ook in 2018 organiseert ISVW een Spinozaweek. Dit jaar staat zijn politieke werk centraal. Welke maatschappelijke en politieke omstandigheden hebben zijn standpunten bepaald? Wat zegt Spinoza over democratie, de staat en vrijheid van meningsuiting? Op welke manier zijn Spinoza's politieke ideeën relevant voor hedendaagse debatten? En hoe vrouwonvriendelijk was Spinoza eigenlijk? ISVW nodigt een keur aan Spinozakenners uit om verschillende aspecten toe te lichten.

Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Hoe dachten filosofen over leven en dood in de christelijke middeleeuwen en in de renaissance?

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de sociologie

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Prof. Christien Brinkgreve bespreekt de werking van Eros en Thanatos vanuit een sociologische benadering. Met een gastcollege van filosoof prof. Maarten van Buuren.

Start: Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos

10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30

Wat zijn de bronnen van vitaliteit en destructie? Sommige auteurs (Steven Pinker) stellen dat publiek geweld afneemt; anderen zien agressie en (zelf)destructie juist toenemen. Maar wat zijn de bronnen van geweld en destructie? En is liefde een tegenkracht, zoals vaak wordt gedacht? Of is de liefde zelf een mogelijke bron van geweld? Wat drijft mensen tot goed en kwaad? In deze cursus gaan dr. Nelleke Nicolai, dr. Heleen Pott en prof. Christien Brinkgreve op zoek naar antwoorden op deze grote vragen. Ze putten hierbij uit de inzichten van de wetenschap - psychologie, psychiatrie, neurologie, sociologie - en de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, en bekijken ook wat literatuur en kunst hier kunnen bieden. Gastsprekers: prof. Maarten van Buuren en Fons van Coillie.

Inleiding in de filosofie: Het goede

17 november om 10:30 tot 18 november om 12:30

Iedereen wordt op het werk en in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met de morele vraag: ‘Hoe te handelen?’. Al vijfentwintig eeuwen hebben filosofen verschillende procedures voorgesteld om op verantwoorde wijze te reageren. Gedurende het weekeinde maken we kennis met vijf verschillende, belangrijke ethische benaderingen.

Filosofisch Kompas 2018

17 november om 14:00 tot 17:00

Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te herkennen in een filosofisch gesprek is het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica, filosofie van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek, esthetiek, kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica. De cursus Filosofisch Kompas is ontstaan uit de beroepsopleiding ‘Filosoferen met Kinderen en Jongeren’ en is bedoeld als een minimale inleiding in de systematiek van de filosofie.

Filosofisch café: Veerkracht

18 november om 15:00 tot 17:00

Aanmelden Ze leken verdwenen, uitgeroeid: indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika. En met hen hun culturen, talen en verhalen. Maar ze vertonen veerkracht en laten weer van zich horen. Ze eisen hun rechten op en hebben een boodschap die wereldwijd weerklank vindt, zeker nu in tijden van klimaatverandering: mensen zijn gelijkwaardig aan al het andere dat leeft en moeten daarom in balans leven met natuur en milieu. Het protest van de Lakota Sioux indianen van…

De kunst van het vragen stellen – Uitverkocht

26 november om 10:30 tot 27 november om 17:00

Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met vragen kun je iemand verleiden of dwingen om stil te staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je wat ze precies willen - klanten, collega’s of medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt ze? Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water. Soms omdat mensen ongeremd voortgaan met het bedenken en uitvoeren van plannen en oplossingen, soms omdat ze gewoon het achterste van hun tong niet willen laten zien. Hoe kun je door vragenstellen dan duidelijkheid en verdieping bereiken?

Inleiding in de filosofie: Het schone

1 december om 10:30 tot 2 december om 12:30

Hoe hebben filosofen door de eeuwen heen (de rol van) het kunstwerk opgevat? In de Oudheid ruziën Plato en Aristoteles over de plek van de dichtkunst in de stadstaat. Plato, voor wie de tragedie slechts een nabootsing (mimesis) van de werkelijkheid is die de mensen geen inzicht oplevert, stelt voor de dichters uit de stadstaat te verbannen. Aristoteles, daarentegen, is van mening dat de tragedie de mensen niet alleen raakt maar ook tot denken zet en daarmee een zuiverende werking (katharsis) heeft.

Een andere kijk op Shakespeare

3 december om 10:30 tot 7 december om 12:30

In deze zomerweek wordt een nieuwe laag in Shakespeare’s toneelstukken aangeboord. De Amerikaans- Franse denker René Girard heeft thema’s in dit oeuvre op een unieke wijze doordacht – wat ongekende mogelijkheden biedt voor liefhebbers van theater en filosofie. Girard’s benadering inspireert tot reflectie op ons menselijk handelen.

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de psychiatrie

15 december om 10:30 tot 16 december om 12:30

Dr. Nelleke Nicolai neemt je mee langs de krachten van Eros en Thanatos in de psychiatrie. Met een gastcollege van filosoof en psychoanalyticus Fons van Coillie.

Democratie voor dieren

22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30

De grondwet stelt dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Wat als we dat principe nou eens zouden toepassen op dieren? Zou het gebroken been van de koe dan op dezelfde manier behandeld moeten worden als het gebroken been van de mens? En zouden dieren dan ook vertegenwoordigd moeten worden in onze rechtbanken en in onze politieke systemen? In deze cursus denken we na over manieren om dieren en andere levende wezens een stem te geven in onze democratie.

Op leven en dood: De moderne tijd

22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30

Leven en dood in de moderne tijd Hegel, Kierkegaard, Nietzsche

Foute denkers

27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00

Tussen Kerst en Oudjaar organiseren we de cursusweek 'Foute denkers'. Met Plato leren we (af) hoe we dictator moeten worden. Eite Veening vertelt over de dictatoriale trekjes van Plato, Thomas von der Dunk spreekt over het expliciete en impliciete geweld bij Machiavelli en Thomas More. Friedrich Nietzsche legt in hoogsteigen persoon uit waarom hij niet fout is en prof. Frans Jacobs geeft het college 'Hekel aan Hegel' (wegens diens eurocentrisme). Prof. Maarten van Buuren laat zien hoe Batailles idee van transgressie leidt tot een verheerlijking van marteling en Emanuel Rutten bespreekt de donkere kant van Martin Heidegger. Prof. Hans Achterhuis sluit af met een blik op het werk van de hyperindividuele en geldbeluste Ayn Rand.

Filosofie en film: Absurd!

02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30

Voor de tweede maal organiseert de ISVW een filosofie-en-filmweek. Ditmaal behandelen we niet minder dan de zin van het leven. Dat doen we aan de hand van absurde films en nog absurdere filosofen. Kom precies te weten wat het leven waardeloos (en waardevol) maakt dankzij de theorieën van Schopenhauer, Kierkegaard en Camus en bijpassende films.

Heideggers vraag naar de techniek

02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30

In zijn voordracht De vraag naar de techniek uit 1953 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder techniek nog iets heel anders verstond, namelijk een ‘wijze van ontbergen’. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een ‘opvorderend ontbergen’. Dit verlangt van al wat er mee in aanraking komt maar één ding: terstond ter plekke ter beschikking staan. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In de cursus zal de beschouwing van Heidegger aan de hand van de tekst stap voor stap worden uitgelegd. Daarnaast zullen een aantal thema’s extra worden uitgediept, zoals de aard van Heideggers denken, zijn bezinning op de verhouding tussen kunst en techniek en zijn pleidooi voor een houding van gelatenheid.

Inleiding in de filosofie: De samenleving

12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30

Hoe behandelen filosofen in de Oudheid, in de moderne tijd en in onze tijd maatschappelijke en politieke vraagstukken? Hoe denken zij over een rechtvaardige samenleving, over burgerschap en macht?

Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30

Prof. Heleen Pott laat zien hoe in de literatuur en filosofie Eros en Thanatos een rol spelen.

Socratisch gesprek voor beginners te Amsterdam

12/01/2019 om 13:30 tot 17:00

Socrates zette mensen aan tot zelf denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan. De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat deelnemers hun oordelen uitstellen en goed naar elkaar luisteren. Gesprekken blijven concreet. Dat leidt tot betere uitwisseling van informatie, beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken.

De kunst van het vragen stellen

14/01/2019 om 10:30 tot 15/01/2019 om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een "werkbare consensus" uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven.

Start: Praktische wijsheid in de Griekse tragedies in Amsterdam

16/01/2019 om 19:00 tot 20:30

In deze cursus verdiepen we ons in de vraag: Wat vertelde de Griekse tragedie de toenmalige toeschouwer en wat kan zij ons nu nog vertellen? Meer specifiek: Welke praktische lessen kunnen we uit deze oerteksten leren?

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap

17/01/2019 om 10:00 tot 18/01/2019 om 17:00

We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat - in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan met individuele eigenschappen. Maar klopt dat beeld wel?

Masterclass Foucault – Geschiedenis van de seksualiteit

19/01/2019 om 10:30 tot 20/01/2019 om 12:30

Hoe vaak wordt niet gezegd dat de seks eeuwenlang onderdrukt is geweest? Dat we het aan de seksuele revolutie te danken hebben dat de seks is bevrijd? Gelukkig kunnen we dankzij die revolutie nu openlijk over seks spreken en zonder schaamte toegeven aan onze seksuele verlangens. Maar klopt dat verhaal wel? Zijn we wel zo seksueel vrij als we denken? In de vier delen van zijn Geschiedenis van de seksualiteit (1976-84) verwerpt de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) het idee van de onderdrukking en bevrijding van de seks.

Start: Basiscursus Mystieke filosofie en literatuur

19/01/2019 om 10:30 tot 20/01/2019 om 12:30

Mystieke invloed is vanaf de middeleeuwen herkenbaar in westerse en oosterse literatuur. Door de eeuwen heen vonden literatoren, door veranderingen van opvattingen over persoon, ziel en universum, andere taalvormen voor de mystieke weg en tijdens historische crises vond men nieuwe hoop in oude bronnen – niet alleen door de filosofie, maar juist ook in fictie en dichtkunst.

Mystieke filosofie en literatuur: verbeeldingen van de leegte

19/01/2019 om 10:30 tot 20/01/2019 om 12:30

Clarice Lispector en Fernando Pessoa

Start: Er zit iets achter. Over filosofie en kunst

20/01/2019 om 10:30 tot 17:00

In deze cursus maakt u kennis met opvattingen van filosofen over schoonheid en kunst. Wat hebben zij daarover te zeggen, naar welke kunstwerken verwijzen zij en welke kunstenaars hebben zich door bepaalde filosofen laten inspireren? U krijgt inzicht in de belangrijkste vragen van de esthetica en de kunstfilosofie.

Proust toujours!

26/01/2019 om 10:30 tot 27/01/2019 om 12:30

Prousts Op zoek naar de verloren tijd lezen is iets dat velen nog voor hun dood gedaan willen hebben. Nu een van de zeven delen, In de schaduw van meisjes in bloei, opnieuw in het Nederlands verschijnt, organiseert ISVW allerlei Proustactiviteiten. We trappen af met het weekend Proust toujours! met interactieve luister- en kijkcolleges, een vertaalwedstrijd met een leuke prijs en inleiding in de filosofie, de stijl en de humor van Proust.

Kunstwerk van Stefan Gritsch

Bildungsconferentie ‘Burgerschap, wat is dat eigenlijk?’

02/02/2019 om 10:00 tot 17:00

Op 2 februari 2019 vindt op de ISVW de 5e bildungsconferentie plaats over de vraag wat burgerschap nu precies is. Met Dick Kleinlugtenbelt, prof. Cok Bakker, Ruben Sinkeldam, Jaap Patist, dr. Gertie Blaauwendraad, dr. Erno Eskens, Daan van Riet, Ole Nieling, Dick de Wolff, Mathi Vijgen en vele anderen

Op leven en dood: De 20e eeuw (1)

02/02/2019 om 10:30 tot 03/02/2019 om 12:30

Leven en dood in de 20e eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers

De greep van de geschiedenis

02/02/2019 om 10:30 tot 03/02/2019 om 12:30

Kunnen we leren van de geschiedenis? 'Nooit meer Auschwitz!' riepen we optimistisch na de Tweede Wereldoorlog. We waren immers gewaarschuwde mensen, we wisten beter, we zouden dit weten te voorkomen. Maar nu het populisme voet aan de grond krijgt in de VS en Europa worden we minder stellig.

ISVW Open Dag – 3 februari 2019

03/02/2019 om 14:00 tot 17:00

Zondag 3 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur Neem een kijkje op ons landgoed, maak kennis met onze docenten, snuffel rond op de markt, laat je inspireren tijdens korte workshops en luister naar een bekende gastspreker. Dit alles onder het genot van een drankje aan de bar. Het programma zal hier te zijner tijd bekend worden gemaakt.   U kunt zich aanmelden voor de Open Dag via info@isvw.nl

Crash Course: het agoragesprek

09/02/2019 om 10:00 tot 17:00

De wereld is eenvoudiger dan je denkt. Het agoramodel, ontwikkeld door wijlen Denker des Vaderlands René Gude, deelt de wereld op in sferen. Waar voel jij je thuis? In een agoragesprek leer je je blik verruimen en anderen begrijpen.

Inleiding in de filosofie: De mens

09/02/2019 om 10:30 tot 10/02/2019 om 12:30

Hoe hebben Westerse filosofen de afgelopen vijfentwintig eeuwen over ons, de mens, het zelf gedacht? Wat verstaan zij onder het ‘zelf’? Wat betekent ‘zelf’ in begrippen als zelfredzaamheid en zelfbewustzijn en uitdrukkingen als zorg voor het zelf en jezelf zijn? Allereerst maken we kennis met het ‘lichaamsvijandige’ uitgangspunt van de Westerse wijsbegeerte: Plato over de ziel die schouwt en Descartes over de geest die heldere voorstellingen weet te maken. We bespreken dan Nietzsche’s kritiek op deze lichaamsverachting en Damasio’s onderzoeksresultaat: hersencapaciteit zorgt voor voelend weten, bewust zijn en zelf.

Start: Proust lezen – In de schaduw van meisjes in bloei – Amsterdam

10/02/2019 om 10:30 tot 13:00

Als er één werk is dat je voor het eind van je leven nog gelezen moet hebben, dan is dat wel Op zoek naar de verloren tijd van de Franse auteur Marcel Proust (1871-1922). Altijd al een stille wens gehad om het te lezen, maar na tien bladzijden vastgelopen? Samen met hoogleraar Moderne Letterkunde Maarten van Buuren lezen en bespreken we In de schaduw van meisjes in bloei, één van de zeven delen van dit 3000 pagina’s tellende meesterwerk.

Op leven en dood: De 20e eeuw (2)

16/02/2019 om 10:30 tot 17/02/2019 om 12:30

Leven en dood in de 20e eeuw: Heidegger, Wittgenstein, Bataille, Levinas en de hedendaagse denkers

Mystieke filosofie en literatuur: het geheim van de liefde

16/02/2019 om 10:30 tot 17/02/2019 om 12:30

Amoureuze gezangen uit oost en west

De geest uit de fles

18/02/2019 om 10:30 tot 22/02/2019 om 17:00

Hoe zijn wij de mensen geworden die wij zijn? Welke kronkelwegen hebben het denken en de cultuur moeten afleggen om uit te komen bij de principes die wij voor onze identiteit als onaantastbaar beschouwen: onze individualiteit, onze vrijheid, onze uniciteit, het belang van onze gevoelens, en de menselijke gelijkheid?

Crash course: Moreel dilemmaberaad

23/02/2019 om 10:00 tot 17:00

Ethiek is niet abstract, maar alledaags en praktisch. Concrete ervaringen vragen om ethische reflectie samen met anderen. Hoe leid je zo'n gesprek in goede banen?

Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

25/02/2019 om 10:30 tot 01/03/2019 om 12:30

In het midden van de 18e eeuw maken de Rococo in de beeldende kunst en de Empfindsamer Stil in de muziek zich los van de conventies van de Barok. In de filosofie zijn de twee hoofdrichtingen van het verlichtingsdenken uitgekristalliseerd: het empirisme en het rationalisme. Met zijn synthese tussen rationalisme en empirisme levert Kant een grandioos voorbeeld van een denkmodel dat in de 19e eeuw dominant zal worden: bij Hegel en Marx heet het dialectiek, bij Goethe en Schopenhauer heet het polariteit, en bij Beethoven en Brahms heet het sonatevorm. We vinden in alle kunstvormen de neerslag van die houding. We besteden deze week aandacht aan beeldende kunst en muziek, aan landschappen en literatuur, aan het sublieme en het geniale, aan mythologie en sprookjes, aan symboliek en Symbolisme. Naast de hoofddocenten Karin Braamhorst en Albert van der Schoot begeleiden vier gastdocenten u op deze Grand Tour door Verlichting en Romantiek: Kiene Brillenburg Wurth, Gerard van der Leeuw, Maarten Doorman en Florian Jacobs.

De kunst van het vragen stellen

11/03/2019 om 10:30 tot 12/03/2019 om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een "werkbare consensus" uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven.

Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

16/03/2019 om 10:30 tot 17/03/2019 om 12:30

We maken nader kennis met denkers die impliciet in Derrida’s spoor van een deconstructie van leven en dood verder gegaan zijn, zoals Peter Sloterdijk, Hartmut Rosa, Judith Butler en de in de Basisopleiding reeds kort besproken Jean-Luc Nancy. Steeds gaat het bij het om een concretisering van Derrida’s idee van een gave : om kwetsbaarheid, vertraging en de ruimtelijkheid van het leven.

Crash Course: Filosofisch practicus

23/03/2019 om 10:00 tot 17:00

Hoe komt een filosofisch practicus met een cliënt tot de kern van de zaak? Maak kennis met deze socratische methode voor 1-op-1 gesprekken.

Mystieke filosofie en literatuur: de donkere nacht van de ziel

23/03/2019 om 10:30 tot 24/03/2019 om 12:30

Wat de duisternis ons leert

Oosterse filosofen over leven en dood: Lao Zi, Boeddha en Dogen

30/03/2019 om 10:30 tot 31/03/2019 om 12:30

Kunnen we in het heden zijn zonder gedachten of gevoelens over wat geweest is en wat zal wezen? Kunnen we er zijn zonder dat we iets vrezen of wensen? Kunnen we ons leven ervaren en aanvaarden als een proces van ontstaan - (kortstondig) bestaan - vergaan? Kunnen wij met de dood leven? De oosterse filosoof zegt: ‘Ga zitten!’. We bespreken passages uit de canonieke teksten van het taoïsme, het boeddhisme en het zenboeddhisme waarin de gewaarwording, die het ‘effect’ is van de meditatieve praktijk, verwoord wordt en de vragen beantwoord worden.

Crash Course: Filosoferen met kinderen en jongeren

06/04/2019 om 10:00 tot 17:00

Door te filosoferen leren kinderen en jongeren zelfstandig denken en oordelen, naar elkaar luisteren en verwoorden wat ze denken. Hoe help je hen daarbij?

Levinas in het gelaat

29/04/2019 om 10:30 tot 02/05/2019 om 12:30

Emanuel Levinas is voor velen even intrigerend als ondoorgrondelijk. Zijn stelling dat het gelaat van de ander een ethisch appel betekent kan op een breed draagvlak rekenen, maar slechts weinigen lukt het om zijn taaie proza te lezen. Voor iedereen die de reikwijdte van het gedachtegoed van Levinas nu eens echt wil leren begrijpen organiseert ISVW deze cursus.

De kunst van het vragen stellen

06/05/2019 om 10:30 tot 07/05/2019 om 17:00

Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met vragen kun je iemand verleiden of dwingen om stil te staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je wat ze precies willen - klanten, collega’s of medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt ze? Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water. Soms omdat mensen ongeremd voortgaan met het bedenken en uitvoeren van plannen en oplossingen, soms omdat ze gewoon het achterste van hun tong niet willen laten zien. Hoe kun je door vragenstellen dan duidelijkheid en verdieping bereiken?

+ Export Events

Back to Top ↑
  • nl
  • en
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 22

  Romantiek en authenticiteit

  22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30
  ma 22

  Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

  22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30
  nov 10

  Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 10

  Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de sociologie

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 10

  Start: Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 17

  Inleiding in de filosofie: Het goede

  17 november om 10:30 tot 18 november om 12:30
  nov 18

  Filosofisch café: Veerkracht

  18 november om 15:00 tot 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW