Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

De al dan niet vrije wil – een eeuwenoud debat

16 oktober om 10:30 tot 19 oktober om 17:15

Alweer zo’n zes jaar geleden werd in Nederland een debat over ‘de al of niet bestaande vrije wil’ gevoerd naar aanleiding van boeken van o.a. Dick Swaab, Victor Lamme en Jan Verplaetse. Het dagblad Trouw publiceerde een serie van achttien artikelen vanuit diverse invalshoeken over de ‘veronderstelde dood van de vrije wil’. Ondanks de bewering van Victor Lamme dat ‘wij, de wetenschappers, het debat dat al eeuwen oud is, nu kunnen beslechten’, gaat het debat nog altijd door.

Den Haag – Filosofie op de kaart

20 oktober om 13:00 tot 17:00

Hoe kunnen we slimmer worden en lastige vragen beantwoorden? Zoals: Wat is vrijheid van meningsuiting? En durf je zelf voor je mening uit te komen? Waarom vinden we iets mooi? Kunnen computers slimmer worden dan mensen? Denkers van alle tijden discussieerden en schreven hierover, zoals Spinoza, Hemsterhuis en tegenwoordig Bas Haring. De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Tresoar en de KB, nationale bibliotheek van Nederland nodigen u uit om samen op reis te gaan door de tijd langs deze opiniemakers.…

START: Sokratisch gespreksleider

21 oktober om 10:30 tot 22 oktober om 17:00

In de opleiding leer je een sokratisch gesprek op je eigen manier te begeleiden. Je maakt kennis met de theorie over wat Sokrates deed en wat de rol is van de gespreksleider. En je leert de theorie vorm te geven in wat je als begeleider doet: subtiel doorvragen op wat iemand zegt, hem uitnodigen er nog eens over na te denken, volharden in het onderzoek.

Mystieke filosofie in Oost en West: Bruidsmystiek in Oost en West: mijn heer wit als jasmijn

21 oktober om 10:30 tot 22 oktober om 12:30

Het woord ‘mystiek’ roept eerder associaties op met kluizenaars in hun grotten dan heftig liefdesverlangen. Toch kent zowel het Oosten als het Westen een traditie van bruidsmystiek, waarin de ontmoeting tussen het menselijke en het goddelijke met erotische metaforen wordt beschreven. Maak kennis met de vurige geschriften van de middeleeuwse Hadewijch en haar Indiase zielsverwanten Mirabai en Mahadevyakka, de gewaagde poëzie vol kroegmetaforen van de islamitische denker en dichter Mevlana Rumi en de hunkering naar de hoogste affectie in de liefdesdialogen uit de Renaissance. Hun werk maakt steeds op een andere manier duidelijk dat de poëtische verbeeldingskracht taal kan geven aan een domein waar de rede, wellicht blozend, voor stilvalt.

Frontiers of Physics and Science

23 oktober om 10:30 tot 27 oktober om 15:30

Iedereen met een actieve belangstelling voor wetenschap is welkom bij onze nieuwe Frontiers week. We verkennen elke dag met een topper op haar of zijn onderzoeksgebied de nieuwste inzichten, resultaten en onderzoeksrichtingen. Wat heeft Nobelprijswinnaar prof. Gerard ’t Hooft te zeggen over het Holografisch Principe en de Theorie van Alles? Hoe toegankelijk kan prof. Vincent Icke wiskunde maken, en de schoonheid ervan overbrengen zoals hij die ervaart? Kan de bevlogen dr. Julia Cramer ons de quantumeffecten en -computer zo uitleggen dat we het echt gaan begrijpen? Heeft prof. Appie Sluijs een optimistische of pessimistische visie op de klimaatverandering, en waarop stoelt hij die? Kan kernfusie ons helpen bij het klimaatprobleem, en zo ja, is het vervoeren en opslaan van kernafval dan veilig en doelmatig? Wat treft het dat prof. Gijs Nelemans, lid van het team dat eraan werkte, het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven kan uitleggen en ook: hoe nu verder?

Weekend socratisch gesprek in bedrijf

28 oktober om 10:30 tot 29 oktober om 12:30

ProgrammaAanmelden Wat is een socratisch gesprek precies? Waartoe dient het en hoe kun je het toepassen in je eigen werk? In dit weekend gaan we in op de achtergrond en techniek van de socratische methode en haar veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De socratische methode biedt uitkomst overal waar behoefte is aan oordeelsvrij en zinvol denken en spreken. Ook leent zij zich voor het scherp definiëren van gedeelde principes en sturende richtlijnen. De…

Leven en dood VI: Op leven en dood

11 november om 10:30 tot 12 november om 12:30

Dilemma’s in de 21ste eeuw • Afsluiting • Terug naar het openingsweekend: wat is er over van onze scenario’s voor antwoorden op de vragen omtrent eindigheid? • Enkele actuele debatten nader onder de loep genomen.   Dit weekend maakt deel uit van de basisopleiding 'Leven en dood'. Klik hier voor meer informatie over de hele basisopleiding. Docenten Prof. dr. Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper. Hij is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de universiteit voor Humanistiek te Utrecht.      …

Mystieke filosofie in Oost en West: Schepper naast God? De mens als co-creator

11 november om 10:30 tot 12 november om 12:30

‘De verbeelding is een ambachtsman en bezit zowel de kunde als het gereedschap om alles te maken wat ze te denken vermag,’ schreef Theophrastus Paracelsus. Veel westerse mystieke denkers, zowel christenen, heidenen als ongelovigen, stelden de menselijke verbeelding en scheppingskracht gelijk aan het oneindig creatieve vermogen van God. Overal in de schepping, van de fysieke vereniging van vrouw en man tot de creativiteit van het genie zagen mystici de aanwezigheid van de bestaansbron. Ook in het Oosten dachten mystici na over creatief handelen vanuit de oorsprong van alle dingen. Zoals de taoïstische wijsgeren Lao Zi en Zhuangzi, die de mens paradoxaal genoeg opriepen om te handelen door niet-handelen: wei wu wei.

Ethiek en politiek II: Spinoza

18 november om 10:30 tot 19 november om 14:30

Wat is volgens de ‘lenzenslijper’ Spinoza het wezen van de mens? Is iemand die zijn nut nastreeft niet juist iemand die deugdzaam is? Waarom is het noodzakelijk een maatschappelijk verdrag te sluiten? Wat is het doel van de politiek? Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit Spinoza’s Ethica en zijn Theologisch-politiek traktaat.

Filosofisch Kompas 2017

18 november om 14:00 tot 17:00

Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te herkennen in een filosofisch gesprek is het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica, filosofie van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek, esthetiek, kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica. De cursus Filosofisch Kompas is ontstaan uit de beroepsopleiding ‘Filosoferen met Kinderen en Jongeren’ en is bedoeld als een minimale inleiding in de systematiek van de filosofie.

De kunst van het vragen stellen

27 november om 10:30 tot 28 november om 17:00

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een "werkbare consensus" uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven.

Ethiek en politiek III: Immanuel Kant

2 december om 10:30 tot 3 december om 14:30

Hoe vat de Verlichtingsdenker Kant de mens op? Wat is het bovenste principe van de zedelijkheid? Wat verstaat Immanuel Kant onder de categorische imperatief? Hoe verhouden mondigheid, verlichting, vrijheid en publiek gebruik van de rede zich tot elkaar? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit de Fundering voor de metafysica van de zeden en Kants ‘Kleine werken’.

Hitlers Mein Kampf

4 december om 10:30 tot 8 december om 17:00

In 2018 verschijnt de vertaling van Mein Kampf. Het beruchte boek van Adolf Hitler is vaak weggezet als een broddelwerk van een absolute gek. Toch komen alle belangrijke filosofische stromingen samen in Hitlers beruchte boek. Deze week verdiepen we ons in het werk van Adolf Hitler. We onderzoeken de invloeden van Rousseau, Nietzsche, Darwin, Wagner, Gabineau en anderen op Hitler en de westerse cultuur. Hitler is verslagen, maar geldt dat ook voor zijn filosofie? We onderzoeken de doorwerking van Hitlers denken op filosofen als Hannah Arendt, maar kijken ook naar de huidige terugkeer van het nationaal socialistische denken. Met filosofen Paul Cliteur en historici Ewoud Kieft, Bas Kromhout, Thomas von der Dunk, Bas van der Boom

Willen, kiezen en handelen

10 december om 10:00 tot 17:00

Keuzestress is een belangrijk probleem in het dagelijks leven en de beroepspraktijk. Niets nieuws onder de zon; vanaf de oudheid tot de existentialisten in de twintigste eeuw houden filosofen zich al bezig met de vraag hoe we keuzes moeten maken als er zoveel te kiezen valt. Epicurus, Augustinus en Sartre wisten daar wel raad mee: kiezen is niet moeilijk.

Spinozaweek: De weg naar geluk

18 december om 08:00 tot 22 december om 17:00

Geen andere verlichtingsdenker is van grotere betekenis voor de huidige samenleving dan Baruch Spinoza, in wiens denken moderne waarden als vrijheid en rede centraal staan. Zijn compromisloze pleidooi voor democratie, rationaliteit en vrijheid van meningsuiting was in de Hollandse Republiek van de zeventiende eeuw radicaal en controversieel. Pas in de twintigste eeuw ontstond er in Europa een nieuwe belangstelling voor het gedachtegoed van Spinoza en ontdekte men hoe actueel zijn thema’s zijn voor onze opvattingen over politiek, psychologie, wetenschap en ethiek.

Liefdeweek: kun je leren liefhebben?

27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00

Tijdens deze liefdeweek laten we filosofen en schrijvers aan het woord en zullen we eerst al onze vanzelfsprekende voorstellingen over wat liefde is en hoe we van iemand moeten houden overhoopgooien om vervolgens te leren hoe we beter kunnen liefhebben.

De spelende mens

27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00

De mens is ‘het nog niet vastgestelde dier’ (Nietzsche): onze ontwikkeling houdt niet op bij de volwassenwording. We kunnen ons verder ontplooien, maar in welke richting? Wie willen we worden? Wat zijn idealen om na te streven? En wat is daarvoor nodig? In deze cursus onderzoeken we het thema de ‘spelende mens’.

Bruisend Oud & Nieuw 2017

31 december om 17:00

LANDGOED ISVW PRESENTEERT: Bruisend Oud & Nieuw 2017, 31 december vanaf 17.00 uur Dit tweedaags Oud & Nieuw arrangement 2017 voor twee personen bestaat uit: Ontvangst met oliebollen, appelflappen, glühwein en warme chocolademelk Feestelijk oudjaarsdiner incl. drankjes omlijst met muziek á la carte van Sisters! Feestavond incl. alle drankjes en hapjes met live muziek door Yesz Even wat rustiger zitten, dat kan gezellig bij Lucette en Herman Bubbels om middernacht Overnachting in een tweepersoons comfortkamer incl. uitgebreid ontbijt op 1…

START: Bildung voor po-schoolleiders

12/01/2018 om 16:00 tot 13/01/2018 om 17:00

In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is voor schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan.

Ethiek en politiek IV: John Stuart Mill

13/01/2018 om 10:30 tot 14/01/2018 om 14:30

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel? Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de vrouw? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages uit Mills Utilitarianism, Over vrijheid en De onderwerping van de vrouw.

Spinoza in de praktijk

14/01/2018 om 10:00 tot 17:00

Metafysica abstract en academisch? Welnee, zegt Spinoza. Zijn ideeën over de vrije wil, de emoties en de natuur hebben ingrijpende consequenties voor de praktijk van alledag. In het licht van Spinoza bespreken we de Rationeel- Emotieve Theorie.

Mystieke filosofie in Oost en West: Bevrijdende kennis, oneindig weten

20/01/2018 om 10:30 tot 21/01/2018 om 12:30

In het Oosten is filosofie meer dan een theoretische onderneming van geleerden die zich in hun studeerkamers opsluiten. Kennis heeft volgens boeddhistische filosofen namelijk een bevrijdende dimensie. Wie een heldere visie op de werkelijkheid heeft, ontwaakt spontaan in het hier en nu. Tijdens dit weekend maakt u kennis met de opvattingen van zenmeester Dogen. Net als in het Oosten speculeert de westerse mystieke filosofie over een dieptedimensie in het kenvermogen: een kennen en denken als God. Met de komst van een nieuwe kosmologie in de moderne periode nam dit eenheids- en overzichtskennen nieuwe vormen aan; het oneindige kennen vond nu plaats in een eveneens grenzeloos universum. Aan bod komen onder anderen Heinrich C. Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno en de hedendaagse cognitieve ambities van ‘integral philosopher’ Ken Wilber.

START: Masterclass Hannah Arendt – Willen

20/01/2018 om 10:30 tot 21/01/2018 om 12:30

Hebben we een vrije wil? Wat willen we en wat willen we niet? Wil en tegenwil zijn verwikkeld in een lastig gevecht en de enige uitweg is handelen.

De weg ontstaat door te gaan. Herdenkingsweekend voor René Ransdorp (1944-2017)

10/02/2018 om 10:30 tot 11/02/2018 om 14:00

“Als niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan.” “De weg ontstaat gaande de weg.” Wie ooit een cursus van René Ransdorp heeft gevolgd, kent deze zinnen wellicht uit het hoofd. Met zijn leesgroepen, lezingen en boeken heeft René jarenlang de schoonheid van het taoïstische denken ontsloten, onder andere op de ISVW. Dit weekend staat in het teken van zijn werk aan de hand van bijdragen van Michel Dijkstra en Jan De Meyer, die met René samenwerkten voor de publicatie Inleiding taoïstische…

De filosofische praktijk

11/02/2018 om 10:00 tot 17:00

Wat is een filosofisch practicus? Hoe komt een filosofisch practicus met een cliënt tot de kern van de zaak? De docent zal ingaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij een filosofische praktijk en filosofische dieptegesprekken.

Ethiek en politiek V: Emmanuel Levinas / Jacques Derrida

17/02/2018 om 10:30 tot 18/02/2018 om 12:30

Hoort heteronomie niet het uitgangspunt te zijn van ethiek? Horen wij niet te (leren) ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’? Is gastvrijheid niet het wezen van de cultuur? Hoort politieke filosofie niet profetisch, ja messianistisch van aard te zijn? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit Levinas’ Het menselijk gelaat en Anders dan zijn of het wezen voorbij en Derrida’s Over gastvrijheid

Mystieke filosofie in Oost en West: Een pantheon voor pantheïsten: de theosofie als brug tussen oost en west

24/02/2018 om 10:30 tot 25/02/2018 om 12:30

Aanmelden Tijdens het fin de siècle vond er een historische wijsgerige ontmoeting plaats, namelijk tussen de mystieke richtingen uit het Oosten en het Westen. Het eerste Wereldparlement van Religies (Chicago, 1893) zorgde ervoor dat de belangrijkste representanten uit beide tradities van elkaar konden leren. Dit weekend werpt licht op Swami Vivekananda en Krishnamurti, kopstukken uit de moderne Indiase mystiek. Tevens maakt u kennis met het denken van theosofen zoals Anna Kingsford, voorvrouw van de Theosofische…

Filosofie en kunst in de Barok

26/02/2018 om 10:30 tot 02/03/2018 om 14:00

Wat was de invloed van Spinoza en Descartes op de kunst van de Barok? Wat deed koningin Christina van Zweden, vermomd als man, op een herfstige dag in 1654 in Utrecht? Wie was de hofcomponist van Lodewijk XIV? Wat bedoelt Joannes Stalpart van der Wiele met de ‘gebreken van verwarde harsenen’? Welke vrouwelijke denkers, schilders en componisten kunt u noemen uit deze periode? Na deze cursus staat u niet meer met de mond vol tanden!   De overgang van Renaissance…

Alumniweekend Filosofisch practicus, leergang 2016/2017

24/03/2018 om 10:30 tot 25/03/2018 om 14:00

Voor de alumni van de beroepsopleiding Filosofisch practicus, leergang 2016/2017, organiseert ISVW een terugkombijeenkomst. Tijdens dit ‘zevende weekend’ kunt u vakinhoudelijk een volgende stap maken, maar ook ervaringen uitwisselen, elkaar adviseren m.b.t. bedrijfsmatige en marketing-aspecten van de praktijkvoering, en na gedane arbeid samen het glas heffen.

START: Masterclass Hannah Arendt – Oordelen

14/04/2018 om 10:30 tot 15/04/2018 om 12:30

We bespreken de colleges van Hannah Arendt over oordelen in het werk van Immanuel Kant, maar ook andere essays, waaronder een over Lessings onderscheid tussen waarheid en mening.

De essentie van Montaigne

05/05/2018 om 10:30 tot 06/05/2018 om 12:30

Iedereen kent Montaigne als een man die wijze levenslessen te berde bracht. Maar zo wordt maar een klein deel zichtbaar van wat Montaigne tekent: een vrijdenker, relativerend, met veel zelfspot, geestig.

Filosoferen met kinderen en jongeren

07/05/2018 om 10:00 tot 17:00

Elk kind is een filosoof, want elk kind stelt van nature nieuwsgierige vragen over filosofische onderwerpen. Hoe stimuleer je die natuurlijke belangstelling voor diepgaande gesprekken? Verschillende manieren van filosoferen met kinderen en jongeren worden besproken, gedemonstreerd en geoefend.

Dostojevski de denker

30/07/2018 om 10:30 tot 03/08/2018 om 12:30

Fjodor Dostojevski was een componist van romanwerelden die zijn gelijke niet kent. In deze cursus nemen we hem ook als denker serieus. Wat voor standpunten over de wereld hield hij erop na en hoe beargumenteerde hij zijn wereldbeeld?

+ Export Events

Back to Top ↑
 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  di 17

  De al dan niet vrije wil – een eeuwenoud debat

  16 oktober om 10:30 tot 19 oktober om 17:15
  vr 20

  Den Haag – Filosofie op de kaart

  20 oktober om 13:00 tot 17:00
  za 21

  START: Sokratisch gespreksleider

  21 oktober om 10:30 tot 22 oktober om 17:00
  ma 23

  Frontiers of Physics and Science

  23 oktober om 10:30 tot 27 oktober om 15:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte