Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

De filosofie van het symbool III: De ‘ceci-n’est-pas-une-pipe’-symbolen in de kunst

29 april om 10:30 tot 30 april om 12:30

Een kunstwerk bestaat essentieel op basis van zijn symbolische uitstraling. Hoe dikwijls worden de symbolen in de kunst echter niet als tekens uitgelegd. Welnu, een ‘pijp’ op een schilderij is geen pijp! Kunst stelt niets voor! Jezus hangt niet aan het kruis bij Grünewald of Bach. Lees maar, er staat niet wat er staat, kijk maar, wat je ziet is onzichtbaar, luister maar, het onhoorbare klinkt.

Start: Filosofisch Kompas Plus

29 april om 14:00 tot 17:00

Op verzoek van velen biedt de ISVW Filosofisch Kompas Plus, een vervolgcursus op Filosofisch Kompas. Doel van deze vervolgcursus is verdieping op de thema’s die in Filosofisch Kompas aan de orde zijn gekomen. De geschiedenis van de filosofie is rijk aan veel verschillende stromingen en posities, onderwerpen, denkers en vraagstukken.

Interculturele filosofie: Afrikaanse filosofie

6 mei om 10:30 tot 7 mei om 12:30

We behandelen de impact van de kolonisatie op het Afrikaanse denken, maar vooral wat wij in het Westen van Afrikaanse filosofieën en filosofen als Mogobe Ramose, Sophie Oluwole, Oyeronke Oyewumi en Henry Odera Oruka kunnen leren.

Filosoferen met kinderen en jongeren

7 mei om 10:30 tot 17:00

Tijdens deze bijeenkomst wordt de geschiedenis van verschillende manieren van filosoferen met kinderen en jongeren besproken en geoefend. Deze bijeenkomst is onderdeel van de Basisopleiding Filosofie in de praktijk, maar kan door iedereen los bijgewoond worden.

Leven en dood III: De onsterfelijke ziel en de nietigheid van het leven

13 mei om 10:30 tot 14 mei om 12:30

Averroës, Thomas van Aquino en de anderen

Open Dag ISVW

14 mei om 14:00 tot 17:00

Datum: 14 mei 2017 Altijd al een kijkje willen nemen op het mooie landgoed in de bossen van ISVW? Dan is dit uw kans, want de ISVW organiseert een gezellige open dag. U kunt het landgoed bekijken, het filosofenpad bewandelen en we presenteren met een markt alle programma’s voor de zomer en het najaar van 2017. Tevens bent u welkom bij een optreden van comedian Tobi Kooiman (Juryprijs Amsterdams Studenten Cabaret Festival, Publieksprijs Comedyhuis Comedy Competitie, Delft Talent Comedy Award).…

Filosofisch café: De God van Spinoza

21 mei om 15:00 tot 17:00

Aanmelden Tijdens dit filosofische café zal dr. Ton de Kok ons kennis laten maken met het abstracte godsdenken van filosofen, wetenschappers en kunstenaars door de tijd heen. Uit zijn presentatie zal blijken dat 'God Natuur' van Spinoza centraal staat in het denken van nog al wat wetenschappers en kunstenaars. Mannen zoals Einstein, Max Planck (kwantummechanica) en de ons bekende wiskundige en mystiek georiënteerde Bertus Brouwer laten zien dat God helemaal niet dood is. Door kunstenaars zoals Munch,…

Big History

22 mei om 10:30 tot 26 mei om 17:00

De ISVW presenteert: de geschiedenis van het universum en de mensheid, in één week. Eén vloeiend verhaal, eindigend met een blik op de toekomst.

Symposium: Enlightenment of the Enlightenment

27 mei om 10:00 tot 21:00

Een symposium ter ere van Heinz Kimmerle, met als voornaamste doel te delen hoe de interculturele filosofie zich verder blijft ontwikkelen.

De filosofie van het symbool IV: Mythische symbolen

27 mei om 10:30 tot 28 mei om 12:30

Religie en spiritualiteit bestaan bij de gratie van symbolen, bij de gratie van een verbeelde werkelijkheid, en hebben niets van doen met dogmatische leerstelligheid. Het zijn, gemeten naar rationele maatstaven, illusies. Zo ook in het christendom. Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome, maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleenden een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drieduizend jaar oude Egyptische religie.

Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining

28 mei om 10:30 tot 17:00

Zowel in organisaties van welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. Een ethisch stappenplan is een methode om inzicht te krijgen in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust, alsmede om argumenten naar anderen te hebben. In de middag oefenen we aan de hand van eigen casuïstiek.

De kunst van het vragen stellen

29 mei om 10:30 tot 30 mei om 17:00

In de tweedaagse masterclass ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een "werkbare consensus" uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven.

Leven en dood IV: De overwinning op de dood

10 juni om 10:30 tot 11 juni om 12:30

Van Erasmus en Pascal tot Hegel en Kierkegaard

Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés

11 juni om 10:30 tot 17:00

Deze cursusdag richt zich op sokratische gespreksvoering met grotere groepen in een andere omgeving: het filosofisch café ofwel filocafé. In de middag vindt een sokratisch filocafé plaats, waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen als begeleider te oefenen.

De filosofie van het symbool V: Alchemistische symbolen

17 juni om 10:30 tot 18 juni om 12:30

In de achttiende eeuw probeerden de vrijmetselaars de oude symbolische wijsheid van de mysteriegodsdiensten vast te houden en te te verenigen met de niet meer te stuiten rationaliteit van de moderne tijd. Ze streefden niet alleen rationele verlichting na, Aufklärung, maar juist ook mystieke, Erleuchtung. In Die Zauberflöte hebben Mozart en de zijnen, allen vrijmetselaars, deze spiritualiteit op de bühne gestalte gegeven. Het was een spiritualiteit die, met behulp van eeuwenoude alchemistische symbolen, het ‘huwelijk’ wilde uitbeelden van de duistere en lichtende krachten in een mens. In dit kunstwerk komen ze allemaal bijeen: de archetypen, het numineuze, de kunst en de religie.

Frontiers of Astronomy

3 juli om 10:30 tot 7 juli om 12:30

AanmeldenProgramma   Wie heeft er niet als kind, liggend in het gras, naar de sterren gekeken en zich afgevraagd of er op een andere planeet heel ver weg iemand anders ook in het gras naar de sterren ligt te kijken? Wie werd er niet duizelig bij het nadenken over het ontstaan van planetenstelsels? In de Frontiers of Astronomy week gaan we ons, samen met vooraanstaande wetenschappers, een week lang verdiepen…

Ethiek in het dagelijks leven

3 juli om 10:30 tot 7 juli om 12:30

Aanmelden Ethiek draait om de beantwoording van de vraag: ‘Hoe moreel verantwoord te handelen?’. Vanaf de Griekse oudheid hebben filosofen zich bezig gehouden met de zoektocht naar ethische richtlijnen voor menselijk handelen. In deze summer school maakt u kennis met vier belangrijke benaderingen binnen de ethiek. In ons dagelijks leven is ‘Hoe moreel verantwoord te handelen?’ echter ook een vraag waar we regelmatig mee worstelen. We bespreken dan ook de implicaties van de opvattingen van…

Vrouwelijke denkers

10 juli om 10:30 tot 14 juli om 12:30

AanmeldenProgramma In samenwerking met Society for Women in Philosophy (NL) bieden we een inleidende cursus over vrouwen in de filosofie. Bestaat ‘de vrouw’ of is het concept slechts een sociaal construct? Hoe kunnen we spreken over de relatie tussen lichaam en bewustzijn? Hoe leven we rechtvaardig, en werkelijk samen? Is de westerse filosofie (nog) bepaald door koloniaal denken? Deze vragen en hun uiteenlopende antwoorden staan centraal in deze zomerweek. Vrouwelijke…

Stoïcijnse levenskunst

10 juli om 10:30 tot 14 juli om 12:30

Aanmelden Een basisgedachte van de stoïcijnse filosofie is dat mensen niet emotioneel lijden door wat hen overkomt, maar alleen door hun eigen gedachten daarover. Wanneer deze gedachten irrationeel zijn, veroorzaken zij negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Filosoferen in de traditie van Sokrates – het onderzoeken van de eigen gedachten, dat volgens hem pas een leven menswaardig maakt – kan hier verandering in brengen. De emoties, in tegenstelling tot de aangename en…

Het einde

12 juli om 10:30 tot 16 juli om 12:30

Hoe ambitieus was de naoorlogse wijsbegeerte! Niet alleen Nederland was af, ook de Westerse filosofie was klaar. Democratie en mensenrechten maakten politieke wijsbegeerte overbodig. Met Rawls en Habermas was alles over dit thema gezegd. Natuurwetenschap lachte met de kinderlijke pretentie van metafysica. Alleen een deeltjesversneller en een scanner konden ons vertellen hoe universum en geest in elkaar staken. Zingeving en ethiek werden hobby’s voor de vrije tijd. De finale mens kwam eraan. De geschiedenis van de wijsbegeerte naderde een eindpunt.

Heden is dit einddenken zo passé. Mensenrechten en democratie staan opnieuw ter discussie. Nog nooit waren metafysica en zingeving zo populair. Niemand is verbaasd als een eigentijds filosoof dualistisch denkt, van theocratie maatschappelijke rust verwacht of betoogt dat vrije wil, God of het hiernamaals zo al geen reële fenomenen toch noodzakelijke ficties zijn. Vanwaar dat naoorlogse optimisme? Wat ging er mis met die moderne ambitie? Bevatte ze foute uitgangspunten? Vertoonde ze blinde vlekken die haar fataal werden? Welk nieuwe denken kwam ervoor in de plaats?

In deze zomerweek bezinnen we ons op utopie en realisme, vooruitgang en traditie in de filosofie van de 20ste en 21ste eeuw.

Uitverkocht: Tao en Qigong

12 juli om 10:30 tot 16 juli om 12:30

Programma Deze summer school is uitverkocht. U kunt zich niet meer aanmelden. Tijdens deze summer school nemen we u mee op een verdiepingsreis in de daoïstische filosofie waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. Op basis van haar nieuwe boek Filosofie met de vlinderslag zal Woei-Lien Chong passages over meditatie bespreken uit de Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van het daoïsme, en Robert-Jan Schippers heeft een programma voor u in petto met…

De mooiste filosofie

17 juli om 10:30 tot 21 juli om 12:30

AanmeldenProgramma “Und es neigen die Weisen Oft am Ende zu Schönem sich.” Sokrates und Alcibiades Hölderlin Filosofie is de tijd in gedachten gevat, schreef Hegel. Dat is mooi gezegd, sterker nog, dit citaat geeft aan waar het de filosofie voornamelijk om te doen is: om de waarheid van het gebruikte woord. In deze cursus gaan we het eens heel anders doen. De docenten stellen niet de waarheid van filosofische teksten…

Moderne levenskunsten

17 juli om 10:30 tot 21 juli om 12:30

Aanmelden Je moet je leven veranderen, luidt de titel van een boek van Sloterdijk. We kunnen niet anders. We zijn onaf, en voortdurend bezig ons leven te veranderen. Levenskunst helpt bij het vormgeven van al die verandering. We beginnen de cursus met de achtergronden van de hedendaagse levenskunst. Foucault zette de levenskunst op de maatschappelijke agenda. Hij herwaardeerde een klassieke opvatting over filosofie: filosofie als een oefening in denken, als arbeid aan jezelf. Montaigne was…

Het keren van de munt

17 juli om 10:30 tot 21 juli om 12:30

AanmeldenProgramma We leven in een cultuur waarin de nadruk ligt op kracht, moed, onafhankelijkheid, succes en controle. Afhankelijkheid en kwetsbaarheid blijven buiten beeld of worden negatief gewaardeerd. Wat gebeurt er als de munt wordt gekeerd, als waarden een andere waarde krijgen? In deze week kijken we naar wat ondergronds is gegaan, wat niet wordt opgemerkt in de gangbare manier van waarnemen en spreken, en hoe het structureel negeren van bepaalde…

Anders denken: Postmoderne levenskunsten

24 juli om 10:30 tot 28 juli om 12:30

Aanmelden Programma Wat vinden we gewoon en waarom vinden we dat gewoon? We leven ons leven alsof onze gebruiken en verwachtingen vanzelfsprekend en ‘natuurlijk’ zijn, hoewel ze eigenlijk historisch en cultureel bepaald zijn. In deze zomercursus zullen we aan de hand van postmoderne theorieën vraagtekens plaatsen bij dominante denkpatronen over leven, liefde en maatschappij. En ons steeds de vraag stellen: waarom vinden we dit eigenlijk gewoon? Hoewel in de geschiedenis…

Jezelf begrijpen

26 juli om 10:30 tot 30 juli om 12:30

Sinds mensenheugenis proberen mensen hun eigen soort te duiden. Hoe ‘voelt’ het om een mens te zijn? Wat maakt ons uitzonderlijk ten opzichte van andere dieren? Hoe kunnen we onszelf eigenlijk op een nuchtere, wetenschappelijke manier kennen zonder het bijzondere van mensen weg te redeneren? De mens is in ieder geval het dier dat zichzelf bestudeert. Deze zomerweek verkennen we waar mensen tegen aanlopen als ze dat proberen – en wat dat op zichzelf weer zegt over onze soort.

Sokratisch gesprek

31 juli om 10:30 tot 4 augustus om 12:30

AanmeldenProgramma Als we Plato mogen geloven bestookte Sokrates op de oudgriekse agora de Atheners te pas en te onpas met vragen, totdat zij in hun eigen woorden verstrikt raakten. 2500 jaar na dato is het sokratisch gesprek nog steeds een geijkte methode om je eigen ervaring tot op het bot te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven. Het sokratisch gesprek is een oefening in denken, goed luisteren, samenvatten, inleven, vragen…

Een andere kijk op Shakespeare

31 juli om 10:30 tot 4 augustus om 12:30

AanmeldenProgramma In deze zomerweek wordt een nieuwe laag in Shakespeare’s toneelstukken aangeboord. De Amerikaans- Franse denker René Girard heeft thema’s in dit oeuvre op een unieke wijze doordacht – wat ongekende mogelijkheden biedt voor liefhebbers van theater en filosofie. Girard’s benadering inspireert tot reflectie op ons menselijk handelen. Drie stukken staan centraal: Midzomernachtdroom, Julius Caesar en Hamlet. Elke dag begint met een kort inleidend college, en een blik op de…

Vriendschap: Ideaal of werkelijkheid?

2 augustus om 10:30 tot 6 augustus om 12:30

Aanmelden Programma Vriendschap is zonder twijfel een van de belangrijkste elementen van een gelukkig leven. Ludwig Wittgenstein schrijft dat hij elke dag aan zijn omgekomen vriend denkt: “Hij heeft mijn halve leven met zich meegenomen. De andere helft zal de duivel halen.” Enerzijds lijkt vriendschap alledaagse werkelijkheid: iedereen heeft vrienden. Anderzijds blijkt zij vaak een opgave en een ideaal, dat maar zelden echt gerealiseerd wordt. Pascal schrijft: “Als mensen wisten…

Vrij zijn en inspiratie

7 augustus om 10:30 tot 11 augustus om 12:30

Aanmelden Nu al voor de vierde keer gaan wij in deze summer school het ‘avontuur van bewustzijn’ aan. Het wordt onze persoonlijke ontdekkingsreis naar wie we zijn, naar ons vrij zijn en onze inspiratie. Een integrale benadering waarin wijzelf met onze ervaring centraal staan, niet zozeer het bestuderen van wat er óver wordt gezegd. Het programma wordt vloeiend opgebouwd gedurende de vijf dagen. Wij onderzoeken de aard van ons eigen bewustzijn, de verschillende vormen van…

Hoe vrij is de vrije markt?

9 augustus om 10:30 tot 13 augustus om 12:30

Aanmelden De neoliberale politiek koestert een heilig geloof in de vrije markt. Levensbeschouwing, cultuur en zingeving verdwijnen daarmee meer en meer van de publieke agenda. De samenleving wordt gezien als een markt waar mensen human resources zijn: ze werken en consumeren en dragen zo bij aan groei en rendement. Culturele en religieuze tradities, kunst, literatuur en verbeelding? Daar gaat de politiek niet meer over, dat doe je maar in je privé-tijd… Culturele verschillen staan de…

Grote denkers over liefde en verlangen

14 augustus om 10:30 tot 18 augustus om 12:30

AanmeldenProgramma “Alleen in de liefde zijn wij vrij van het spel dat God met ons speelt”                        Milan Kundera in De ondraaglijke lichtheid van het bestaan     Kan de liefde standhouden? En als zij van vorm verandert wat is het dan?   In deze zomerweek reflecteren we op de liefde in al haar vormen; van helende liefde en hartstochtelijke liefde tot sudderende liefde en vernietigende liefde. Thema’s als versmelting en…

Mystiek en literatuur

16 augustus om 10:30 tot 20 augustus om 12:30

Aanmelden  Programma Kunnen poëtische woorden een mystieke ervaring beschrijven? Of schiet de taal fundamenteel tekort? Tijdens de zomerweek verkent u deze vragen via een dubbele inwijdingsreis: door de wereld van de mystiek en die van de literatuur. U ontdekt hoe de klassieke Nederlandse literatoren Nescio en Leopold de onthechting van oosterse stromingen als het soefisme en boeddhisme in hun werk alle ruimte geven. De door Meister Eckhart beïnvloede poëzie van…

Spinoza in grote lijnen

16 augustus om 10:30 tot 20 augustus om 12:30

In deze cursus staat elke dag een hoofdthema van Spinoza’s denken centraal. De vijf thema’s komen overeen met de vijf delen van de Ethica: God, de geest, de affecten, slavernij en vrijheid. Wat bedoelt Spinoza met deze begrippen en belangrijker: wat hebben ze ons tegenwoordig nog te zeggen?

De kunst van het anders denken

21 augustus om 10:30 tot 25 augustus om 12:30

AanmeldenProgramma Bevraag je impliciete aannames en ga anders kijken naar je leven, je werk, en de wereld. Onze belangrijkste visies - zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk - zijn gebaseerd op veelal ondoordachte denkgewoonten. Dit is onvermijdelijk wan twij kunnen niet leven zonder geautomatiseerde structuren. 'Custom then is the great guide of human life', aldus David Hume. Maar soms kunnen wij binnen een bepaald kader niet verder denken en is een…

START: Filosofie in de praktijk 2017-2018

9 september om 10:30 tot 17:00

De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van een aantal filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen.

START: De filosofie van Irvin D. Yalom (Zwolle)

11 september om 19:30 tot 21:30

In acht bijeenkomsten verdiepen we ons in Yaloms opvattingen over existentiële psychotherapie en de vier levenszorgen van de mens.

START: Filosofie met de vlinderslag (Amsterdam)

13 september om 19:00 tot 21:00

Zhuangzi (vierde-derde eeuw v. Chr.) is de tweede grondtekst van het daoïsme, na de Dao-de-jing van Laozi. In deze cursus gaan we Zhuangzi’s levensvisie en oefenweg uitgebreid bespreken.

START: De filosofie van Irvin D. Yalom (Enschede)

14 september om 19:30 tot 21:30

In acht bijeenkomsten verdiepen we ons in Yaloms opvattingen over existentiële psychotherapie en de vier levenszorgen van de mens.

START: Filosofie met de vlinderslag (Den Haag)

15 september om 19:00 tot 21:00

Zhuangzi (vierde-derde eeuw v. Chr.) is de tweede grondtekst van het daoïsme, na de Dao-de-jing van Laozi. In deze cursus gaan we Zhuangzi’s levensvisie en oefenweg uitgebreid bespreken.

Leven en dood V: De terugkeer van de dood

16 september om 10:30 tot 17 september om 12:30

Denken over leven en dood in de laat-moderne tijd   • Van Nietzsche en Heidegger tot Levinas, Derrida en Nancy   Dit weekend maakt deel uit van de basisopleiding 'Leven en dood'. Klik hier voor meer informatie over de hele basisopleiding.   Docenten Prof. dr. Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper. Hij is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de universiteit voor Humanistiek te Utrecht.         Jan Flameling studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. Hij werkt als docent, trainer…

Start: Filosofisch practicus 2017-2018

16 september om 10:30 tot 17 september om 12:30

Docent

Docent Harm van der Gaag openGaag, Harm van der (2013) foto Leonie de Jongde in 2004 filosofische praktijk Denk dieper in de binnenstad van Utrecht. Destijds was het verschijnsel ‘filosofische praktijk’ nog goeddeels onbekend. Na een aantal magere jaren kwam de praktijk goed op gang en kon Harm als eerste in Nederland met dit werk in zijn levensonderhoud voorzien. Inmiddels is de werkwijze die Harm ontwikkelde toonaangevend in het vakgebied. Naast zijn werk met cliënten, vier dagen per week, het verzorgen van de opleiding aan de ISVW en het geven van supervisie aan gezellen binnen het Gilde houdt Harm zich bezig met het schrijven van een boek over het vak en met een promotieonderzoek.

Start: Filosoferen met kinderen en jongeren 2017

16 september om 18:00 tot 17 september om 17:00

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd door het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO) en Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN).

START: Sokratisch schrijven – verdiep je visie

25 september om 17:00 tot 26 september om 17:00

Een eigen visie heb je al, maar hoe krijg je haar op papier? Onze Sokratische schrijfmethode wekt sluimerende visies tot leven. Deze compacte training geeft de deelnemers grotere helderheid en meer inzicht in de kern van hun visie.

START: Bildung en moreel beraad voor intern begeleiders in het onderwijs

28 september om 16:00 tot 29 september om 17:00

Hoe willen we jonge mensen opleiden, opvoeden en vormen voor een wereld die we nog niet kennen? Dan gaat het niet alleen over kwalificatie, maar ook over persoonlijke, sociale en culturele vorming. Daarom moeten we het hebben over bildung: kritisch denken, zelfverwerkelijking, empathie, waarheidsvinding, vorming van waarden en morele ontwikkeling.
Deelnemende IB’ers maken kennis met het moderne bildungsideaal. Met extra aandacht voor onderzoekend vragen, waarheidsvinding, oplossen van morele dilemma’s, leiderschap, werken aan waardevol onderwijs en oordeelsvorming.
We gebruiken klassieke, filosofische methoden om tot passende en concrete ideeën te komen. Om de toekomstige wereld beter te begrijpen en om bildung inzichtelijk te maken hanteren we het agoramodel.

START: Zin geven aan werk

2 oktober om 09:30 tot 3 oktober om 16:00

Je hebt al enkele stappen gezet in je loopbaan en zoekt nu de sleutel om meer zin en betekenis te kunnen geven aan je werk en dat van anderen in je organisatie. In deze filosofische beroepsopleiding leer je ruimte te maken voor zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit.

START: Masterclass Hannah Arendt – Denken

7 oktober om 10:30 tot 8 oktober om 12:30

Heeft denken nut? Hoe verhoudt ons denken zich tot ons handelen? Leidt gedachteloosheid tot het kwaad? Om vragen als deze te kunnen beantwoorden, put Arendt uit de rijke geschiedenis van de filosofie.

START: Sokratisch gespreksleider

21 oktober om 10:30 tot 22 oktober om 17:00

In de opleiding leer je een sokratisch gesprek op je eigen manier te begeleiden. Je maakt kennis met de theorie over wat Sokrates deed en wat de rol is van de gespreksleider. En je leert de theorie vorm te geven in wat je als begeleider doet: subtiel doorvragen op wat iemand zegt, hem uitnodigen er nog eens over na te denken, volharden in het onderzoek.

Leven en dood VI: Op leven en dood

11 november om 10:30 tot 12 november om 12:30

Dilemma’s in de 21ste eeuw • Afsluiting • Terug naar het openingsweekend: wat is er over van onze scenario’s voor antwoorden op de vragen omtrent eindigheid? • Enkele actuele debatten nader onder de loep genomen.   Dit weekend maakt deel uit van de basisopleiding 'Leven en dood'. Klik hier voor meer informatie over de hele basisopleiding. Docenten Prof. dr. Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper. Hij is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de universiteit voor Humanistiek te Utrecht.      …

START: Bildung voor po-schoolleiders

17 november om 16:00 tot 18 november om 17:00

In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is voor schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan.

+ Export Events

Back to Top ↑
 • ISVW-programmagids

  Klik op de cover om te bladeren door onze gids. Wilt u de gids thuis ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@isvw.nl
 • Laatste kans!

  za 29

  Start: Filosofisch Kompas Plus

  29 april om 14:00 tot 17:00
  mei 06

  Interculturele filosofie: Afrikaanse filosofie

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 12:30
  mei 07

  Filosoferen met kinderen en jongeren

  7 mei om 10:30 tot 17:00
  mei 22

  Big History

  22 mei om 10:30 tot 26 mei om 17:00
  mei 27
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte