Laden Evenementen

Morele emoties

Van woede tot liefde

De toekomst van ons klimaat boezemt velen angst in. Miljoenen mensen gingen kwaad de straat op na de dood van George Floyd. En wie met het vliegtuig reist is vliegschaamte wellicht niet vreemd. Emoties spelen een grote rol in onze morele en politieke beslissingen, maar is dat altijd goed?

Om de rol van emoties in onze leefwereld precies te achterhalen bekijken we in deze summerschool met Martha Claeys eerst wat emoties eigenlijk zijn volgens filosofen als Harry Frankfurt, Martha Nussbaum, Iris Murdoch, Audre Lorde en Sara Ahmed. Vervolgens nemen we per dag een emotie onder de loep: van woede via walging en angst, tot liefde en trots. Daarbij besteden we ook aandacht aan de politieke en maatschappelijke implicaties van deze emoties. Wanneer kan een emotie een constructieve bijdrage leveren aan politiek en moreel handelen, en wanneer staat een emotie de redelijkheid juist in de weg? Met een gastlezing van Sigrid Wallaert over vrouwelijke woede.

Studiebelasting en lesmateriaal

Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten of het boek vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie.

Leerdoelen

In deze cursus bestuderen we grondig de rol van emoties in ons moreel leven. De cursist krijgt eerst een oriëntering in de filosofie van emoties, waarbij de belangrijkste theorieën over emoties voorgesteld worden. Na deze inleiding kan een cursist verschillende theorieën duiden en een beargumenteerde positie innemen over wat emoties zijn enerzijds, en wat hun morele rol is anderzijds. Vervolgens bestudeert de cursist op vier opeenvolgende dagen verschillende specifieke emoties als case studies, en bespreken we de morele problemen en vragen per emotie. Elke dag spenderen we aan een emotie of emotiecluster: eerst woede, dan liefde, dan angst en walging, en ten slotte trots en schaamte. Na elke dag kan de cursist basislijnen weergeven in de discussie rond deze specifieke emotie, de verschillende problemen schetsen die specifiek zijn voor deze emotie, en zelf een gestaafde positie innemen.

Op het eind van de cursus kan de cursist verschillende onderwerpen in de filosofie van de emotie begrijpen en situeren. Bovendien kan de cursist uitleggen waarom emoties moreel relevant zijn, en van enkele emoties precies duiden welke rol ze (kunnen spelen). Ten slotte kan de cursist na deze cursus ook andere emoties bevragen en aan de hand van de voorbeelden in de les relevante vragen opwerpen over niet-behandelde emoties. De cursist krijgt de middelen mee om bij het openslaan van de krant een bijzondere lens op emoties te werpen, en hun werking in onze samenleving beter te begrijpen.

Voor wie?

Deze cursus is voor iedereen met interesse in de filosofie van emoties. Specifiek zal de cursus thema’s aanraken die vandaag onder digital natives leven (sociale rechtvaardigheid, anti-racisme, feminisme, intersectionaliteit, sociale media en emoties, en zo verder). De cursus is daarom uitermate geschikt voor zowel jongeren als ouderen die in deze thema’s beslagenheid willen verwerven aan de hand van enkele belangrijke basisteksten.

Werkvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges, afgewisseld met leesmomenten en seminariemomenten, die inhouden in dat we een gelezen tekst samen bespreken. Ook wordt er samen naar (fragmenten van) podcast geluisterd. De bedoeling is dat er een open sfeer ontstaat waarin samen naar kennis gezocht wordt door middel van gesprek en discussie. Ter bevordering hiervan kan ik (de docent) wel colleges geven of opdrachten bedenken, maar dit alles staat ten doel van het ontwikkelen van het denken van de studenten. Ik hanteer om deze sfeer te bewaken deze informele richtlijnen: https://barcworkshop.org/resources/principled-space/.

Data

Maandag 17 juli t/m vrijdag 21 juli 2023.

Aanvang maandag om 10.30 uur, einde vrijdag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 800,- (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 999,- (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.039,- (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.069,- (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Docenten

Martha Claeys is gepromoveerd aan de Universiteit Antwerpen op trots als morele emotie, waarover ze in 2023 Trots. De filosofie van een emotie publiceert bij Boom. Ze is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen en werkt als tijdelijk programmacoördinator bij de ISVW. Samen met Lotte Spreeuwenberg maakt ze de filosofische podcast Kluwen.

Sigrid Wallaert is FWO-onderzoeker wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Haar doctoraat gaat over woede en misogynie.

×