Laden Evenementen

Filosofie en levenskunst: het zelf en de ander

In deze cursus verkennen we de rijkgeschakeerde wereld van het zelf en de ander, van individu en gemeenschap, van vriendschap en liefde, met het oog op het ontwikkelen van levenskunst. Het zelf krijgt veel aandacht in carrière- en levensplanning. Zelfontplooiing en authenticiteit staan in hoog aanzien. Maar wat verstaan we dan onder ‘zelf’? En wat betekent ‘trouw zijn aan jezelf’? Daarnaast hebben we ook altijd te maken met de ander, gewild of ongewild. De ander is geliefd en gehaat, begeerd maar onbegrijpelijk, lastig maar onontbeerlijk. Hoe verhouden zich die twee polen: het zelf en de ander? Wat betekent `samen’ in dit verband? En wat is de rol van de ander in mijn leven? Met Aristoteles, Kierkegaard, Sartre, De Beauvoir, Irigaray, Levinas en Taylor verkennen we deze thematiek vanuit telkens andere invalshoeken. Ook zal een oosters perspectief aan bod komen: het boeddhisme. Naast inleidingen op deze filosofen bestaat de cursus uit het lezen en bespreken van teksten en een koppeling aan de eigen ervaring.

Met Dries Boele.

Studiebelasting

Deze cursus bestaat uit 27 contacturen en (optioneel) enkele uren zelfstudie. Bij de cursus wordt een reader op de eerste dag ter beschikking gesteld. De teksten uit deze reader komen vooraf ook op onze Digitale Leeromgeving beschikbaar voor deelnemers aan deze cursus. Het is niet verplicht om deze teksten vooraf te hebben gelezen, maar wel verdient het de aanbeveling om alvast een blik te werpen. Je zal dan meer uit de cursus kunnen halen.

Leerdoelen

Tijdens onze filosofiecursussen doe je kennis op over filosofen en hun ideeën. Je leert je eigen ideeën en standpunten toetsen, scherpen en verdiepen door met de docent en anderen in gesprek te gaan. Daarnaast oefen je communicatieve vaardigheden zoals: aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen, en betekenisvolle vragen stellen.

Data

Woensdag 3 t/m zondag 7 januari 2024

Aanvang woensdag om 10.30 uur, einde zondag om 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 917,70 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee).

Arrangement 2: € 1145,50  (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

Arrangement 3: € 1.185,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).

Arrangement 4: € 1.215,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Wil je korting? Schaf dan de Gold Card aan of kijk of je in aanmerking komt voor ambassadeurskorting.

Sprekers

Dries Boele studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. Hij is sinds 1983 betrokken bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam als praktiserend filosoof, en sinds 1994 leidt hij het filosofisch café Hotel de Filosoof in Amsterdam. Hij houdt zich met name bezig met filosofisch consulentschap, socratische gesprekken en dilemmatrainingen.


×