Moreel beraad

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in deze behoefte door professionals te leren methodisch te reflecteren op morele kwesties als gespreksleider.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze beroepsopleiding. De opleiding is in de eerste plaats een vaardigheidsopleiding: het draait om leren door te doen en om te leren door te reflecteren op ervaringen. De theorie wordt steeds verbonden met morele praktijken en met onze ervaringen. Het zijn geen ethieklessen. We werken voortdurend aan en in een lerende omgeving. Uw groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 mensen.

Inhoud van de opleiding

Moreel beraad is een overkoepelend begrip voor diverse vormen van systematische, ethische reflectie op concrete ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes. Het uitgangspunt is dat ethiek niet alleen abstract is, maar ook alledaags en praktisch. Ethiek is een integraal onderdeel van het alledaagse werk en toont zich in houding en handelen. Moreel beraad is erop gericht de morele kwesties en vragen onder ogen te zien, openhartig te bespreken en dialogisch te onderzoeken. Een moreel beraad helpt bij het nemen van een beslissing; het verhelderen, begrijpen en onderzoeken van elkaars posities en standpunten; teamvorming; het versterken van de samenwerking; of het ontwikkelen, invoeren en toetsen van beleid.

Methodes

In de opleiding worden verschillende gespreksmethodes van moreel beraad getraind, zoals de morele dilemmamethode; de sokratische dialoog; een aristotelische gespreksmethode voor moreel onderzoek van emoties; een stoïcijnse gespreksmethode voor moreel onderzoek van leef- of werkregels en de processtappen van moreel beraad. Binnen de diverse methodes wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende technieken en onderdelen: de houding en rollen van een gespreksleider; het gebruik van de flip-over; gespreksregels; soorten uitgangsvragen; verdieping van dialogisch onderzoek; de kunst van het vragenstellen; timemanagement en observatie- en reflectieformulieren. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan de organisatie, implementatie en evaluatie van moreel beraad in de eigen werksituatie.

Doelen

De doelen van de opleiding zijn het zelfstandig begeleiden van een moreel beraad en het opbouwen en (h)erkennen van een eigen stijl van gespreksleiderschap, alsook het verkrijgen van basale kennis van ethiek, moreel beraad en de implementatie en evaluatie van moreel beraad. Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen, die regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld.


Vaardigheden

Naast deze algemene doelen gaat het om vaardigheden als het hanteren van de gespreksregels, het leren opschorten van eigen en andermans oordelen om ze te onderzoeken; het actieve luisteren; scherpzinnig observeren; deelnemers in een onderzoekshouding zetten en discussies bijsturen; het leiden en in standhouden van het dialogische onderzoek; het kunnen herkennen van een geschikte en minder geschikte casus voor moreel beraad; het verbinden van de casus met een onderzoeksvraag die de kwestie treft; het faciliteren van de oordeelsvorming; het onderzoeken van de standpunten en het hanteren van een geëigende afronding. Na het volgen van de beroepsopleiding heeft u voldoende ervaring om groepen moreel beraad te begeleiden. Voorts beschikt u over voldoende theoretische achtergrond informatie over moreel beraad en praktische informatie over het organiseren van moreel beraad in uw werksituatie.

Programma

Het programma van de beroepsopleiding Moreel Beraad bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Filosofische benaderingen worden aangevuld met praktische oefeningen in de verschillende (gespreks)methoden.

Theorie:
• Theorie van emoties van Aristoteles en Nussbaum
• Michel Foucault’s parrhesia (vrijmoedig spreken) en ethos
• Sokrates’ dialogen en de sokratische dialoog

Praktijk:
• Oefeningen in de morele dilemmamethode
• Oefeningen in de sokratische dialoogmethode
• Oefeningen in de stoïcijnse methode
• De kunst van het vragenstellen en leren doorvragen
• Certificering

Tijdsinvestering

De beroepsopleiding Moreel Beraad omvat in totaal 10 dagen, bestaande uit 5 modules van twee dagen: maandag (3 dagdelen) en dinsdag (2 dagdelen) in de periode van januari t/m mei 2017. Houdt u rekening met een voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week aan lezen en praktijkopdrachten. De vier praktijkopdrachten bestaan uit het oefenen met het leiden van moreel beraad in de eigen praktijk. Tijdens uw opleiding verblijft u op het landgoed van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Docenten

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij werkt als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Hij begeleidt sokratische gesprekken en verzorgt trainingen gespreksleider moreel beraad, onder meer bij het VU-MC. Hij publiceerde de boeken Mensbeelden en levenskunst en Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander.

 

 

Dr. Bert Molewijk is universitair docent moreel beraad en klinische ethiek. Hij werkt bij de afdeling metamedica van het VU-MC in Amsterdam. Hij is senior researcher en programmaleider Moreel Beraad.

 

 

 

Margreet Stolper is als onderzoeker en trainer verbonden aan het VU-MC.

 

 

 

Dr. Frouk Weidema is onderzoeker, trainer en gespreksleider moreel beraad en docent klinische ethiek aan het VU-MC. Ze promoveerde in 2014 op moreel beraad in de gezondheidszorg.

 

 

Data

Aanvang maandag 10.30 uur, einde dinsdag 17.00 uur.

 

 • Maandag 14 en dinsdag 15 januari 2019 (geen comfortkamers meer beschikbaar, wel pluskamers)
 • Maandag 18 en dinsdag 19 februari
 • Maandag 18 en dinsdag 19 maart
 • Maandag 15 en dinsdag 16 april
 • Maandag 13 en dinsdag 14 mei

 

 

Deelname

De deelnamekosten zijn € 4.995,15 (inclusief 5x overnachting in een comfortkamer met ontbijt, 5x diner met wijn, 10x lunch en koffie/thee. € 4.728,80 ex btw). U kunt de beroepsopleiding ook volgen zonder op Landgoed ISVW te overnachten. Dan zijn de deelnamekosten € 4.426,40 (€ 4.204,65 ex btw).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  wo 20

  De geest uit de fles

  18 februari om 10:30 tot 22 februari om 17:00
  ma 25

  Filosofie en kunst in Verlichting en Romantiek

  25 februari om 10:30 tot 1 maart om 12:30
  mrt 11

  De kunst van het vragenstellen

  11 maart om 10:30 tot 12 maart om 17:00
  mrt 16

  Jacques Derrida en de deconstructie van leven en dood

  16 maart om 10:30 tot 17 maart om 12:30
  mrt 17

  Kidscafé 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 17

  Filosofisch café 17 maart 2019

  17 maart om 15:00 tot 17:00
  mrt 23

  Masterclass Foucault – weekend 2

  23 maart om 10:30 tot 24 maart om 12:30
  mrt 29

  Nacht van de Filosofie Rotterdam

  29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW