Vrienden

Vrienden van de ISVW 2011

Wie zijn de vrienden van de ISVW?

De vrienden zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij maken het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

De vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere denkbeelden, redeneringen. Zij zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen. De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.

De ISVW is geheel onafhankelijk. Zij verkrijgt haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs, waaronder de Vrienden van de ISVW. De vrienden dragen onder andere bij aan exploitatie, verbouwing, lustrumvieringen, open huis en filosofische cafés.

Meld u aan als Vriend

Uw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie.

Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW.  Als Vriend van de ISVW heeft u kosteloos toegang tot de filosofische cafés[1], de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies. Na aftrek van alle kosten van de Vereniging (met name ledenadministratie, nieuwsbrieven, website, filosofische cafés en ledenbijeenkomsten) blijft ongeveer € 20,- van uw contributie over om aan de ISVW te worden geschonken. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch in het volgende jaar door tenzij u voor 15 december opzegt.

U kunt uw contributie op twee manieren betalen: eenmalig of via doorlopende machtiging. Kiest u voor doorlopende machtiging, dan kunt u dit doen door dit formulier digitaal in te vullen, het ingevulde formulier op te slaan op uw computer en als bijlage te mailen naar info@isvw.nl

[1] Voor niet-leden is de toegangsprijs € 25,-

 

 

Extra bijdragen

Als aanvulling op de contributie heeft u als Vriend de mogelijkheid om een extra bijdrage te leveren.

 • Een extra bijdrage van € 100,- of meer per jaar. Daarvoor krijgt u een korting van € 15,- per meerdaagse cursus. Stel dat u drie meerdaagse cursussen per jaar volgt, dan komt van deze extra bijdrage per saldo dus uiteindelijk minimaal € 55,- per jaar ten goede aan de ISVW.
 • Een periodieke gift van € … gedurende een periode van vijf jaar. Om gebruik te kunnen maken van de regeling van volledige fiscale aftrek van periodieke giften zonder minimumdrempel vul ik ook het formulier in dat gedownload kan worden van de website van de ISVW en de Vrienden. De kosten van de notariële akte komen bij periodieke giften van € 100,- of meer voor rekening van de Vereniging. Deze periodieke giften aan de Vrienden komen via de geregelde donaties van de Vrienden aan de ISVW volledig ten goede aan de instandhouding en ontwikkeling van het aanbod van cursussen en opleidingen.

Om een periodieke gift te doen aan de Vrienden van de ISVW kunt u hieronder twee formulieren downloaden: de overeenkomst en de betalingsvolmacht. Beide formulieren kunt u digitaal invullen, opslaan op uw computer en als bijlage mailen naar info@isvw.nl.

 

Markante Vrienden

Al meer dan 100 jaar Vrienden!

In 2016 bestonden ook de Vrienden van de ISVW 100 jaar.  Op 18 juni 2016 werd dit feestelijk gevierd. Bij die gelegenheid verscheen ook het boek Markante Vrienden dat alleen voor Vrienden gratis (nou ja, tegen verzendkosten) is te verkrijgen.

Gold Card

Goldcard 2011-2012

 

 

De Gold Card 2018 kost € 2.495,- en geeft recht op exclusieve kortingen voor regelmatige bezoekers. De ISVW Gold Card geeft u een jaar lang het recht op het bezoeken van cursussen, basiscursussen en (maximaal vier) cursusweken, inclusief de kosten van het verblijf, exclusief lesmaterialen.

 

 

Voorwaarden:

 1. De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen of voor artikelen van ISVW uitgevers en kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden.
 2. De Gold Card geeft niet automatisch recht op een comfort- of pluskamer. Tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht kunt u upgraden naar een comfortkamer en voor € 10,00 per nacht naar een pluskamer (onder voorbehoud van beschikbaarheid).
 3. De Gold Card geeft niet recht op de boeken die bij een aantal cursussen zijn inbegrepen. Deze kunt u tegen bijbetaling van de winkelprijs bij onze receptie aanschaffen.
 4. Gold Card-houders dienen zich vooraf aan te melden voor de cursus of opleiding waaraan zij willen deelnemen. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang worden € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 5. De Gold Card is alleen beschikbaar voor leden van de Vereniging van Vrienden van de ISVW.

De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de ISVW. Meer informatie: bel 033-465 0700 of mail naar vrienden@isvw.nl.

U kunt de Gold Card ook online bestellen. U kunt kiezen voor een Gold Card die in januari 2017 ingaat, of voor een Gold Card die in september 2017 start. De Gold Card die in september start is op dit moment nog niet verkrijgbaar, maar zal spoedig verkrijgbaar zijn.

Leesclubs van de Vrienden

ISVW Leesgroep Ede

ISVW leesgroep Ede bijeen (2016)

De Vrienden hebben daarnaast leesclubs in het hele land. U kunt zich aansluiten bij een bestaande leesclub – mits plek beschikbaar – of met behulp van de Vrienden een nieuwe leesclub oprichten in uw regio.

U hoeft echt geen beroepsfilosoof te zijn om mee te kunnen doen in een leesgroep. Juist in groepsverband, met mensen met een verschillend filosofisch kennis- en ervaringsniveau kunt u veel van elkaar leren. Sommige groepen nodigen ook af en toe deskundigen uit om een boek in te leiden en de discussie op gang te brengen.

Zou u zich graag bij een leesgroep willen aansluiten, klik dan hier voor het overzicht van de leesgroepen om contact op te nemen met een coördinator van een groep in uw omgeving. Succes is overigens niet gegarandeerd: de leesgroepen bepalen zelf hun grootte en kunnen volledig bezet zijn. Enkele groepen zijn nog op zoek naar nieuwe leden.

In Den Haag start een nieuwe leesgroep. Via onderstaande button vindt u meer informatie over de Haagse leesgroepen.

Schenken en steunen

Als vriend kunt u gebruik maken van verschillende fiscaal gunstige regelingen zoals donaties in een vorm van lijfrente, schenkingen en legaten.

Daarnaast kunt u certificaten kopen in de vorm van een renteloze lening aan de ISVW. De stukken zijn van € 100,-, € 500,- en € 1.000,- te verkrijgen als bewijs van deelneming in een doorlopende renteloze lening aan de ISVW, die niet door U opeisbaar is, maar wel kan worden afgelost door de ISVW.

Per e-mail vrienden@isvw.nl onder vermelding van: naam en voorletters, volledig adres, email-adres, telefoonnummer, M/V. Of bel de receptie van de ISVW: 033 4650700.


IBAN: NL66RABO 0132 1391 54

Huishoudelijk reglement

De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld.


Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Filosofie voor organisaties

 • Laatste kans!

  za 24

  Populisme en triadisme

  24 februari om 10:30 tot 25 februari om 17:00
  ma 26

  Filosofie en kunst in de Barok

  26 februari om 10:30 tot 2 maart om 12:30
  ma 26

  Het raadsel van de tijd

  26 februari om 10:30 tot 2 maart om 17:00
  mrt 04

  Nietzsche (wegens succes herhaald)

  4 maart om 13:00 tot 17:00
  mrt 06
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte