De ‘woorden van…’

In gesprek met bekende Nederlandse denkers over hun gedachtegoed en levensverhalen.


‘Zoektocht naar betekenis’

‘Vanuit schaarste kun je de hele maatschappij begrijpen.’

Als je wil weten wat er speelt in de samenleving, kun je bij Hans Achterhuis terecht. Een filosofenleven lang toont hij een fijne neus voor actuele maatschappelijke kwesties, zoals ontwikkelingshulp, kritisch marktdenken, milieufilosofie, de gevaren van utopisch denken, religie en geweld. Hij wist de Socrates-wisselbeker voor het meest prikkelende filosofieboek tweemaal te winnen, en in 2011 werd hij de eerste Denker des Vaderlands.


‘Mensen, het is lastig maar het kan…’

‘Meer kansen bieden. Dat is een prachtige taak van de politiek.’

Jan Terlouw zet zich onvermoeibaar, met veel passie en optimisme, in voor de toekomst van de generaties na ons. Hij stelt voor om de natuur te zien als compagnon en niet als slaaf die je kunt uitbuiten. Zijn rijke loopbaan op het gebied van de wetenschap, politiek en schrijverschap leverde Terlouw nog meer inzichten op. Samen met Marjolein Westerterp filosofeert hij volop over thema’s als verandering, leiderschap, fantasie, liefde, optimisme en vrijheid.


‘Werken aan trage vragen’

‘Humanisme is een zich ontwikkelende reflectie op de kernvragen van het leven.’

Harry Kunneman spreekt in ‘Werken aan trage vragen’ over onderwerpen als vriendschap en familie, humanisme, kritische maatschappijtheorie en humanistisch raadswerk. Het streven naar een humane en rechtvaardige samenleving vormt de rode draad in zijn leven en werk, waarbij Kunneman steeds theorie en praktijk met elkaar verbindt. Filosofie moet immers helpen de wereld te veranderen.

 


‘Filosoferen maakt een eind aan al het gezeur’

‘Iedereen doet altijd wat zij het liefst wil.’

Miriam van Reijen leert ons om nooit meer te zeuren. Het kan als je beter nadenkt. Zelf denkt ze al jaren over haar leven. En het resultaat is ernaar: keuzestress? Kent ze niet. Angst, kent ze ook niet. Beloftes? Breekt ze met het grootste gemak. Lesgeven, promoveren op Spinoza, emigreren naar Nicaragua: ze doet gewoon wat ze wil. En volgens haar doen we dat allemaal: je doet al wat je wilt, en het is een enorme bevrijding om dat te beseffen. Zeur niet, filosofeer!


‘De erfenis is op’

‘Was de 17e [eeuw niet] die van de schilderkunst, de 18e die van de muziek en van de meubelkunst, de 19e die van de roman en de 20e die van de film? De 21e eeuw van… ja, van wat?’

‘De erfenis is op’ is Frank Ankersmit ten voeten uit: eloquent, erudiet, recht voor zijn raap. Leonie Wolters interviewt hem op onomwonden wijze, hetgeen resulteert in een zeldzaam tweegesprek dat de lezer meeneemt op een duizelingwekkende denkreis. Waarheen gaat Europa? Wat kunnen we leren van het verleden? En wat is er toch met onze cultuur aan de hand? Het staat allemaal in dit boek.


Winkelwagen
Scroll naar boven