Zin geven aan werk

Beroepsopleiding

Hoe zet u de stap naar zinvol werken? Deze opleiding is bedoeld voor mensen die eraan toe zijn de betekenis van hun werk onder de loep nemen.

In deze filosofische beroepsopleiding leert u daadwerkelijk ruimte maken voor zingeving, vrijheid, verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit. Dat kan binnen uw huidige werksfeer zijn, of op weg naar een nieuwe werksfeer, of zelfs op weg naar een andere levensfase. Dit gaat overigens niet alleen om een persoonlijke ontwikkeling, maar ook om omgaan met de frictie tussen zin geven en de bestaande kaders, normen en gewoonten die in het werk gegeven zijn. De kaders en gewoonten zijn er vaak niet voor niets, maar kunnen soms frustratie oproepen en ervaren worden als stug, zinloos en onveranderlijk. De kunst is om ondanks de weerbarstige realiteit werk tot betekenisvol en eigen te maken. Grote filosofen hebben in de afgelopen 2500 jaar visies op maatschappelijk functioneren ontwikkeld die ook in de huidige praktijk verrassend efficiënt blijken als tegengif tegen de dreiging van betekenisloosheid.

Inhoud

In drie bijeenkomsten van elk twee dagen bespreken we wat grote denkers als Socrates, Plato, Nietzsche, Aristoteles, Spinoza, Sartre en Arendt hebben gezegd met betrekking tot zinvol bezig zijn. Daarnaast maken we een uitstapje naar de oosterse filosofie, die onder meer aan rust en balans bijdraagt.

U leert articuleren wat de zin en kwaliteit van werken in uw situatie inhoudt en hoe u daarvoor daadwerkelijk ruimte kunt maken op een duurzame manier. Ook leert u anderen in uw organisatie stimuleren en begeleiden bij het geven van zin en betekenis aan hun werk. U leert filosofische methoden hanteren om uzelf en anderen in dit proces te begeleiden, waarvan de socratische gespreksmethode en het moreel beraad de belangrijkste zijn. Daarnaast leert u stoïcijnse technieken om gemoedsrust en levensgeluk te bevorderen, u leert emotiemanagement gebaseerd op het denken van Spinoza, de deugdethiek van Aristoteles en Hannah Arendts begrip ‘nataliteit’ als principe voor zinvol handelen in organisaties

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor mensen die ervaring hebben opgedaan met (persoonlijk) leiderschap en zich directeur, bestuurder, professional, manager, coach of consultant kunnen noemen. Daarnaast hebben zij als doel meer uit hun werk te halen dan een inkomen en gunnen zij dit ook hun collega’s, medewerkers, klanten en de organisatie als geheel. Zij willen zich niet laten leiden door processen en systemen maar zelf verantwoordelijkheid dragen voor de betekenis van hun werk en dit ook mogelijk maken voor anderen. Filosofische voorkennis is niet vereist.

Tijdsinvestering en certificering

Het is vereist tussentijds aan opdrachten te werken en u voor te bereiden op de certificering. De studiebelasting bedraagt ca. 4 uur voorafgaand aan de cursus en ca. 6 uur tussen de bijeenkomsten in. De opleiding wordt afgesloten met een certificering waartoe een examen wordt afgenomen op de laatste opleidingsdag.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding bent u beter in staat onafhankelijk en kritisch te denken en te handelen. U kunt de verantwoordelijkheid dragen voor blijvende zin en betekenis in uw eigen werk en in uw werkomgeving. U kunt articuleren wat voor u waardevol is, wat uw leidraad voor handelen is en u kunt luisteren naar hoe anderen dit voor zichzelf articuleren. U hebt meer zelfkennis en ervaart meer vrijheid en gemoedsrust. U kunt een sokratisch gesprek leiden en andere begeleiden bij het vinden van zin en betekenis in hun werk. U voelt de ruimte om te kiezen, om aandacht te besteden aan wat werkelijk van belang is en om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.

Programma

BIJEENKOMST 1: zin en betekenis

In deze bijeenkomst worden verschillende perspectieven op zin geven behandeld aan de hand van Plato, Nietzsche, oosterse filosofie en de ambachtelijke zingeving van René Gude. U maakt zich het geleerde eigen aan de hand van oefeningen en u leert de socratische gespreksmethode hanteren.

Gastdocenten:

Dr. Erno Eskens is filosoof en politicoloog en bekend als popularisator van de filosofie. Hij promoveerde in 2015 op Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Daarnaast geeft hij lezingen in het onderwijs en het bedrijfsleven over het agoramodel. Hij behandelt het agoramodel van René Gude en diens theorie over ambachtelijk zingeven.

 

Michel Dijkstra zal een introductie in oosterse filosofie geven, gericht op toepassing hiervan met betrekking tot zin geven aan werk. Hij studeerde filosofie, journalistiek en Sanskriet in Groningen. Hij publiceerde Oosterse filosofie in een notendop (Bert Bakker, 2008), de bloemlezing Bij Lao Tsé op de thee (Prometheus, 2009) en Zenboeddhisme (Ambo, 2010). Momenteel werkt hij aan een proefschrift over Meister Eckhart en de middeleeuwse zenmeester Dogen.

 

BIJEENKOMST 2vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding

We behandelen de werkvorm ‘moreel beraad’, een variant van het sokratisch gesprek waarbij reflectie op persoonlijke en collectieve waarden centraal staat. Ook zullen we het hebben over emoties, vrijheid en autonomie. We maken gebruik van het werk van Spinoza, Sartre, David Bohm en Jidduh Krishnamurti.

Gastdocent:

Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer de boeken Grote denkers over emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016). Ze behandelt het gedachtegoed van Spinoza over onze denkfouten en normen die daadwerkelijke zingeving in de weg kunnen zitten.

 

BIJEENKOMST 3de kaders en de tussenruimte In deze bijeenkomst bekijken we ‘de tussenruimte’ in organisaties aan de hand van Hannah Arendt. Met Aristoteles staan we stil bij de mens als politiek dier en zetten we de eerste stappen in de deugdenethiek. Daarnaast verfijnen we onze technieken om met behulp van sokratisch gesprek en moreel beraad anderen bij te staan in de zoektocht naar zingeving in werk.

Gastdocent:

Prof. Dr. Laurens ten Kate is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht als universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme. Hij spreekt over politiek handelen de tweede geboorte en de tussenruimte in organisaties volgens Hannah Arendt.

Ter afsluiting van deze bijeenkomst vindt de certificaatuitreiking plaats.

Hoofddocent

Marlou van Paridon studeerde filosofie aan de UvA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. Ze werkte ruim 25 jaar in managementfuncties en begeleidt sokratische gespreksmethodieken in organisaties. In 2012 verscheen haar boek De ZIN aan het werk. In 2017 publiceerde zij bij ISVW Uitgevers Socratisch gesprek voor beginners. 


 

Data

 • Maandag 24 en dinsdag 25 september 2018
 • Maandag 29 en dinsdag 30 oktober 2018
 • Maandag 26 en dinsdag 27 november 2018

Aanvang maandag 9.30 uur, einde dinsdag 16.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 2.444,70 (inclusief 3 x diner met wijn, 6 x lunch en koffie/thee).
Arrangement 2: € 2.763,45 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 2.785,95 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Programmakrant ISVW

 • Laatste kans!

  jul 07

  Japanse filosofie: de weg van de Staat

  7 juli om 10:30 tot 8 juli om 12:30
  jul 11
  jul 16

  Filosofisch wandelen

  16 juli om 10:30 tot 20 juli om 12:30
  jul 16

  Griekse tragedies

  16 juli om 10:30 tot 20 juli om 12:30
  jul 18

  Stoïcijnse levenskunst

  18 juli om 10:30 tot 22 juli om 12:30
  jul 23

  Vrije markt en democratie

  23 juli om 10:30 tot 27 juli om 12:30
  jul 23

  Voorbij het verstand. Een mystieke kritiek van de rede

  23 juli om 10:30 tot 27 juli om 12:30
  jul 25

  Tao & qigong

  25 juli om 10:30 tot 29 juli om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte