Zin geven aan werk

Beroepsopleiding

Je werkt al geruime tijd met wisselende voldoening en zoekt nu de sleutel om meer zin en betekenis te kunnen geven aan je werk en dat van anderen in je organisatie. In deze filosofische beroepsopleiding leer je ruimte te maken voor zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit. Ook leer je omgaan met de frictie tussen zin geven en de bestaande kaders, normen en gewoonten die heersen in je organisatie. Deze bestaande kaders en gewoonten zijn er vaak niet voor niets, maar kunnen soms frustratie oproepen en ervaren worden als stug, zinloos en onveranderlijk. Toch blijkt het eigenlijk altijd mogelijk ruimte te vinden voor zingeving, zodat ondanks de weerbarstige realiteit het werk als betekenisvol en eigen kan worden ervaren. Filosofen hebben in de afgelopen 2500 jaar hier verschillende methoden voor ontwikkeld die ook in de huidige praktijk verrassend efficiënt blijken als tegengif tegen de dreiging van betekenisloosheid.

Inhoud

In drie bijeenkomsten van elk twee dagen bespreken we wat grote denkers zoals Sokrates, Plato, Nietzsche, Aristoteles, Spinoza, Sartre, Rawls en Arendt hebben geschreven over zingeving. Je leert articuleren hoe je betekenis aan je werk verleent en wat de zin en kwaliteit van werken in jouw situatie inhoudt, hoe je ondanks soms dwingende kaders ruimte voor zin en betekenis kunt maken op een duurzame manier, hoe weerbarstig de werkelijkheid soms ook is. Ook leer je anderen in jouw organisatie stimuleren en begeleiden bij het geven van zin en betekenis aan hun werk.
Je leert filosofische methoden hanteren, waaronder stoïcijnse technieken om gemoedsrust en levensgeluk te bevorderen, de sokratische gespreksmethode, emotiemanagement gebaseerd op het denken van Spinoza, de deugdethiek van Aristoteles en Hannah Arendts ‘nataliteit’ als principe voor politiek handelen.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor mensen die ervaring hebben opgedaan met (persoonlijk) leiderschap en zich directeur, bestuurder, professional, manager, coach of consultant kunnen noemen. Daarnaast hebben zij als doel meer uit hun werk te halen dan een inkomen en gunnen dit ook hun collega’s, medewerkers, klanten en de organisatie als geheel. Zij willen zich niet laten leiden door processen en systemen maar zelf verantwoordelijkheid dragen voor de betekenis van hun werk en dit ook mogelijk maken voor anderen. Filosofische voorkennis is niet vereist.

Tijdsinvestering en certificering

Het is vereist tussentijds aan opdrachten te werken en je voor te bereiden op de certificering. De studiebelasting bedraagt ca. 2 uur voorafgaand aan de cursus en ca. 4 uur tussen de bijeenkomsten in. De opleiding wordt afgesloten met een certificering waartoe een examen wordt afgenomen op de laatste opleidingsdag.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je beter in staat onafhankelijk en kritisch te denken en te handelen. Je kunt de vrijheid en verantwoordelijkheid dragen voor blijvende zin en betekenis in je eigen werk en in je werkomgeving. Je kunt articuleren wat voor jou waardevol is, wat jouw leidraad voor je eigen handelen is en je kunt luisteren naar hoe anderen dit voor henzelf articuleren. Je hebt meer zelfkennis en ervaart meer vrijheid en gemoedsrust. Je kunt een sokratisch gesprek leiden en andere begeleiden bij het vinden van zin en betekenis in hun werk. Je voelt de ruimte om te kiezen, om aandacht te besteden aan wat werkelijk van belang is en om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.

Programma

BIJEENKOMST 1: zin en betekenis
In deze bijeenkomst wordt besproken hoe we ruimte kunnen maken voor zin en betekenis door middel van het sokratisch gesprek en het sokratisch begeleiden. Ook bespreken we Nietzsches kijk op de herwaardering van waarden en leren we werken met het agoramodel.
Gastdocent: dr. Erno Eskens

BIJEENKOMST 2: vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding
We behandelen de werkvorm ‘moreel beraad’, een variant van het sokratisch gesprek waarbij reflectie op persoonlijke en collectieve waarden centraal staat. Ook zullen we een ethisch kompas gaan ontwikkelen en het hebben over emoties, vrijheid en autonomie. We maken gebruik van het werk van Spinoza, Sartre, Harry Frankfurt
en David Bohm.
Gastdocenten: dr. Miriam van Reijen en Jeroen Flipse

BIJEENKOMST 3: de kaders en de tussenruimte
In deze bijeenkomst bekijken we ‘de tussenruimte’ in organisaties aan de hand van verschillende filosofen zoals Hannah Arendt, Aristoteles en John Rawls.
Gastdocent: prof. dr. Laurens ten Kate

Ter afsluiting van deze bijeenkomst vindt de certificaatuitreiking plaats.

Hoofddocent

Marlou van Paridon studeerde filosofie aan de UvA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. Ze werkte ruim 25 jaar in managementfuncties en begeleidt sokratische gespreksmethodieken in organisaties. In 2012 verscheen haar boek De ZIN aan het werk.

 

Gastdocenten

Dr. Erno Eskens is filosoof en politicoloog en bekend als popularisator van de filosofie. Hij promoveerde in 2015 op Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Daarnaast geeft hij lezingen in het onderwijs en het bedrijfsleven over het agoramodel.

 

Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer de boeken Grote denkers over emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).

 

Jeroen Flipse studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht en sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is filosoof, trainer en initiatiefnemer van Overdenkwerk.

 

Prof. Dr. Laurens ten Kate is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht als universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme.

 

Data

 • Maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017
 • Maandag 6 en dinsdag 7 november 2017
 • Maandag 27 en dinsdag 28 november 2017

Aanvang maandag 9.30 uur, einde dinsdag 16.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 2.430,00 (inclusief 6 x lunchbuffet, 3 x diner
met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 2.740,50 (arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 2.763,00 (arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  dec 02

  Ethiek en politiek III: Immanuel Kant

  2 december om 10:30 tot 3 december om 14:30
  dec 04

  Hitlers Mein Kampf

  4 december om 10:30 tot 8 december om 17:00
  dec 10

  Willen, kiezen en handelen

  10 december om 10:00 tot 17:00
  dec 18

  Spinozaweek: de weg naar geluk

  18 december om 10:00 tot 22 december om 12:30
  dec 27

  Liefdeweek: kun je leren liefhebben?

  27 december om 10:30 tot 30 december om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte