Basisboek Kenleer – Tim De Mey

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

‘De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan’ – John Locke

Internet en sociale media veranderen onze kijk op kennis fundamenteel. Filosoof Tim De Mey constateert waarheidsverval: ons vertrouwen op bronnen van feitelijke informatie neemt af. De grens tussen meningen en feiten vervaagt; regelmatig overstemmen meningen feiten zelfs.

Het enige filosofische wapen tegen waarheidsverval is een weldoordachte kenleer, een grondige visie op wat kennis, waarheid, verantwoorde overtuigingen en betrouwbare kennisbronnen precies zijn. Is kennis een stevige pyramide die steunt op een brede basis van ervaringen waarin we ons onmogelijk kunnen vergissen? Of is kennis toch eerder een web van overtuigingen die altijd voor herziening vatbaar zijn?

Het eerste Nederlandstalige Basisboek kenleer dringt geen visie op. Het reflecteert nauwgezet op de argumenten voor en tegen verschillende hedendaagse kennistheorieën, zodat lezers hun eigen afweging kunnen maken.

Hét vertrekpunt voor wie, in tijden van waarheidsverval, de waarheidsliefde wil terugvinden.

Tim De Mey is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de eerste Fellow van de Vrienden van de ISVW. Eerder verschenen van zijn hand de examenkatern Het voordeel van de twijfel (Lemniscaat, 2014) en de bundel Het nadeel van de zekerheid (Lemniscaat, 2015). Als ISVW-Fellow onderzoekt hij waarheidsverval en wat filosofie ertegen kan doen.

Druknummer: 1
Aantal blz: ~160
Verschijningsvorm: Luxe paperback
NUR: 730
ISBN: 978-90-832122-9-6

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

Winkelwagen
Scroll naar boven