8

Published on april 11th, 2015 | by ISVW

0

Bildung bij de ISVW

De ISVW is hét bildungsinstituut van Nederland.

 

Lees hier alles over het bildungsagoramodel, bildungsopleidingen voor docenten, bildungsconferenties, het advieswerk en de onderwijsboeken van de ISVW.

 


Bildung bij ISVW uitgevers

Bestel hem nu. Het ideale cadeau voor de feestdagen voor elke docent! De Bildung scheurkalender 2019.

Deze scheurkalender bevat 365 inspirerende uitspraken over onderwijs. Stuk voor stuk zetten ze aan tot nadenken. De uitspraken worden toegelicht door 365 experts, afkomstig uit alle hoeken van het onderwijs; van basisschool tot universiteit en van onderwijsinstelling tot Tweede Kamer. Dagelijks treft u op de voorzijde een fraai citaat dat afkomstig is van een filosoof, pedagoog, leraar, politicus of van de auteur zelf. Op de achterzijde staat steeds een mini-essay dat aanzet tot denken en dat u inspireert om het ideaal van bildung handen en voeten te geven. Want onderwijs is meer dan kennisoverdracht alleen.

De kalender bevat bijdragen van leraren uit alle geledingen van het onderwijs (SO, PO, VO, MBO, HBO en WO), maar ook van teamleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers, coördinatoren, directeuren/rectoren, hoogleraren, lectoren, inspecteurs, beleidsmedewerkers, wetenschappers, leden van de Eerste en Tweede Kamer, leden onderwijsraden PO t/m WO, schoolbegeleiders, wethouders, uitgevers, onderzoekers, bestuurders, psychologen, pedagogen, filosofen, schrijvers, didactici en vele andere onderwijsexperts.
Bestel of lees meer over onze kortingen bij grote afnames.


Bildungsopleidingen:


Advies over bildung in uw instelling

De ISVW adviseert scholengroepen, gemeenten en bibliotheken bij het opzetten van bildungsonderwijs en andere bildungsactiviteiten. We maken bij het opzetten van bildungsactiviteiten veel gebruik van het agoramodel waartoe wijlen denker des Vaderlands René Gude de aanzet gaf en dat verder is uitgewerkt door Erno Eskens, pedagogen van Hogeschool Utrecht, socioloog Gerard van Stralen en journalist Peter Henk Steenhuis. Over het agoramodel verscheen een gelijknamig boek bij ISVW uitgevers. Lees meer over onze bildungstrajecten op maat voor PO, VO en HBO. Meer weten? Mail: info@isvw.nl.

Erno Eskens over René Gude en het Agoramodel from ISVW on Vimeo.


Denklicht

Iedereen die kan leren lezen, schrijven en rekenen, kan ook leren denken. Toch wordt het vak filosofie lang niet op alle scholen in het voortgezet onderwijs gegeven. Daar waar het wel aangeboden wordt, is het meestal een keuzevak in de marge. Kritisch denken wordt terecht van groot belang geacht als vaardigheid voor de mens van de 21ste eeuw. Maar wat is kritisch denken en kan men dat leren zonder het vak filosofie?
In dit boek staat Don Kwast stil bij de vraag wat de eigenlijke zin is van opvoeding en onderwijs. Hij toont aan dat het onderwijs zijn doelstellingen alleen kan realiseren door het vak filosofie in de vaste kern van het curriculum op te nemen.


Onderwijs van onderen

Hoe zal het onderwijs eruitzien in 2032? In het rapport ‘Ons Onderwijs 2032’ gaven deskundigen hun visie op het onderwijs van de toekomst. Helaas maakten zij hierbij onvoldoende gebruik van de kennis van leerlingen zelf, die toch deel uitmaken van dit onderwijssysteem.
In Onderwijs van onderen zijn de leerlingen zelf aan het woord, en wel die uit 5 vwo van het Berlage Lyceum in Amsterdam. Ze gaan in op verschillende elementen uit het rapport en reageren met creatieve en praktische voorstellen en adviezen voor het onderwijs in 2032. Daarbij combineren ze hun eigen filosofielessen met hun ervaringen als leerling. Het onderwijs van de toekomst, volgens de leerlingen zelf.


Bildung speciaal

In Bildung speciaal vertellen leraren, schoolleiders, besturen en opleiders over het bildungsonderwijs aan leerlingen met een beperking. Het boek bevat veel voorbeelden van de creatieve en fantasierijke wijze waarop bildung vorm krijgt in het onderwijs voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. Daarmee is het een inspirerend praktijkboek voor leraren die deze leerlingen begeleiden, en ook voor alle leraren, schoolleiders en schoolbesturen. En passant wordt duidelijk hoe het bildungsagoramodel ondersteunend kan zijn voor het verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als persoon en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie.

Kijk ook eens of de digitale versie voor uw school interessant is.


 

Extreem in de klas

Mark Leegsma

In menige schoolklas zijn de afgelopen jaren twee werelden ontstaan. Allochtone en autochtone leerlingen mijden elkaar, contacten beperken zich tot de eigen groep. Intussen oordelen de groepen steeds harder over elkaar. Het gevolg: botsingen in de klas die de leraar in goede banen moet zien te leiden.

Dat blijkt lang niet eenvoudig. Want wat doe je als een scholier tijdens de wiskundeles een foute opmerking maakt over joden of Marokkanen? Wat zeg je als een leerling roept dat alle buitenlanders het land uit moeten en daarbij een venijnige blik werpt op een klasgenoot met een kleurtje? Hoe reageer je als iemand de Holocaust ontkent?

Dit boek reikt leraren, maar anderen evengoed, handvatten aan om met dergelijke extreme uitingen om te gaan. Meer dan vijfentwintig experts uit verschillende kennisinstituten en lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten delen hun ervaringen en hun visies. Zij bieden inzicht in polarisatie en radicalisering in voortgezet en beroepsonderwijs en geven raad over hoe je bekwaam kunt handelen om de klas, en uiteindelijk de samenleving, voorbij de verdeeldheid te krijgen.


Waar, goed en schoon onderwijs - Ruud Klarus 3dWaar, goed en schoon onderwijs

Ruud Klarus en Fedor de Beer (red.)

Hoe kan het onderwijs de leerling voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen? Om die vraag te beantwoorden pleiten dertien eigenzinnige filosofen voor een terugkeer naar de kernvragen van het onderwijs: hoe werkt het onderwijs, wat mag de samenleving van het onderwijs verwachten en waartoe moet het onderwijs dienen? Deze klassieke vragen hangen samen met de aloude filosofische zoektocht naar het ware, het goede en het schone.

Met bijdragen van: Gert Biesta, Kees Boele, Fedor de Beer, René ten Bos, Maarten Doorman, Joep Dohmen, Erno Eskens, Ruud Klarus, Maarten Meester, Wouter Pols, Miriam van Reijen, Humberto Schwab, Ed Weijers, Wouter Sanderse, Gerard van Stralen.

€ 24,95 | luxe paperback | 336 blz.


 

En denkenEn denken! Bildung voor leraren

Gerard van Stralen & René Gude (red.)

Scholieren moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Goed, maar hoe zit het dan met het denken? Dit boek bevat vurige pleidooien voor meer bildung in het onderwijs. Deze vorm van reflectie is nodig om leerlingen culturele bagage mee te geven en hen beter te laten denken. Prominente cultuurdragers leggen in dit boek uit dat het tijd is voor een hernieuwde bildung, een vorming van leerlingen tot erudiete, zelfstandig denkende burgers.

Met tekstuele bijdragen van: Joop Albeda, Arthur d’ Ansembourg, Cok Bakker, Barbara Baarsma, Babs van den Bergh, Désanne van Brederode, Pieter Broertjes, Ans Buijs, Hans de Deckere, Jos Dute, Joost Ector, Timur Ero˘gluer, Erno Eskens, Ab Gietelink, René Gude, Dominique Hoozemans, Huib de Jong, Agnes Jongerius, Frans Leijnse, Leo Lenssen, Bowen Paulle, Daan Roovers, Theo Ruijs, Timo de Rijk, Albert van der Schoot, Peter Sloterdijk, Albert Smit, Jos Stelling, Gerard van Stralen, Frank van Tubergen, Manon Uphoff, Wim Veen, Mathi Vijgen, Ed Weijers, Dick de Wolff, Paul Zoontjens.
Het boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.


About the AuthorBack to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  za 22

  Democratie voor dieren

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  za 22

  Op leven en dood: De moderne tijd

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  do 27

  Foute denkers

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: Absurd!

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 02

  Heideggers vraag naar de techniek

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 04

  ISVW Vrijdagavondsalon – 4 januari 2019

  04/01/2019 om 18:00 tot 22:00
  jan 12

  Inleiding in de filosofie: De samenleving

  12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30
  jan 12

  Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

  12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW