Kenleer

Internet en sociale media veranderen onze kijk op kennis fundamenteel. Filosoof Tim De Mey constateert waarheidsverval: ons vertrouwen op bronnen van feitelijke informatie neemt af. De grens tussen meningen en feiten vervaagt; regelmatig overstemmen meningen feiten zelfs.

Het enige filosofische wapen tegen waarheidsverval is een weldoordachte kenleer, een grondige visie op wat kennis, waarheid, verantwoorde overtuigingen en betrouwbare kennisbronnen precies zijn. Is kennis een stevige pyramide die steunt op een brede basis van ervaringen waarin we ons onmogelijk kunnen vergissen? Of is kennis toch eerder een web van overtuigingen die altijd voor herziening vatbaar zijn?

Op deze pagina vind je alle media die toebehoren aan het kenleerproject van Tim De Mey.

Het boek: Basisboek Kenleer

Het eerste Nederlandstalige Basisboek kenleer dringt geen visie op. Het reflecteert nauwgezet op de argumenten voor en tegen verschillende hedendaagse kennistheorieën, zodat lezers hun eigen afweging kunnen maken. Hét vertrekpunt voor wie, in tijden van waarheidsverval, de waarheidsliefde wil terugvinden. Klik hier voor alle informatie over het boek.

Basiscursus Waarheidsliefde

Een beetje filosoof ziet het huidige waarheidsverval met lede ogen aan: de grens tussen meningen en feiten vervaagt, de impact van meningen neemt toe, en het vertrouwen in feitelijke informatie neemt af. Wat vermag de waarheidslievende filosofie hiertegen? Tim De Mey past inzichten uit de filosofische kennisleer toe op urgente maatschappelijke vraagstukken in het huidige politieke en publieke debat. Klik hier om je aan te melden voor de basiscursus.