Vermeld in iFilosofie #53

Bedankt voor het lezen van iFilosofie #53! In de onderstaande lijst vind je links naar de boeken die we bespreken in het 53e nummer van iFilosofie. Op de hoogte blijven van de recentste filosofiepublicaties? Abonneer je dan gratis via deze link.


Wat we van de Duitsers kunnen leren

Susan Neiman

Uitgeverij: Lemniscaat
Jaar: 2020

Durven wij de fouten van onze voorouders onder ogen te zien? Zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in naam van ons volk overzee gebeurde? Kunnen wij het verleden verwerken tot een positief ideaal van ‘dat nooit weer’? Deze vragen houden Susan Neiman bezig in dit boek. Zij groeide op in Atlanta, Georgia toen daar nog een strikte rassenscheiding gold en woont tegenwoordig in Berlijn.


De ideale staat

Plato

Uitgeverij: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jaar: 2012

De ideale staat is Plato’s theoretische hoofdwerk. Zijn politieke theorie vormt een hecht geheel met zijn denkbeelden op psychologisch, kentheoretisch en metafysisch gebied, en probeert ook een antwoord te geven op de vraag hoe het individu het beste kan leven. Maakt misdaad gelukkig? Loont wetsovertreding die onbestraft blijft?


Retorica

Aristoteles

Uitgeverij: Historische Uitgeverij
Jaar: 2004

Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om juiste keuzes en beslissingen te nemen is een voorwaarde om goed te kunnen leven. Aan het maken van een keuze gaat de vorming van een oordeel vooraf. Maar hoe komt deze tot stand? De Retorica van Aristoteles behandelt dit cruciale deel van het menselijk bestaan in de ruime contekst van communicatie tussen mensen.


De heerser

Niccolò Machiavelli

Uitgeverij: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jaar: 2019

‘Machiavellist’ is een gangbaar woord voor een politicus of manager die in zijn persoonlijke moraal alles ondergeschikt maakt aan zijn eigen machtsuitoefening. In De heerser kan zo iemand opzoeken waarom dat moet, en hoe. Meestal gaat het om een subtiel spel waarbij andermans belangen in het oog worden gehouden, juist omdat de macht dan effectiever kan worden gehandhaafd.


Leviathan

Thomas Hobbes

Uitgeverij: Boom Filosofie
Jaar: 2010

Ambitieus, origineel en controversieel: Hobbes’ meesterwerk, Leviathan (1651) was en is een van de kernteksten van ons denken over maatschappij en politiek. Na de succesvolle gedeeltelijke uitgave in de reeks Boom Klassiek is er eindelijk een volledige editie. De natuur van de mens is wezenlijk competitief en zelfzuchtig, stelt Hobbes. Daarom pleit hij voor een krachtige soevereine heerser – een ‘Leviathan’.


Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne

Ulrich Beck

Uitgeverij: Suhrkamp Verlag
Jaar: 1986

Arm an geschichtlichen Katastrophen war dieses Jahrhundert wahrlich nicht: zwei Weltkriege, Auschwitz, Nagasaki, dann Harrisburg und Bhopal, nun Tschernobyl. Das zwingt zur Behutsamkeit der Wortwahl und schärft den Blick für die historischen Besonderheiten. Alles Leid, alle Not, alle Gewalt, die Menschen Menschen zugefügt haben, kannt bisher nur die Kategorien der ›anderen‹…


Political Thought and Political Thinkers

Stanley Hoffmann (red.)

Uitgeverij: University of Chicago Press
Jaar: 1998

Ethics described Judith Shklar as “a towering presence” at Harvard for decades, an “influential teacher and mentor to many of the best known political theorists working today in the United States.” One of this century’s most important liberal scholars, she is remembered for her “sharp intellect, forceful personality, and passionate intellectual honesty and curiosity.”


Het koninkrijk van de angst

Martha Nussbaum

Uitgeverij: Atlas Contact
Jaar: 2018

In Het koninkrijk van de angst merkt filosofe Martha Nussbaum op dat het politieke debat sterk is gepolariseerd en dat we niet meer in staat lijken met elkaar te communiceren. Ze is niet de enige die dat doorheeft, maar ziet wel een simpel feit dat vaak over het hoofd wordt gezien als de kern van het probleem: het politieke is altijd emotioneel.


The Philosopher Queens: The Lives and Legacies of Philosophy’s Unsung Women

Rebecca Buxton en Lisa Whiting (red.)

Uitgeverij: Unbound
Jaar: 2020

For all the young women and girls sitting in philosophy class wondering where the women are, this is the book for you. This collection of 21 chapters, each on a prominent woman in philosophy, looks at the impact that women have had on the field throughout history.


Moeder Natuur. De plaats van de mens in de kosmos

Th.W.C. Oudemans

Uitgeverij: Ten Have
Jaar: 2019

‘Beschouw de aarde als een groot casino, waar je vanaf je geboorte in gedropt bent. Het casino beschikt over een overdaad aan cash – maar die is voor de spelers slechts mondjesmaat bestemd. Die moeten werken met de schaarse fiches die ze voortdurend verliezen en niet zomaar herkrijgen. Je kunt het casino niet eigener beweging verlaten, en toch word je zonder pardon naar de uitgang gedreven…’


Bekentenissen van het vlees

Michel Foucault

Uitgeverij: Boom Filosofie
Jaar: 2020

In Bekentenissen van het vlees analyseert Michel Foucault het denken en het spreken over seksualiteit in de vroegchristelijke tijd. Volgens de gangbare opvatting zou deze periode in het teken staan van de puriteinse moraal, met haar nadruk op kuisheid en maagdelijkheid, maar Foucault nuanceert dit beeld. Kerkvaders als Paulus en Ambrosius waren allerminst eensgezind over…


Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme

Kristen Ghodsee

Uitgeverij: EPO
Jaar: 2019

Hadden Oost-Duitse vrouwen écht meer orgasmes dan hun West-Duitse zusters? Het lijkt een idiote vraag. Maar tijdens haar veldwerk na de val van de Muur raakt de Amerikaanse antropologe Kristen Ghodsee erdoor gefascineerd. In haar geboorteland had ze al gezien dat ongebreideld kapitalisme nefast is voor vrouwen.


Pleidooi tegen enthousiasme

Coen Simon

Uitgeverij: De Bezige Bij
Jaar: 2020

‘Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking way.’ Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen niet ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten de boot te vallen.