Vermeld in iFilosofie #63

Bedankt voor het lezen van iFilosofie #63! In de onderstaande lijst vind je links naar de boeken die we bespreken in het 63e nummer van iFilosofie. Op de hoogte blijven van de recentste filosofiepublicaties? Abonneer je dan gratis via deze link.


Tractatus logico-philosophicus

Ludwig Wittgenstein

Uitgeverij: Octavo
Jaar: 2022

In de Tractatus logico-philosophicus, voor het eerst verschenen in 1921, schrijft Ludwig Wittgenstein dat hij alle wijsgerige problemen heeft opgelost. Zo boud als deze bewering is, zo kort is de verhandeling zelf, die louter uit genummerde stellingen bestaat.


Tractatus

Ludwig Wittgenstein

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2022

De Tractatus van Ludwig Wittgenstein is niet alleen een van de invloedrijkste filosofische werken van de twintigste eeuw, maar vooral ook een tekst die generaties lezers blijft fascineren. Worstelend met vraagstukken over logica, betekenis en de wereld…


Radicaal anders

Robbert Bodegraven

Uitgeverij: Lemniscaat
Jaar: 2021

Natuurlijk is het belangrijk dat we minder vliegen en vaker vegetarisch eten, maar met bewust consumeren alleen lossen we de klimaatcrisis en de wereldwijde ongelijkheid niet op. Daarvoor is het nodig dat we onze samenlevingen radicaal anders organiseren…


Denkers van vandaag voor de wereld van morgen

Alicja Gescinska

Uitgeverij: Davidsfonds
Jaar: 2021

De wereld leren we pas begrijpen wanneer we meer begrip voor elkaar hebben en met elkaar in dialoog treden. Daarom is de filosofie zo van waarde, als een levende dialoog. Zo denkt filosofe Alicja Gescinska, Pools-Vlaamse filosofe en schrijfster, er alleszins over.


Intimiteit en onthechting

Michel Dijkstra

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2021

Leef je voor jezelf of voor de ander? Waar ligt de grens tussen overgave en ongebondenheid? De filosofie van de levenskunst uit zowel oost als west bevindt zich op dit snijvlak van intimiteit en onthechting. Wijsgerige meesters uit beide tradities raden ons doorgaans aan om minder op onszelf te letten…


Humanisme in woelige tijden

Rik Pinxten

Uitgeverij: Gompel&Svacina
Jaar: 2021

Is humanisme uit de tijd of net heel acuut nodig? Wat is er veranderd sinds de wereldverovering door het Westen uit vorige eeuwen en het oude humanisme? De westerse mens blijkt roofzuchtig en dreigt de mensheid in de vernieling te duwen…


Voor wie willen we zorgen?

Dirk Holemans, Philsan Osman en Marie-Monique Franssen

Uitgeverij: Epo
Jaar: 2021

Tijdens de coronacrisis stond zorg centraal. Zorg omvat echter meer dan louter het medische, het behelst alles wat we doen om de wereld te behouden en te herstellen. De globale toestand is zorgwekkend. Nu al lijden miljoenen mensen onnoemelijk leed door de plundering van het Globale Zuiden…


De werelden van Hannah Arendt

Joop Berding

Uitgeverij: Boekscout
Jaar: 2021

In deze studie bespreekt Joop Berding vrijwel al het werk van de Duits-Amerikaans-Joodse politiek denker Hannah Arendt (1906-1975). Hij presenteert en verheldert de belangrijke begrippen uit haar boeken, zoals nataliteit, pluraliteit, handelen, verantwoordelijkheid, denken en wereld…


Tijd als kwetsbaarheid

Jan Keij

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2021

Filosofen en natuurkundigen denken al millennia na over het verschijnsel ‘tijd’, maar raakten nooit tot de kern. Door ‘tijd’ te typeren als kwetsbaarheid en sterfelijkheid slaagde de Franse denker Levinas daar wel in. Hij maakt duidelijk dat tijd naast lijden ook al het schone … mogelijk maakt.


De filosoof, de hond en de bruiloft

Barbara Stok

Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar
Jaar: 2021

Griekenland, de vierde eeuw voor onze jaartelling. Hipparchia reist naar Athene om kennis te maken met de rijke zoon van een vooraanstaande familie aan wie ze hoopt uitgehuwelijkt te worden. Dan ontmoet ze een vreemde filosoof die als een zwerver leeft.


Grenzen aan de vooruitgang

Henk Smeijsters

Uitgeverij: ISVW Uitgevers
Jaar: 2021

Kunnen we de klimaatcrisis oplossen met technologische innovatie? In Grenzen aan de vooruitgang bevraagt Henk Smeijsters de aannames van technologisch groeidenken en schetst hij een alternatief: een samenleving waarin we denken in termen van minder in plaats van meer.