Vrienden van de ISVW Fellow 2022: Dr. Tim De Mey

Dr. Tim De Mey, universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus School of Philosophy, is de allereerste Vrienden van de ISVW Fellow met ingang van december 2021.

Een Fellow is een vooraanstaand onderzoeker aan een universitair filosofisch onderzoeksinstituut, die gedurende een jaar zijn of haar expertise inzet bij de ISVW. Zo profiteert de ISVW van de nieuwste filosofische inzichten uit de academie, en profiteert de Fellow van de mogelijkheid om zijn of haar onderzoek en onderwijs buiten de muren van de universiteit te brengen. Kortom: een win-winsituatie! Een korte kennismaking met Tim en zijn plannen bij de ISVW. 

Wat is je expertise?

Ik houd me bezig met kenleer in het algemeen en wetenschapsfilosofie in het bijzonder. Ik schreef het eindexamenboek voor 6VWO, Het voordeel van de twijfel, in 2014, en daarna de bundel Het nadeel van de zekerheid in 2015. ‘Wat is waar?’ en ‘Wat kan ik weten?’ zijn klassieke filosofische vragen. Ook is het geen nieuws dat de waarheid op gespannen voet staat met politiek. Maar toch zijn dit soort vragen de laatste tijd bijzonder actueel. Christoph Bush, de directeur van het Hannah Arendt Instituut, constateerde dat we leven in een tijd van ‘waarheidsverval’. Wat zijn de kenmerken daarvan? En wat vermag de filosofie daartegen? Hoe wakkeren we in deze tijd waarheidsliefde weer aan? Die vragen fascineren mij.

Wat kunnen we van je verwachten? Hoe ga je dit Fellowship vormgeven?

Ik maak een Massive Open Online Course (MOOC), getiteld ‘Voor zover we weten’. Deze MOOC is een korte beginnerscursus bestaande uit enkele korte video’s die iedereen gratis kan bekijken op YouTube. Verder kun je een tweedelig video-essay tegemoetzien, ‘Als de waarheid een heks was/kwam ze altijd boven water’, dat ik maak met vijf van mijn masterstudenten. Tijdens de Maand van de Filosofie zal ik een vlog uitzenden, Studio Pyrrho, waarin actuele waarheidsvragen aan de orde komen in interviews met kunstenaars, wetenschappers en andere experts. Verder schrijf ik voor ISVW Uitgevers het Basisboek Kennisleer, dat samen met de MOOC, de vlog en het video-essay als lesmateriaal zal dienen voor de basiscursus Waarheidsliefde.

Zie hier en hier voorbeelden van Engelstalige MOOCs die Tim De Mey maakte voor de Erasmus School of Philosophy. De MOOC ‘Voor zover we weten’ wordt Nederlandstalig.

Het Fellowship wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van de ISVW.