Vacature medewerker Vrienden van de ISVW

Het is niet meer mogelijk te solliciteren op deze functie.

De ISVW zoekt een medewerker die, op kantoor bij de ISVW, gemiddeld één dag per week organisatorische en inhoudelijke ondersteuning verleent aan het bestuur van de Vereniging Vrienden van de ISVW.

Over de ISVW en de Vrienden van de ISVW

De Internationale School voor Wijsbegeerte is in 1916 opgericht met een ideële doelstelling: het toegankelijk maken van filosofie voor een breed publiek. Dat is vandaag de dag nog steeds de doelstelling van de ISVW, waaraan zij voldoet door het organiseren van filosofiecursussen en -opleidingen en het uitgeven van filosofieboeken en andere producten voor een publiek zonder filosofische vooropleiding.

De Vrienden van de ISVW is een onafhankelijke vereniging. Gezien haar historie is zij nauw verbonden met de ISVW. De vereniging, een van de grootste filosofische verenigingen in Nederland, organiseert en ondersteunt voornamelijk ideële activiteiten op het gebied van de publieksfilosofie.

Profiel

De medewerker
– Heeft een wo-opleiding in de filosofie of een aanverwant vakgebied afgerond
– Is Nederlands- en Engelstalig
– Heeft affiniteit met publieksfilosofie, en bezoekt graag filosofische cafés en andere filosofische evenementen.
– Kan met WordPress omgaan
– Heeft organisatietalent

Takenpakket

Websitebeheer
Het betreft hier het beheer van de pagina’s op de Vriendenwebsite (https://vrienden-isvw.nl/) en omvat onder meer:
– Redigeren van binnengekomen kopij en het plaatsen ervan op de website
– Actualiseren van veranderende pagina’s zoals de activiteitenagenda, VM-pagina’s, FiloCafé-pagina’s, donatie- en subsidiepagina’s

Filosofisch Café
– Deelnemen aan de Cafécommissie en meedenken over jaarlijkse programmering
– Opstellen van de inleidingen bij de afzonderlijke cafés en een algemene handleiding van de filosofische cafés
– Benaderen en afstemmen sprekers en inleiders
– Facilitering afstemmen met de ISVW
– Technische facilitering bij Zoom-sessies
– Uitnodigingen aan Vrienden opstellen

Vriendenmagazine
– Deelname aan halfjaarlijks overleg

Subsidieaanvragen
– Ontvangst en formele controle van aanvragen
– Contact met de aanvrager
Aanbod

– De ISVW biedt je in eerste instantie een contract aan voor een half jaar met de mogelijkheid tot verlenging met passende vergoeding