Jos Kole

Jos Kole is universitair docent beroepsethiek bij IQ healthcare van het Radboud UMC en senior-docent verpleegkundige beroepsethiek bij de Academie Gezondheidszorg van de CHE. Hij heeft zich gespecialiseerd in beroepsethisch onderwijs en onderzoek. Tot de projecten waar hij aan meewerkte behoren: The Good Professional (NWO), Beroepsethiek bij kindermishandeling (ZonMW) en Kennis en keten. Ethische deskundigheidsbevordering in de jeugdketenzorg (ZonMW). Jos Kole is als ethicus betrokken bij het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers (College van Beroep – tuchtrecht NVMW) en is lid van de sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.


Van deze auteur