Paul van Tongeren

Prof. dr. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie en filosofie in  Utrecht en leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit en sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek aan het hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis en heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (2006) en Over het verstrijken van de tijd (2007).


Van deze auteur