Summerschools 2022

Krijg jij ook geen genoeg van de zon? Wij bij de ISVW dromen ook het hele jaar door van de bloeiende hei, de vlinders op ons landgoed en de zwoele avonden op ons terras, waar je tot in de kleine uurtjes mensen hoort praten over Marcus Aurelius, Sartre of Anna Maria van Schurman onder het genot van een verkoelend drankje.


Strijdvaardig leven

11 juli t/m 15 juli 2022
Voor de Grieken, Romeinen en Japanners geldt dat filosofie en krijgskunst samenvallen in een vreedzame levenskunst die voortdurende oefening vergt. Zo ook tijdens deze summerschool met Pablo Muruzábal Lamberti en gastsprekers Robbert Bleij, Jan Bor, Dennis de Gruijter, Henk Oosterling en Simon Schillevis.


Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse filosofie

13 juli t/m 17 juli 2022
Kan een ander denken ons behoeden voor de klimaatcatastrofe en bevrijden van koloniaal denken? Met Renate Schepen en gastsprekers Henk Haenen, Eva Kijlstra en Marthe Kerkwijk.


De kunst van het verstaan

13 juli t/m 17 juli 2022
Wat drijft ons uiteen en wat verbindt ons? Tijdens deze summerschool gaat Corrie Haverkort met je op onderzoek uit.


Het grote landschap heeft geen grenzen

18 juli t/m 22 juli 2022
In deze summerschool leer je met creatieve schrijfoefeningen hoe je dit taoïstische perspectief kunt innemen en wat dat betekent voor Chinese kunstfilosofie en landschapspoëzie. Met Han Leeferink en Jan Flameling.


Morele emoties. Van woede tot liefde

18 juli t/m 22 juli 2022
Emoties spelen een grote rol in onze morele en politieke beslissingen, maar is dat altijd goed? Om te weten wat de rol van emoties precies is, bekijken we in deze summerschool eerst wat emoties eigenlijk zijn. Met Martha Claeys en een gastlezing van Sigrid Wallaert.


Dier en mens

20 juli t/m 24 juli 2022
Dieren zijn overal: in onze samenleving, in onze culturen en verbeelding. Toch denken we nauwelijks na over hoe we met ze samenleven. In deze summerschool onderzoeken we dit met Maarten Reesink en gastbijdragen van Leonie Cornips, Frederieke Schouten en Erno Eskens.


Filosofie en levenskunst: Leven als ontwerp

25 juli t/m 29 juli 2022
Volgens Jean-Paul Sartre zijn we vrij ons leven richting te geven. Maar niet iedereen is zo optimistisch als Sartre. Is het leven wel zo maakbaar? Met Dries Boele.


De grote vragen van Kant

25 juli t/m 29 juli 2022
Centraal in deze summerschool staan de vier grote filosofische vragen die Kant stelde – ‘Wat kan ik weten?’ ‘Wat moet ik doen?’ ‘Waarop mag ik hopen?’ en ‘Wat is de mens?’. Met Jabik Veenbaas.


Socratisch gesprek

27 juli t/m 31 juli 2022
2500 jaar na dato is het socratisch gesprek nog steeds een geijkte methode om je eigen ervaring tot op het bot te onderzoeken en scherpe filosofie te bedrijven. Met Sandra Aerts en Ine te Rietstap.


Oude parels behouden hun glans

1 augustus t/m 5 augustus 2022
In deze cursusweek laat Denker des Vaderlands Paul van Tongeren zien wat de actualiteit is van klassieke teksten van Plato, Aristoteles, Seneca, Augustinus en Thomas van Aquino.


Wie denk je wel dat je bent?

3 augustus t/m 7 augustus 2022
Wat maakt jou tot wie je gisteren was en morgen zult zijn? In deze summerschool met Marjan Slob onderzoeken we enkele filosofische posities over persoonlijke identiteit.


Schuldig. Een verkenning van het geweten

8 augustus t/m 12 augustus 2022
Jannah Loontjens neemt je in deze cursus mee op een zoektocht naar de rol en betekenis van schuldgevoelens in de geschiedenis van de filosofie.


Vrijheid en inspiratie

10 augustus t/m 14 augustus 2022
We gaan tijdens deze summerschool het ‘avontuur van bewustzijn’ aan, een persoonlijke ontdekkingsreis waarin wij zelf in het geding zijn en zelf onderwerp zijn van onderzoek. Filosofisch coach Rogier Huffnagel neemt je mee.


Tao en het lichaam

10 augustus t/m 14 augustus 2022
Tijdens deze summerschool lezen we samen met Woei-Lien Chong teksten uit Laozi en Zhuangzi, en zal Robert-Jan Schippers traditioneel Chinees lichaamswerk begeleiden, bestaande uit qigong– en taijiquanoefeningen.


Denkers en dwalers

15 augustus t/m 19 augustus 2022
We putten uit de schatkist van de geschiedenis, vol bekende en onbekende filosofen uit de Lage Landen, met vernieuwende ideeën en fantastische verhalen. Met Erno Eskens en gastsprekers Angela Roothaan, Marthe Kerkwijk, René Willemsen, Carla du Pree en Jan Vorstenbosch.


De stoïcijnse week

17 augustus t/m 21 augustus 2022
Het stoïcisme is een filosofie die handreikingen geeft voor de antwoorden. Tijdens de Stoïcijnse week beoefen je met andere cursisten de weg van de Stoa. Met Dennis de Gruijter en gastbijdragen van Ronald Wolbink en Bart Heuvingh.


Denken in het donker

22 augustus t/m 26 augustus 2022
We bespreken de filosofische ideeën die schuilgaan in de films van Richard Linklater, the Coen Brothers, Sofia Coppola en Andrei Tarkovski. Met Katrien Schaubroeck en gastsprekers Tim De Mey, Hans Maes, Bart Engelen, Rob van Gerwen, Marthe Kerkwijk en Kristien Hens.


Het wonder van het bewustzijn. Westerse en oosterse mystiek

22 augustus t/m 26 augustus 2022
In deze summerschool zullen we ons intensief bezighouden met het begrip van het ‘zelf’, en bespreken we twee oosterse en twee westerse denkers: Linji, Mahadeviyakka, Du Prel en Klages. Met Rico Sneller en Michel Dijkstra.


Het ecologisch denken van Donna Haraway

24 augustus t/m 28 augustus 2022
Donna Haraway doordenkt ons bestaan in een web van relaties met bomen, dieren, water en lucht, maar ook met technologieën en dingen. Met Jan Flameling.


Denken over slavernij en ‘ras’

29 augustus t/m 2 september 2022
Hoe kijken filosofen uit oost en west naar slavernij en racisme? Hoe verhouden hun denkbeelden zich met de tijd en plaats waarin ze werden ontwikkeld, hun mensbeeld en hun kijk op andere volkeren? Met Baukje Prins en gastsprekers Amade M’charek, René Koekoek en Francio Guadeloupe.


Chinese filosofie. Het voeden van het leven: yangsheng

31 augustus t/m 4 september 2022
Vanuit de yangsheng geeft deze summerschool meer inzicht in het Chinese gedachtegoed dat ‘levenskracht’ een impuls kan krijgen. Met Dianne Sommers, Jan De Meyer, Jan Bor en Hans van Rappard.