Het recht tot straffen hebben we niet – Clara Wichmann

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer libris.nl.

‘Morele gevoelens hebben vrijheid nodig. Straf doodt alle initiatief’ – Clara Wichmann

Dat een misdadiger straf verdient, vinden we vanzelfsprekend. Het strafrecht is volledig gebaseerd op deze aanname. En de wil om te straffen is diep in onze maatschappij verankerd.

Rechtsfilosoof Clara Wichmann (1885-1922) zet een streep door dit argument. Als we werkelijk begaan zijn met het verminderen van misdaad, dan moeten we kijken naar de oorzaak van de misdaad. Dan blijkt dat elke rechtsstaat haar eigen misdaad voortbrengt. Wichmann ontmaskert het vermeende recht tot straffen als diepgeworteld wraakinstinct. Maar is dat instinct te rechtvaardigen?

Honderd jaar na Wichmanns dood, in een samenleving die steeds harder roept om hardere straffen, is haar betoog nog onverminderd actueel. Marthe Kerkwijk verzorgt de hertaling van Clara Wichmanns vlammende schrijven naar hedendaags Nederlands.

Clara Wichmann (1885-1922) was filosoof, jurist, feminist en vredesactivist. Ze promoveerde op de geschiedenis van het strafrecht en streed voor het vrouwenkiesrecht. Ze was directeur Criminologie van het CBS, docent sociale filosofie en programmamaker bij de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Verschijningsvorm: Luxe paperback
NUR: 730
ISBN: 978-90-831785-8-5

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer libris.nl.

Product ID: 103711 Artikelnummer: 978-90-831785-8-5 Categorie: