Lidmaatschap Vrienden van de ISVW

50,00150,00

Product ID: 28262 Artikelnummer: Lidmaatschap Vrienden van de ISVW Categorie:

Uw lidmaatschap is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch door. Opzeggen voor een volgend jaar kan door voor 25 december een mail te sturen naar receptie@isvw.nl.

U kunt kiezen voor meerdere lidmaatschapsvormen.

1) Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW. Om Vriend van de ISVW te worden kunt u mailen naar vrienden@isvw.nl. Als Vriend van de ISVW heeft u voor € 10,- toegang tot de filosofische cafés[1], de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies. Na aftrek van alle kosten van de Vereniging (met name ledenadministratie, nieuwsbrieven, website, filosofische cafés en ledenbijeenkomsten) blijft ongeveer € 20,- van mijn contributie over om aan de ISVW te worden geschonken.

2) Een periodieke gift van € … gedurende een periode van vijf jaar. Om gebruik te kunnen maken van de regeling van volledige fiscale aftrek van periodieke giften zonder minimumdrempel vul ik ook het formulier in dat gedownload kan worden van de website van de ISVW en de Vrienden. De kosten van de notariële akte komen bij periodieke giften van € 100,- of meer voor rekening van de Vereniging. Deze periodieke giften aan de Vrienden komen via de geregelde donaties van de Vrienden aan de ISVW volledig ten goede aan de instandhouding en ontwikkeling van het aanbod van cursussen en opleidingen.

U kunt uw contributie op twee manieren betalen: eenmalig of via doorlopende machtiging. Kiest u voor doorlopende machtiging, dan kunt u dit doen door dit formulier digitaal in te vullen, het ingevulde formulier op te slaan op uw computer en als bijlage te mailen naar info@isvw.nl

Lidmaatschap Vrienden

Lidmaatschap van € 50,- Vrienden van de ISVW, Lidmaatschap van € 150,- Vrienden van de ISVW