Gesprekshonger – Wim de Jong

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

‘Politieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan politici over te laten’ – Hannah Arendt

De rol van de elite in de publieke ruimte staat al geruime tijd ter discussie. Wat is haar rol in het maatschappelijke debat en hoe kan ze die het beste vormgeven? Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) speelt in deze discussie een prominente rol.

Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken om zo tot meer onderling begrip te komen. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten.

In Gesprekshonger beschrijft historicus Wim de Jong de naoorlogse politieke geschiedenis door de lens van het NGC en de dialogen die het organiseerde. Hij neemt je mee langs een verscheidenheid van vraagstukken, van de rol van de vrouw tot de multiculturele samenleving. Gesprekshonger is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland.

Wim de Jong is een politiek historicus, filosoof, en publicist, onder andere op het gebied van democratie, burgerschap en onderwijs. Hij promoveerde in 2014 bij de Radboud Universiteit met ‘Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland 1945-1985’.

Druknummer: 1
Aantal blz: ~224
Verschijningsvorm: Luxe paperback
NUR: 686
ISBN: 978-90-832623-0-7

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

Product ID: 109087 Artikelnummer: 978-90-832623-0-7 Categorie: