Fotosynthese 2.0. Een doorbraak in het klimaatdebat – Erik Kaptein

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

‘Als planten twee keer zoveel zonne-energie zouden opnemen, zou dat al een enorm effect hebben op de wereldvoedselproductie.’ – Louise Fresco

Broeikasgassen, we blijven ze maar uitstoten. De natuurlijke koolstofkringloop kan de immense hoeveelheid CO2 niet meer opnemen en vastleggen: het proces van de fotosynthese dat hiervoor zorgt, is daar niet op toegerust.

Landschapsarchitect Erik Kaptein stelt voor om de effectiviteit van de fotosynthese te vergroten. Dat brengt niet alleen de oplossing van het wereldvoedselprobleem binnen bereik, maar ook die van de klimaatcrisis.

In Fotosynthese 2.0 legt Kaptein uit hoe juist de Nederlandse landbouw hierin het verschil kan maken. Nederland exporteert jaarlijks voor meer dan 100 miljard euro aan landbouwproducten en is daarmee samen met de VS de grootste producent en exporteur ter wereld. Juist omdat de Nederlandse afzetmarkt zo groot is, kunnen wij werken aan de noodzakelijke innovatie. Kaptein overtuigt je van die noodzaak.

Erik Kaptein studeerde af aan de Wageningen Universiteit & Research als landschapsarchitect. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan zijn promotieonderzoek naar landschappelijke woonvormen. In zijn verdere loopbaan staat de relatie tussen de mens en de levende natuur centraal. Hij schreef eerder Rechtsgelijkheid voor de natuur (ISVW Uitgevers, 2021).
 
Druknummer: 1
Aantal blz: ~128
Verschijningsvorm: Luxe paperback
NUR: 730
ISBN: 978-90-832623-5-2

Dit boek verschijnt binnenkort. Voorbestellen kan op onder meer athenaeum.nl.

Product ID: 112719 Artikelnummer: 978-90-832623-5-2 Categorie: