Scholing van de geest 2019/2020

 

 

Meld u voor aan voor Scholing van de geest door een cv en korte motivatie te mailen naar info@isvw.nl

Socratische vaardigheden voor professionals

In september 2019 start de vijfde editie van de leergang Scholing van de geest. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragenstellen), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).

Voel je je uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag waar het werkelijk om gaat?

Voor wie

De leergang is bedoeld voor professionals met een onderzoekende houding, die socratische methoden willen toepassen in hun werkpraktijk. Met deze leergang willen zij zich scholen in praktische filosofie en de klassieke vrije kunsten. Deelnemers voelen zich uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag waar het werkelijk om gaat. Zij kennen of sokratesvermoeden de kracht van dilemma’s, ontregeling, vertraging, twijfel en verbeelding en zoeken naar vormen om de waarde hiervan te gebruiken. Ze komen uit allerlei beroepsgroepen en zijn bestuurder, directielid, leidinggevende of inhoudelijke professional.

Wat leer je?

De leergang biedt je een ingang naar vrije ruimte, die je in je dagelijkse (werkende) leven vaak ontbeert. Hierbij maak je kennis met de vrije kunsten: retorica, dialectica en grammatica en de meesterkunst: ethica. Je bekwaamt je in praktische filosofie met behulp van socratisch (zelf)onderzoek, gespreksvoering en de omgang met dilemma’s. Je ontwikkelt een socratische houding, leert de rol van ideeën kennen en oefent in manieren om deze uit te drukken en vorm te geven. Zo kun je jezelf en je gesprekspartners in staat stellen te ontdekken wat het juiste is: de juiste koers, de juiste beslissing, de juiste maat.

Hoe zit de leergang in elkaar?

De leergang is gebaseerd op het boek Scholing van de geest, wat ik leerde van Socrates van Jos Kessels.Kessels, Jos - Scholing van de geest

In zeven modules besteden we aandacht aan de oefening die een socratische houding vergt. Vaste onderdelen vormen de vakken van het klassieke trivium: retorica (overtuigend spreken), dialectica (vragenstellen, dialoog voeren), grammatica (taal en schrijven) en het overkoepelende vak ethica (deugdenleer).

Elke bijeenkomst lezen we poëzie, krijg je een college, en houden twee deelnemers een tafelrede.

Tussentijds krijg je opdrachten waarmee je je socratische houding en vaardigheden verder ontwikkelt en in de praktijk brengt. Naast het gezamenlijke programma volg je een individuele route op basis van een zelfgekozen thema, waarbij je persoonlijk begeleid wordt. Het werk dat hieruit voortkomt (je ‘autografie’), presenteer je op de slotbijeenkomst.

 

Thema’s

Elke module staat in het teken van een thema. 

Ken u zelf!
De beroemde uitspraak van Socrates ‘Ken uzelf’ vormt de basis van de Platoonse, praktische filosofie. Wat is de betekenis hiervan in het licht van socratische vaardigheden?

Dialoog en deugden
In een dialoog onderzoek je niet alleen een kwestie, maar vooral ook jezelf. Hoe zit een dialoog in elkaar, wat levert hij op welke rol speelt de deugdenleer hierin? Hoe begeleid je een dialoog?

Oefening en houding
Praktische filosofie gaat over het beoefenen van een levenshouding. Hoe kun je de essentie van de grotmythe van Plato verbinden met je eigen leven en werken?

Taal van de leider en taal van de dichter
Poiein betekent het scheppen van de werkelijkheid; een taak die dichters en leiders gemeen hebben.
Hiervoor heb je zowel verbeelding als denkkracht nodig en een combinatie van precisie en ontvankelijkheid.

Verhelderen van een idee
Een professional weet vorm te geven aan een idee en mensen rondom een idee te verbinden. Wat is een dragend idee in jouw leven en hoe destilleer je een idee uit een ervaring?

Praktische wijsheid en meesterschap
Vrijheid van handelen komt voort uit het herkennen van het juiste midden in complexe situaties. Wat is voortreffelijk handelen in een gegeven situatie?

Het geheel denken
Onderzoek je eigen bijdrage en geef die vorm om zowel jezelf als het geheel op een hoger plan te brengen.

Kies wat je te doen hebt en breng jezelf in het geding.

“De leergang Scholing van de Geest heeft mij wijsheid en verdieping gebracht.”
Cursist Scholing van de geest 2016

Literatuur

Scholing van de geest, wat ik leerde van Socrates door Jos Kessels. Dit boek ligt voor je klaar bij de eerste bijeenkomst. Je ontvangt een reader die in de loop van de leergang wordt aangevuld met poëzie, artikelen en informatiekaarten.

Tijdsinvestering

De leergang omvat zeven modules van drie dagdelen (circa 9 contacturen) plus een slotdag (circa 6 contacturen) met eindpresentaties. Houdt u rekening met voorbereidingstijd van ongeveer vier uur per week (lezen, praktijkopdrachten). Het schrijven van het eindstuk (autografie) zal rondom de laatste module tot aan de eindpresentatie nog een extra tijdsinvestering van ongeveer vier uur per week vragen.

Docenten

Gunnink, Anne-Marie 2014Anne-Marie Gunnink (1966) studeerde Rechtsgeleerdheid & personeelswetenschappen en deed een MBA in de VS. Als organisatie-ontwikke­lingsexpert en Management Development manager werkt ze zowel in profit als non profit omgevingen: industrie, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Haar (praktisch) filosofische scholing deed ze bij Jos Kessels, Eric Boers en Pieter Mostert. Haar authentieke aanwezigheid, open oordeelloosheid en haar vermogen om aan te sluiten bij mensen en situaties maken haar effectief en invloedrijk in organisaties. Praktijkonderzoek en be­gripsanalyse combineren met verbeelding en ervaren is haar vormgeving van de socratische principes in leven en werk.

Hoen, Paulien t 2014Paulien ’t Hoen (1964) heeft ruim twintig jaar ervaring met het begeleiden van socratische gesprekken. Kenmerkend in haar benadering zijn scherpte, humor en vasthoudendheid. Met een achtergrond in kunstgeschiedenis, communicatie en management, ligt haar werkervaring zowel in de culturele sector als in het bedrijfsleven. Ze is geschoold in de klassieke praktische filosofie en het platoonse gedachtengoed door Jos Kessels en Hans Knibbe. Binnen de Trivium-vakken ligt haar voor­keur bij grammatica; het zo precies en zo mooi mogelijk uitdrukken van waar het werkelijk om gaat. In de verbinding van logos met verbeelding ligt voor haar de essentie van de socratische werkwijze.

Zie voor meer informatie www.radius-svp.nl

Aanmelding

Aanmelding via info@isvw.nl
Inschrijven kan met een brief of email met (korte) motivatie en cv. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is zowel bedoeld om gezamenlijk te bekijken hoe de opleiding in uw bestaan past, als om tot een evenwichtige samenstelling van de groep te komen.

Data leergang 2019-2020

3-4 september 2019

1-2 oktober 2019

19-20 november 2019

10-11 december 2019

14-15 januari 2020

11-12 februari 2020

10-11 maart 2020

Slotbijeenkomst april of mei 2020

Elke module omvat drie dagdelen: een avond, ochtend en middag. We beginnen dinsdagavond om 18.00 uur, woensdagmiddag om 17.00 uur sluiten we af.

Kosten leergang 2018

De kosten voor de opleiding zijn € 6.975,- (€ 6826,88 ex. btw) voor zeven bijeenkomsten en de slotbijeenkomst. Dit is inclusief comfortkamer en ontbijt, 7 x lunchbuffet, 7 x diner met wijn, koffie/thee, intakegesprek, lesmateriaal, coaching en intervisie.

 

Ervaringen van deelnemers

Anna, Manager Faculteit Kunst en Educatie Hogeschool: Nieuw en inspirerend

‘Ik kijk bijzonder positief terug op de leergang waarin ik echt een verdieping heb kunnen maken op twee gebieden: het socratisch gesprek voeren met een groep en met mezelf.

Het meest waardevol vind ik het verder doordenken op een situatie of kwestie en het op zoek gaan naar wat van waarde is. Leergang Scholing van de Geest heeft mij wijsheid en verdieping gebracht.’

 

Klaar, Fractievoorzitter gemeenteraad/professional in de zorg: Vrije ruimte

‘De leergang was voor mij een reis met een onbekende bestemming. Een bestemming waarvan ik intuïtief wist dat ik die wilde bezoeken, maar waarvan ik nooit een review had gelezen. Dat was ook wel een beetje angstig. Deskundige reisleiding bracht mij naar een panoramisch uitzichtpunt, waar ik zicht kreeg op mijn eindbestemming. De aard en sfeer van de feedback maakte dat ik groeide.’

 

Sylvia, Trainer/ adviseur: Sterke opzet

‘Er is genoeg tussentijdse ruimte waarin zaken beoefend en gepraktiseerd kunnen worden. Mijn houding van ‘doen’ is meer denkend en onderzoekend geworden. De tafelredes vond ik mooi en waardevol.’

 

Margriet, Beleidsadviseur ROC: Filosofische inbedding

‘De leergang is ingebed in het socratisch gedachtegoed; het gaat niet om het aanleren van foefjes. Die achterliggende filosofie en het onder deskundige en integere begeleiding praktisch oefenen van de socratische methode, maakten voor mij de leergang tot een succes. Het mooiste compliment is dat, in werk gerelateerde situaties, mensen om mij heen mij teruggeven dat ik anders in een gesprek zit.’

 

Gé, Directeur / Eigenaar ICT bedrijf: Een openbaring

‘Ik vond alle oefeningen origineel en leuk. De ontdekking van Plato/Socrates was een openbaring voor mij. Je leert woorden geven aan je gedachten, je leert vragen te stellen in gesprekken. Ik sta veel meer dan vroeger in de vragende modus. ik heb het idee dat ik een bredere blik heb gekregen of misschien dat ik die bredere blik nu beter kan verwoorden.’

 

Esther, Psychotherapeut: Verrassend (socratisch) avontuur waar iedereen zijn of haar voordeel mee kan doen

‘Een scholing die leidt tot nieuw denken/ nieuwe perspectieven / nieuwe taal. De verassingen die de dialogen opleveren, dat er altijd voor iedereen iets nuttigs aan is, dat er geen goed of fout is. Jezelf even uit de waan van de dag te halen. Bezig te zijn met een verdieping van de dingen waar je je al mee bezig houdt en je eigen ontwikkeling te maken/ te voelen.’

 

Heidi, projectmanager en coach onderwijs: Uitdagend, verrijkend, professioneel vormgegeven

‘De mogelijkheid om een dialoog te begeleiden was super. Vooral door de feedback die gegeven wordt. Ik ben zeer onder de indruk van jullie didactische kwaliteiten. Doelen waren helder, werkvormen afwisselend, voorbereiding uitstekend en jullie stonden  open voor feedback en deden daar iets mee. Ik vond het heel knap hoe jullie mensen die even afhaakten bij bepaalde opdrachten op weg hielpen of een vervangende opdracht aanboden. Iedereen deed ertoe. (Hier kunnen veel docenten nog iets van leren)  Jullie zorgen niet alleen voor de inhoud maar gaven ook blijk van verantwoordelijkheid voor de voorwaarden (eten/gebouw etc.) De leestafel vond ik geweldig. En: ik zal blijven oefenen….’

 

Gerdie, Senior jurist Waterschappen: Ik voer nooit meer ‘een echt gesprek’ met mezelf zonder vraag

‘Als het meest waardevol heb ik de betekenis van het gebruik van taal ervaren. De ervaring van de kracht van precieze woorden en de kracht van de zoektocht om die woorden te vinden. En ik ben nog steeds verliefd op wat een socratisch gesprek teweeg brengt bij de deelnemers. Ik vind het geniaal om de groep in de namiddag te laten beginnen, het creëert afstand van de dagelijkse gang van zaken. Het draagt bij om zo snel mogelijk de vrije ruimte op te zoeken.’