Search
Date
Opleidingen

Start: Moreel beraad 2020

13/01/2020 10:30:00

In verschillende sectoren van de samenleving – zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in deze behoefte door professionals te leren methodisch te reflecteren op morele kwesties als gespreksleider. Opzet van de opleiding De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met…

Cursussen

Masterclass Zenmeester Dōgen: Genjokōan

18/01/2020 10:30:00

Leven met je volledig hart Gesprek over het met je hele hart volgen van de Weg. Dat is de titel van een essay van de dertiende-eeuwse Eihei Dōgen, de grootste zenmeester die Japan heeft voortgebracht. In zijn werken probeert hij voortdurend het hart van zijn leerlingen te openen voor de ongehoorde rijkdom van de wereld om ons heen. Tijdens deze masterclass verdiep je je via close-reading in Dōgens levensfilosofie. Vragen die aan de orde komen…

Evenementen

ISVW Open Dag – 19 januari 2020 met Marjan Slob

19/01/2020 14:00:00

Kun je niet kiezen uit onze filosofische snoepwinkel? Kom dan de sfeer proeven op ons landgoed, ontmoet onze topdocenten, stel al je vragen en raak in gesprek met gelijkgestemden aan de bar. Tijdens de ISVW Open Dag kom je meteen te weten wat er te wachten staat in het jaar 2020. Ook vindt er een gastlezing plaats in samenwerking met de Vrienden van de ISVW. Ditmaal is Marjan Slob te gast. Je kunt je aanmelden…

Evenementen

VFVO Conferentie ‘Het goede leven en de vrije markt’

25/01/2020 10:00:00

Op zaterdag 25 januari 2020 vindt de conferentie ‘Het goede leven en de vrije markt’ plaats. Centraal staat het gelijknamige boek en winnaar van de Socratesbeker 2019. Op deze dag zullen gerenommeerde gastsprekers zich buigen over hét maatschappelijk vraagstuk van 2020 nl. of de vrije markt ons op werkelijk alle terreinen van ons leven gelukkiger maakt. Vertonen zich immers niet behoorlijke barsten in het gedachtegoed dat Adam Smith voorstond? Worden instituties, persoonlijk lichamelijk en geestelijk…

Cursussen

Esthetica en kunstfilosofie: Deleuze

25/01/2020 10:30:00

Bacon is volgens Deleuze een schilder die verborgen krachten weet te vangen en zichtbaar te maken. Hoewel op het eerste gezicht chaotisch lijkt het erop dat ze zich ontvouwen volgens een logica die Deleuze in kaart wil brengen.

Cursussen

Start: Sociale filosofie

25/01/2020 10:30:00

Wanneer is een samenleving gezond? Een samenleving is gezond wanneer ze voor al haar leden de basisvoorwaarden schept om een goed leven te leiden. Wat is een goed leven? Wat zijn die voorwaarden? Maar vooral: op welke manieren is de samenleving niet gezond? Waar zit de maatschappelijke pijn en hoe kunnen we die genezen? Deze vragen zijn het domein van de sociale filosofie. Tijdens deze basiscursus van vijf weekends maken we kennis met de belangrijkste…

Cursussen

Sociale filosofie: De grot van Plato

25/01/2020 10:30:00

De westerse sociale filosofie begint bepaald niet zonnig. Ze begint namelijk in een duistere grot. Volgens Plato zijn de mensen in het democratische Athene geketend, misleid en ver verwijderd van het goede en het ware. Slechts een enkeling, die zich aan zijn ketenen kan ontworstelen, is vrijheid gegund. Maar wanneer deze filosoof zich dan weer mengt onder zijn medeburgers, wordt hij verguisd door het volk, dat zich liever laat misleiden. Aristoteles is optimistischer. Volgens hem…

Cursussen

Word wie je bent!: Rosi Braidotti

08/02/2020 10:30:00

Rosi Braidotti stelt voor de mens op te vatten als posthumane nomade: voortdurend in wording, betrokken en op het leven verliefd.

Opleidingen

Filosoferen met kinderen en jongeren 2020

08/02/2020 18:00:00

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leert u de fijne kneepjes van het vak. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt…