Search
Date
Evenementen

8e Frederik van Eedenlezing: prof. Ulrike Guérot

11/12/2019 18:00:00

De voertaal van deze lezing is het Engels. De Republiek Europa? Volgens Ulrike Guérot is het hoog tijd. In klare taal veegt ze alle slappe compromissen van tafel en pleit ze voor een radicale democratisering van Europa en een einde aan de ondoorzichtige macht van nationale staten. More than a Streetcar Named Desire? What Europe Means Today The more the EU seems to be in a deep institutional crisis and ever less capable to even…

Crash Course

Crash Course: Visieontwikkeling

14/12/2019 10:00:00

Weten wat je wilt: het lijkt makkelijk, maar dat is het vaak niet. Niettemin wordt voortdurend van ons verwacht dat we een duidelijke, evenwichtige en overtuigende visie presenteren. Hoe pak je dat aan? In deze crash course bepaal je je wil met beproefde, toegespitste vormen van socratisch onderzoek. Je voert dit proces van visieontwikkeling zó grondig uit dat je visie standhoudt: zowel in de tijd als tegenover opponenten. Gedurende de dag onderzoeken we allereerst onze…

Cursussen

Joodse filosofie

14/12/2019 10:30:00

Er is meer Oost en West. In de cursus Joodse filosofie worden twee prominente Joodse filosofen van de 20e eeuw voor het voetlicht gebracht: Hermann Cohen en Franz Rosenzweig.

Cursussen

Lof der Luiheid

27/12/2019 10:30:00

Luiheid: ontdek het nut van het nutteloze

Cursussen

Filosofie en film: het gebroken hart

27/12/2019 10:30:00

Een onderzoek naar de waarde(loosheid) van het gebroken hart aan de hand van film en filosofie.

Cursussen

Esthetica en kunstfilosofie: Lyotard

28/12/2019 10:30:00

Schilderijen bevatten iets dat zich niet laat representeren in taal. Hoe kunnen we daar dan over spreken?

Cursussen

Word wie je bent!: Timothy Morton

11/01/2020 10:30:00

Volgens Morton wordt het tijd dat wij beseffen dat wij ecologische wezens zijn. Hij stelt daarom een herstructurering voor van landbouw en veeteelt.

Opleidingen

Start: Socratisch gesprek voor beginners te Amsterdam

11/01/2020 13:30:00

‘Als socratisch gespreksleider ben je een instrument van de wijsheid.’ Socrates zette mensen aan tot zelf denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan. De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat deelnemers hun oordelen uitstellen en goed naar elkaar luisteren. Gesprekken blijven concreet. Dat leidt tot betere uitwisseling van informatie, beter begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken. De socratische gesprekshouding zorgt voor ruimte tussen mensen en leidt –…

Opleidingen

Start: Ubuntu, leiderschap en burgerschap

13/01/2020 10:00:00

Een integrale kijk op samenwerken en samenleven Optioneel: unieke 8-daagse studiereis naar Zuid-Afrika met Ubuntu Society. Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn We leven in een wereld met boeiende, maar complexe vraagstukken. Het denken over leiderschap lijkt actueler dan ooit. Vooral als het niet goed gaat – in de politiek, in de voetbalwereld, in de zorg, in de economie – klinkt de roep om een sterke leider, alsof het om een geromantiseerd personage zou gaan…