Beroepsopleidingen 2018

In het voorjaar van 2018 starten bij de ISVW de volgende beroepsopleidingen:


Besturen in verwarrende tijden

We leven in politiek opmerkelijke tijden. Ontwikkelingen die we tien jaar geleden ondenkbaar achtten zijn nu realiteit. Nationalisme en anti-globalisme zijn gemeengoed. Waar lange tijd economische groei de beleidsagenda bepaalde, gaat het maatschappelijke debat nu over ongelijkheid, tolerantie en identiteit. De politicus krijgt van allerlei kanten advies over de te volgens koers. Sommigen pleiten voor nieuwe ‘grote verhalen’, anderen denken dat ideologische vergezichten iets van het verleden zijn. Nu eens moet u naar de burger luisteren, dan weer een eigen visie de boventoon laten voeren. Wetenschappers verkondigen hun feiten en theorieën terwijl u zelf het gevoel heeft dat de werkelijkheid een andere is. Welke koers wilt u zelf varen?

Start 14 januari 2018


Visieontwikkeling in organisaties

Vanaf dinsdag 20 februari 2018 vindt de derde leergang Visieontwikkeling in organisaties plaats. Verstandige, evenwichtige en werkelijk onderbouwde besluiten die lang meegaan vind je niet zomaar. Ze vereisen een overtuigende visie. Visieontwikkeling is het talent van de leider. In deze leergang leer je visieontwikkeling als onderzoeksproces beheersen. Je onderzoekt, oefent en ontwikkelt onder meer de deugd van de leider: rechtvaardigheid. Je bekwaamt je in de vaardigheid hier anderen in te begeleiden.

Start 20 en 21 februari 2018


Scholing van de geest

In februari 2018 start de vierde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Sokrates. Centraal staat het ontwikkelen van een sokratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).

Start 5 en 6 februari 2018


Filosofie en gezondheidszorg 2018

Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt door de werkdruk dat er onvoldoende tijd is voor reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat willen we eigenlijk bereiken en waarom? Zijn we goed in wat we proberen te bereiken? Wat vraagt de maatschappij van ons? Zijn dat reële eisen en doelen? Wat zijn de strategische kaders van de moderne geneeskunde? Hoe kijken we aan tegen ziekte en gezondheid? Wat zijn de basale aannames achter het idee van marktwerking in de zorg? Hoe willen mensen eigenlijk oud worden? Wanneer wordt leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het maatschappelijke debat rondom euthanasie?

Start 13 en 14 februari 2018


De lenige professional

In deze beroepsopleiding zijn wij zelf het onderwerp van onderzoek. De methode is te reflecteren op onszelf en ons leven, persoonlijk en professioneel, het delen van onze ervaringen en het bevragen van elkaar. We leren onszelf en ons verhaal te duiden en ons bewust te worden van wat ons drijft. Het draait om de dynamiek van ons denken. Hoe wij met onze talenten woekeren en wat ons eventueel weerhoudt ons verlangen succesvol te leven. We ontwikkelen de vaardigheid om ons te bevrijden van belemmerende overtuigingen en mentaal ‘lenig’ te worden, een kwestie van ‘geestelijke hygiëne’. Het resultaat is zelfinzicht en vrij zijn. Inspiratie tot nieuwe stappen in ons leven vanuit innerlijk leiderschap, persoonlijk en professioneel.

Start 22 en 23 januari 2018


Moreel beraad

De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie van theoretische achtergronden van moreel beraad en het zelf leren begeleiden van moreel beraad (gespreksleiderschap). Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden in deze beroepsopleiding. De opleiding is in de eerste plaats een vaardigheidsopleiding: het draait om leren door te doen en om te leren door te reflecteren op ervaringen. De theorie wordt steeds verbonden met morele praktijken en met onze ervaringen. Het zijn geen ethieklessen. We werken voortdurend aan en in een lerende omgeving. Uw groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 mensen.

Start 19 en 20 februari 2018


Kunst van het vragen stellen

In de tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. Je leert hoe je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een “werkbare consensus” uit te kneden. Je leert standpunten bevragen in plaats van te ondergraven.

Start 15 en 16 januari 2018


In het najaar van 2018 verwachten we onder meer de opleidingen:

 • Beroepsopleiding tot sokratisch gespreksleider
 • Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren
 • Beroepsopleiding tot Filosofisch practicus
 • Beroepsopleiding Filosofisch kompas
 • Beroepsopleiding denken over de stad
 • Beroepsopleiding ontwikkel je eigen filosofische fictie of non-fictie

Voor meer informatie kunt u hier kijken of mail naar info@isvw.nl.


 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  ma 18

  Spinozaweek: de weg naar geluk (uitverkocht!)

  18 december om 10:00 tot 22 december om 12:30
  wo 27

  Liefdeweek: kun je leren liefhebben?

  27 december om 10:30 tot 30 december om 12:30
  wo 27

  De spelende mens

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  zo 31

  Bruisend Oud & Nieuw 2017

  31 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: ‘An imitation of life’

  02/01/2018 om 10:30 tot 06/01/2018 om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte