Vermeld in iFilosofie #64

Bedankt voor het lezen van iFilosofie #64! In de onderstaande lijst vind je links naar de boeken die we bespreken in het 64e nummer van iFilosofie. Op de hoogte blijven van de recentste filosofiepublicaties? Abonneer je dan gratis via deze link.


Het liberalisme en zijn schaduwzijden

Francis Fukuyama

Uitgeverij: Atlas Contact
Jaar: 2022

Het klassieke liberalisme verkeert in een staat van crisis. Dat dit systeem, dat is gebaseerd op fundamentele beginselen van gelijkheid en de rechtsstaat en dat de rechten van individuen om hun eigen vormen van geluk na te streven benadrukt, niet altijd zijn eigen idealen waarmaakte, is geen geheim…


Liberalism in Dark Times

Joshua L. Cherniss

Uitgeverij: Princeton University Press
Jaar: 2021

Today, liberalism faces threats from across the political spectrum. While right-wing populists and leftist purists righteously violate liberal norms, theorists of liberalism seem to have little to say. In Liberalism in Dark Times, Joshua Cherniss issues a rousing defense of the liberal tradition..


Vrij

Lea Ypi

Uitgeverij: De Bezige Bij
Jaar: 2021

Lea Ypi groeit op in Albanië, een van de meest geïsoleerde landen ter wereld, waar communistische idealen de plaats van religie innemen. Deze laatste stalinistische uithoek van Europa wordt geteisterd door schaarste en politieke executies, maar voor Lea is het haar thuis.


Over democratie

Jürgen Habermas

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2020

Nu de democratie wordt aangevallen en ondermijnd door golven van nationalisme, autoritarisme en voluntarisme zijn de politiek-filosofische teksten van Habermas van groot belang. Over democratie bevat Jürgen Habermas’ belangrijkste bijdragen aan het debat over het idee…


Wat is echte democratie?

Jan-Werner Müller

Uitgeverij: Nieuw Amsterdam
Jaar: 2021

De bestorming van het Capitool, de opkomst van autoritaire leiders en Brexit laten zien dat de democratie moeilijke tijden beleeft. Volgens Jan-Werner Müller betekent dit echter niet dat de democratie in een hopeloze staat verkeert. Hij legt uit dat democratie is gebaseerd op drie vitale principes…


Democratie op wankele bodem

Donald Loose

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2021

De democratie staat onder druk. Burgers zijn wantrouwend naar de politiek en naar elkaar. Globalisering en neoliberalisme hebben geleid tot populistisch verzet en nieuw nationalisme. Om de oorzaken van het huidige maatschappelijk wantrouwen te doorgronden,…


Waakzaam burgerschap

Ernst Hirsch Ballin

Uitgeverij: Querido
Jaar: 2022

De coronapandemie maakte ruw en abrupt een einde aan een lange periode van optimisme over menselijke mogelijkheden, hier en in andere landen. Toch is het niet de enige crisis die urgente veranderingen in ons denken en handelen vereist. Al veel langer wordt gewaarschuwd…


Neoliberalisme

Bram Mellink en Merijn Oudenampsen

Uitgeverij: Boom
Jaar: 2022

In het publieke debat is de afgelopen jaren veel kritiek geleverd op het neoliberalisme, maar wat dit begrip inhoudt blijft meestal vaag. Waar komt het eigenlijk vandaan en hoe heeft het zich in Nederland genesteld? In Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis


Een autobiografie

Angela Davis

Uitgeverij: EPO
Jaar: 2022

Ze groeide op in ‘Dynamite Hill’, een wijk in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama die tegelijk speeltuin van de Ku Klux Klan en epicentrum van de burgerrechtenbeweging was. Studeerde in Parijs, Frankfurt, Berlijn en Californië. Werd actief in de burgerrechtenbeweging…


Dagen in Minsk

Julia Cimafiejeva

Uitgeverij: Atlas Contact
Jaar: 2022

In Dagen in Minsk loopt de Belarussische dichteres Julia Cimafiejeva in augustus 2020 euforisch door Minsk met vele andere demonstranten. Twee weken eerder werd Aleksandr Loekasjenko herkozen tot president van Belarus. Door de corrupte verkiezing gaan honderdduizenden burgers de straat op…


Dierenrechten en maatschappelijke vooruitgang

Henry Salt

Uitgeverij: Noordboek
Jaar: 2021

Wie overweegt vrouwen rechten toe te kennen, kan ze net zo goed gelijk aan dieren geven, grapt Thomas Taylor vol sarcasme in 1792. Precies een eeuw later beseft de Britse emancipatiestrijder Henry Salt, dat Taylor (onbedoeld) een punt heeft: waarom zouden dieren niet eenzelfde rechtsbescherming…


Het leven als schipbreuk

Onno Zijlstra

Uitgeverij: ISVW
Jaar: 2021

We beleven een wooncrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een politieke crisis. Maar wat is dat eigenlijk, in tijden van crisis leven? Wat zijn de kenmerken van een cultuur in crisis? Raken we in een crisis van onszelf vervreemd, of komen we juist tot zelfinkeer?