Filosofie en gezondheidszorg

Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt door de werkdruk dat er onvoldoende tijd is voor reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat willen we eigenlijk bereiken en waarom? Zijn we goed in wat we proberen te bereiken? Wat vraagt de maatschappij van ons? Zijn dat reëele doelen? Wat zijn de strategische kaders van de moderne geneeskunde? Hoe kijken we aan tegen ziekte en gezondheid? Wat zijn de basale aannames achter het idee van marktwerking in de zorg? Hoe willen mensen eigenlijk oud worden? Wanneer wordt leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het maatschappelijke debat rondom euthanasie?

Als deze en andere vragen uw interesse hebben dan is deze leergang een manier om grip te krijgen op de dilemma’s van de zorg en een kans om met vakgenoten uw kennis en competenties te verbreden en verdiepen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die een professionele bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke debat over de belangrijke thema’s in de gezondheidszorg, zoals:
• Beleidsmakers en leden van raden van bestuur
• (Para)medische professionals die meedenken en meebeslissen over beleid;
• (Para)medische professionals met bestuurlijke aspiraties die zich willen voorbereiden door de grote thema’s te leren kennen;

Voor artsen: Deze leergang heeft ABAN accreditatie bij GAIA voor 33 punten.

Doelen van de leergang

• We analyseren met u de argumenten rond de grote thema’s in de gezondheidszorg
• U wordt getraind in thinking hard in de gezondheidszorg.
• U vergroot uw conceptuele denkkracht en uw vermogen om argumentatiestructuren te analyseren.
• U krijgt een ‘zintuig’ voor verzwegen aannames.
• U leert de historische en intellectuele achtergrond rond een aantal belangrijke thema’s kennen.
• U leert de maatschappelijke context waarin denkbeelden opkwamen en krijgt daarmee meer zicht op de geldigheid van deze ideeën.

Inhoud en opbouw van de leergang

Module 1: Ziekte en gezondheid
Begrippen als ziekte en gezondheid zijn aan verandering onderhevig. Deze veranderingen kunnen samenhangen met een veranderend mensbeeld, of in bredere zin met een veranderende filosofie van de geneeskunde. Deze eerste module geeft u hiervan een historisch overzicht en neemt u mee langs de grote thema’s. Daarnaast is er aandacht voor het eeuwenoude lichaam-geest debat en de consequenties daarvan voor de moderne gezondheidszorg.
Docenten: Jan Marten Visser, Peter van Dijken, Eite Veening, Arie Bos

 

Module 2: De doelen van de geneeskunde
In deze module wordt gefocust op de doelen van de geneeskunde en van de gezondheidszorg. Wat zijn daarvan de filosofische onderleggers? Wat zegt de moderne focus op preventie over hoe we onszelf zien? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de medicalisering van de samenleving? Zijn we daarin doorgeschoten of zijn we inmiddels volledig gemedicaliseerd? Aandacht voor het denken van o.a. Iwan Illich, Michel Foucault en Thomas Szasz en Nikolas Rose.
Docenten: Donald van Tol, Trudy Dehue, Jan Marten Visser, Peter van Dijken

 

Module 3: Zorgorganisatie: marktwerking en alternatieve benaderingen
In deze module nemen we de organisatie van gezondheidszorg onder de loep. Hoe is die georganiseerd? Is zorg een markt? Wat is de invloed van commerciële partijen op die markt? Wat voor mensbeeld gaat schuil achter de gemaakte keuzes? Zou het ook anders kunnen? Daarnaast een introductie in het moreel beraad als instrument voor de praktijk.
Docenten: Jan Marten Visser, Eite Veening, Peter van Dijken

 

Module 4: Over moreel beraad en toegepaste ethiek
Hoe kunnen ethische vraagstukken het best worden benaderd? Hoe organiseer je een betekenisvolle reflectie op actuele ethische vragen? Deze laatste module zoomt verder in op de filosofische competentie van het ‘moreel beraad’, aan de hand van praktische ethische dilemma’s en met behulp van verschillende ethische theorieën. Daarnaast reflecteren we op het begrip ‘kwaliteit van leven’ en de ‘condition humaine’ aan de hand van onder andere Oudgriekse denkers, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Emmanuel Levinas.
Docenten: Jan Keij, Eite Veening, Jan Marten Visser, Peter van Dijken

 

Welke tijdsinvestering vraagt de cursus van u?

Elk van de vier modules omvat een dinsdagavond v.a. 17:00 en loopt door tot de aansluitende woensdag 17:00. Tussen de modules zijn er (beperkt) thuisopdrachten, die de kwaliteit en diepgang van de bijeenkomsten verbeteren. Iedere module vereist ongeveer vier uur aan voorbereiding.

Netwerk

De leergang wil ook professionals en bestuurders in het veld van de gezondheidszorg bij elkaar brengen. Hiertoe levert elke deelnemer vooraf aan de cursus een profiel in en zijn of haar persoonlijke leerdoelen in. Zo kunnen de deelnemers elkaar beter leren kennen.

Afronding en certificaat

Het is mogelijk de opleiding met een certificaat af te ronden. Hiertoe worden naast de vier modules een aantal aanvullende eisen gesteld: een portfolio met reflecties op de aangeboden thema’s en een filosofische paper.

Docenten

Peter van Dijken studeerde geneeskunde in Groningen en is momenteel huisarts en universitair docent aan de RUG/UMCG bij de vakgroep huisartsgeneeskunde. Zijn aandachtsgebied is professionele – en competentieontwikkeling in medisch onderwijs.

 

 

 

Jan Marten Visser studeerde wijsbegeerte in Leiden en studeerde af bij prof. dr. Herman Philipse op kennisrelativisme. Hij werkte op directieniveau in het bedrijfsleven en volgde daarnaast diverse opleidingen tot coach en counsellor. Momenteel doet hij onderzoek naar de wijsgerige vooronderstellingen van het neoliberalisme.

 

 

 

Dr. Donald van Tol studeerde theorie en geschiedenis van de psychologie en promoveerde op een rechtssociologische studie naar de euthanasie-wetgeving. Momenteel is als docent verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde (UMCG) en de afdeling sociologie (RuG). Tevens is hij als ethicus lid van een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

 

 

Prof. dr. Trudy Dehue werkte met een hbo-diploma in de kinderpsychiatrie en studeerde vervolgens af in eerst de psychologie en daarna de wetenschapsfilosofie. Als hoogleraar beweegt haar werk zich op het kruisvlak van deze drie achtergronden.

 

 

 

 

Dr. Jan Keij is (voormalig) onderwijzer en filosoof. Hij promoveerde op Emmanuel Levinas aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt cursussen en lezingen voor de ISVW, de KNMG en het Humanistisch Verbond.

 

 

Dr. Eite Veening is een van de grondleggers van de filosofische consultatie in Nederland. Hij was docent/ manager in tal van opleidingen in de zorg en had ruim vijfentwintig jaar een eigen filosofische praktijk.

 

 

Praktische informatie

Data

• Dinsdag 14 en woensdag 15 februari 2017
• Dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2017
• Dinsdag 11 en woensdag 12 april 2017
• Dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2017

Aanvang dinsdag 17.00 uur – woensdag 17.00 uur einde.

Deelname

De deelnamekosten zijn € 2.850,- (inclusief 4x overnachting in een comfortkamer met ontbijt, 4x diner met wijn, 4x lunch en koffie/thee). U kunt de beroepsopleiding ook volgen zonder op Landgoed ISVW te overnachten. Dan zijn de deelnamekosten € 2.414,-.

 

 


Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  ma 18

  Spinozaweek: de weg naar geluk (uitverkocht!)

  18 december om 10:00 tot 22 december om 12:30
  wo 27

  Liefdeweek: kun je leren liefhebben?

  27 december om 10:30 tot 30 december om 12:30
  wo 27

  De spelende mens

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  zo 31

  Bruisend Oud & Nieuw 2017

  31 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: ‘An imitation of life’

  02/01/2018 om 10:30 tot 06/01/2018 om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte