Geen onderdeel van een categorie

Published on oktober 3rd, 2018 | by ISVW

0

Enthousiast bestuurslid voor de ISVW gezocht

De Vrienden van de ISVW zijn al ruim honderd jaar de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. De Vrienden werken eendrachtig samen met de ISVW en houden tegelijkertijd een positief-kritisch oogje in het zeil. In dat kader hebben de Vrienden een vertegenwoordiger in het ISVW-bestuur. De afgelopen vier jaar is die functie met veel toewijding en bestuurlijk inzicht vervuld door Anke van Kampen. Haar termijn loopt eind november af en de Vrienden zijn op zoek naar een opvolger.

 

Taakomschrijving

Bestuurders van Stichting ISVW zijn zich bewust van het belang van het instituut voor de samenleving en zien het als een belangrijke opgave om de doelstelling, de waarde en de kwaliteit van de filosofische activiteiten van de ISVW te bewaken. Ze beseffen dat de bedrijfsvoering en de daaruit voortkomende financiële opbrengsten ten dienste staan van haar ideële doelstelling: filosofie breed verspreiden. Bestuurders hebben oog voor het belang van evenwicht tussen het ideële en het materiële.

Het bestuur van de ISVW functioneert als een toezichthoudend bestuur. De directie opereert zelfstandig, legt verantwoording af aan het bestuur en raadpleegt dit bij belangrijke beleidsbeslissingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor besluiten met grote financiële consequenties en stelt de jaarrekening vast.

De bestuursvergaderingen vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. Daarnaast nemen bestuurders af en toe deel aan ISVW-activiteiten.

De nu te benoemen bestuurder wordt door de Vrienden voorgedragen, maar is onafhankelijk lid van het ISVW-bestuur en opereert dus formeel niet namens de Vrienden. Wel is het belangrijk dat hij/zij het contact met het bestuur van de Vrienden onderhoudt en voor een goede informatie-uitwisseling tussen beide besturen zorgt. Dat betekent:

 • Tijdens bestuursvergaderingen van de ISVW: relevante ontwikkelingen bij de Vrienden melden, aandacht vragen voor de belangen van Vrienden en meer in het algemeen van de gebruikers van de ISVW;
 • Verbinding met de Vrienden houden, bijvoorbeeld door vóór de bestuursvergaderingen met de voorzitter van de Vrienden contact te hebben en af en toe een bestuursvergadering van de Vrienden bij te wonen;
 • Lid zijn van de Vrienden;
 • Met enige regelmaat deelnemen aan de activiteiten van de Vrienden, minimaal de jaarvergadering;
 • Af en toe deelnemen aan ISVW-activiteiten;
 • En uiteraard: een actieve deelname aan de activiteiten van het bestuur van de ISVW: bijwonen van de bestuursvergaderingen en daaruit voortkomende activiteiten.

Profielschets

De nieuwe bestuurder heeft idealiter:

 • Belangstelling voor filosofie;
 • Interesse in de activiteiten van de ISVW en de kwaliteit daarvan;
 • Affiniteit met de doelstelling van de Vrienden;
 • Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • Inzicht in het belang van governance-principes;
 • Voldoende tijd en mogelijkheid om deel te nemen aan bij het bestuurslidmaatschap behorende activiteiten

 

Procedure

Wie belangstelling voor deze bestuursfunctie heeft kan dit tezamen met een CV en een korte motivatie uiterlijk 20 oktober kenbaar maken aan Annemarie Sijens, secretaris van de Vrienden via een email aan peripatos@kpnmail.nl. De meest geschikte kandidaten nodigen we uit voor een gesprek. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Peter Jurgens, voorzitter van de Vrienden, via petercjurgens@gmail.com. Via hem is ook contact mogelijk met Anke van Kampen, het huidige bestuurslid.

 

Over de ISVW

De ISVW is ruim honderd jaar geleden opgericht als centrum voor wereld- en levensbeschouwing. Het is haar doelstelling om door middel van het beoefenen van filosofie bij te dragen aan de kwaliteit van het persoonlijk en maatschappelijk leven. Kritische reflectie en een open levenshouding staan daarbij centraal. Met behulp van een eigen team en gastdocenten verzorgt het instituut beroepsopleidingen, (basis)cursussen en trainingen op het landgoed en elders in het land. Filosofen van naam, zoals Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk gaven gastcolleges.

De ISVW speelt een belangrijke rol in het filosofisch landschap. Ze is onder meer mede-initiatiefnemer en promotor van brede, persoonlijke vorming (Bildung) in het onderwijs en heeft zitting in de Stichting Maand van de Filosofie. Het instituut beschikt over een uitgeverij en brengt het digitale tijdschrift iFilosofie uit. Omdat de ISVW haar cursussen tegen een schappelijk prijs wil aanbieden en geen overheidssubsidie meer krijgt, is enkele jaren geleden besloten tot de bouw van een hotel annex conferentiegebouw.

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 22

  Romantiek en authenticiteit

  22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30
  ma 22

  Spinozaweek: Spinoza, politiek en maatschappij

  22 oktober om 10:30 tot 26 oktober om 12:30
  nov 10

  Op leven en dood: Van Oudheid tot Renaissance

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 10

  Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de sociologie

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 10

  Start: Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos

  10 november om 10:30 tot 11 november om 12:30
  nov 17

  Inleiding in de filosofie: Het goede

  17 november om 10:30 tot 18 november om 12:30
  nov 18

  Filosofisch café: Veerkracht

  18 november om 15:00 tot 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW