Eigentijds leiderschap

Ethos, pathos en logos

 

 

Wat vereist modern leiderschap? Hoe ontwikkelt u effectieve invloedstijlen? Hoe verruimt u tegelijkertijd uw mentale denk- en overtuigingskracht? In deze uitdagende cursus gaat het niet slechts om het verkrijgen van nieuwe inzichten en vaardigheden. In deze cursus staat de gehele mens centraal (ethos, pathos en logos) en vindt een persoonlijke transformatie plaats.

Modern leiderschap vereist mentale kracht. Dit uit zich in het goed kunnen denken, spreken en schrijven. Maar wat is goed? Hierbij zijn twee zaken van belang. Aan de ene kant gaat het om helderheid en duidelijkheid. De nadruk ligt hier op scherp redeneren, het maken van de juiste onderscheidingen en op het goed kunnen analyseren. Maar aan de andere kant dienen we niet slechts het verstand in te zetten. We zullen werkelijk overtuigend moeten zijn. Wat we zeggen zal moeten resoneren bij het publiek en hun ziel moeten doen bewegen. Het gaat erom te verbinden. De woorden moeten in de ziel van de toehoorder worden gelegd. Wil je werkelijk overtuigend zijn, wil je echt overtuigen, dan zullen je redeneringen niet alleen verstandelijk, maar ook gevoelsmatig moeten aanspreken.

Een leider dient dan ook te spreken vanuit een omgevingsbewustzijn. Een bewustzijn van de context van waaruit je denkt en spreekt. Met klassieke begrippen aangeduid: naast logos (het verstand) is het van belang om ook het ethos (het karakter) en de pathos (de emoties) in het spel te brengen. In deze cursus gaan we daarom op zoek naar een inclusieve wijze van denken, spreken en schrijven. Op die manier is het mogelijk om als leider inderdaad effectieve invloedstijlen te ontwikkelen en vorm te geven aan leiderschap in media, bedrijf en bestuur.

We zullen hiertoe de verschillende registers van het taal- en denkvermogen van de mens gaan bespreken. Dat doen we aan de hand van de klassieke traditie. Als ankerpunt nemen we de klassieke traditie van de analytica (logica), dialectica (redeneerkunst oftewel “logica in actie”), en retorica (redenaarskunst, overredingskunst of leer der welsprekendheid). Vanuit deze drie basis vormen van denken en spreken zal de cursus vormgegeven worden.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor leidinggevenden en bestuurders in media, bedrijf en overheid. En eigenlijk voor ieder beroep waarbij het communiceren met anderen een belangrijke of zelfs centrale plaats inneemt. Voor deze beroepscursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Bijeenkomst 1: 13 en 14 oktober 2018

Genealogie van de retorica. Onderscheid tussen een sofistische en wijsgerig verantwoorde retorica; De analytica van Aristoteles (Analytica Priora); De dialectiek van Aristoteles (Topica); De dialectiek en retorica van Plato (dialogen Gorgias en Phaedrus); Inleiding tot de retorica van Aristoteles (De Retorica).

Bijeenkomst 2: 3 en 4 november 2018

Het overtuigingsmiddel logos (De Retorica); Bijzondere topoi voor de politieke toespraak, gelegenheidstoespraak en toespraak voor de rechtbank (Idem); Algemene topoi voor alle toespraaktypen (Idem); De overtuigingsmiddelen ethos en pathos (Idem).

Bijeenkomst 3: 24 en 25 november 2018

Taalgebruik, stijl en uitdrukkingswijze (De Retorica); Eigenlijk en oneigenlijk taalgebruik (Poetica); Structuur en opbouw van een betoog (De Retorica); Meta-retorica (relatie tussen retorica en waarheid, en retorica en kennis); Redevoeringen van alle cursisten en onderlinge evaluatie.

 

Het ’s avonds samen bekijken van vijf videofragmenten van hedendaagse redevoeringen en het evalueren ervan behoort tot de cursus. Aan het eind van de cursus zal iedere deelnemer ook zelf een korte redevoering houden en deze zal eveneens besproken worden.

Studiebelasting en huiswerk

Voor de eerste zitting is geen voorbereiding vereist. Voor de tweede en derde zitting wel. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij de literatuur voor de tweede en derde zitting vooraf goed bestuderen. Deze literatuur zal ruim van te voren doorgegeven worden. Het bestuderen van de literatuur zal gemiddeld drie avonden in beslag nemen. Voor de derde bijeenkomst dient ook een korte oratie voorbereid te worden.

Cursusmateriaal zal digitaal beschikbaar gesteld worden. Daarnaast werken we met de Retorica van Aristoteles (inbegrepen).

Docent

Dr. ir. Emanuel Rutten is filosoof. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam (zowel binnen het Abraham Kuyper Centrum voor wetenschap en de grote vragen als binnen centrum Ethos voor maatschappelijke transformatie). Het onderzoeks- en onderwijsterrein van Emanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, het evalueren van de rationaliteit van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica, en esthetiek.

Data

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018
Zaterdag 3 en zondag 4 november 2018
Zaterdag 24 en zondag 25 november 2018

Aanvang zaterdag om 10.30 uur, einde zondag om 17.00 uur

Deelname

Deelname aan deze opleiding bedraagt € 2.475,50 inclusief 3 x diner met wijn, 6 x lunch, koffie/thee, overnachting in een comfortkamer met ontbijt en het boek Retorica van Aristoteles, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Marc Huys, Groningen, Historische Uitgeverij, 2009.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  za 22

  Democratie voor dieren

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  za 22

  Op leven en dood: De moderne tijd

  22 december om 10:30 tot 23 december om 12:30
  do 27

  Foute denkers

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: Absurd!

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 02

  Heideggers vraag naar de techniek

  02/01/2019 om 10:30 tot 06/01/2019 om 12:30
  jan 04

  ISVW Vrijdagavondsalon – 4 januari 2019

  04/01/2019 om 18:00 tot 22:00
  jan 12

  Inleiding in de filosofie: De samenleving

  12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30
  jan 12

  Liefde en doodsdrift; Eros en Thanatos in de literatuur

  12/01/2019 om 10:30 tot 13/01/2019 om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW