De kern van…

Het lezen van een filosofisch essay is nooit voltooid. Zelfs een betoog dat goed te volgen is vraagt om herlezing, en nog eens, en dan ontdek je dat je er steeds meer vragen over hebt. Tijdens deze masterclass lees je met Marthe Kerkwijk een met zorg gekozen, klassiek tekstfragment in een dag. Zo maken we aan de hand van sleutelteksten kennis met de kernargumenten van filosofen.


Hannah Arendt

18 september 2021
In De menselijke conditie werpt Arendt ons in rap tempo allerlei kernbegrippen voor de voeten, die centraal staan in haar gedachtegoed: werken, arbeiden en handelen; vita activa en vita contemplativa; nataliteit en sterfelijkheid.


George Orwell

16 oktober 2021
Waarin schuilen de verlokkingen van nationalisme en fascisme? Hoe en wanneer worden taal en kunst gebruikt voor politieke doeleinden? Waarom vallen mensen voor een dictator met geweldsfantasieën?


Donna Haraway

13 november 2021
Donna Haraway verenigt in Een cyborg manifest radicaal engagement, kritisch feminisme, onrustbarende ideeën en verstand van moderne technologiestudies.


Isaiah Berlin

11 december 2021
‘De vos weet van alles, maar de egel weet één groot iets.’ Met deze spreuk deelde Isaiah Berlin grote schrijvers en denkers in.