Sokratisch schrijven: verdiep je visie

Beroepsopleiding

Een eigen visie heb je al, maar hoe krijg je haar op papier? Onze Sokratische schrijfmethode wekt sluimerende visies tot leven. Deze compacte training geeft de deelnemers grotere helderheid en meer inzicht in de kern van hun visie. Eenmaal kernachtig en fris geformuleerd, biedt die de basis voor méér: een visiedocument, een essay, misschien wel een boek.

Opzet van de opleiding

De training Sokratisch schrijven bestaat uit een combinatie van plenaire bijeenkomsten, individuele consulten en schrijfsessies. We werken in een kleine groep van minimaal vijf en maximaal tien mensen. Het accent ligt op doen.

BIJEENKOMST 1: analyse en exploratie

Na de kennismaking volgt een korte inleiding in de geschiedenis van het filosofisch essay en de werkwijze van Sokratisch schrijven. De dinsdag is gewijd aan een grondige analytische verkenning van jouw idee. Wat is de kern?

BIJEENKOMST 2: stijl en verbeelding

‘Stijl is de afstand van de schrijver tot zijn gevoel’, zei Arnon Grunberg ooit. Een goede stijl getuigt van reflectie. Hoe verbind je de kern van een visie met jezelf – en hoe maak je die interessant voor anderen? We onderzoeken in deze bijeenkomst ook hoe metaforen en verhalen jouw visie kunnen verdiepen.

BIJEENKOMST 3: maatschappelijke relevantie

De derde en laatste bijeenkomst is gericht op de vraag wat deze visie betekent voor jouw (werkend) leven en voor de samenleving. We verkennen manieren waarin die visie verder gestalte kan krijgen. Ook werk je aan een plan om die verdieping tot stand te brengen.

Methode

Sokratisch schrijven vergt precies nadenken volgens een methode die de filosofie van het sokratisch gesprek vertaalt naar het schrijfproces. Het uitgangspunt daarbij is dat een mens altijd al een visie heeft, maar om deze visie te kunnen overdragen, moet ze wel goed geformuleerd worden. Door al schrijvend een paar stappen achteruit te doen, krijg je meer zicht op je visie. Door die inzichten op te schrijven, komt vervolgens de dialoog met anderen op gang.

Sokratisch schrijven bestrijkt de verschillende aspecten van het schrijven: van scherp denken tot het verleiden van de lezer met de juiste woorden en begrippen. Kenmerkend voor de methode is de stelling dat heldere teksten zowel voldoende abstract als voldoende concreet zijn. Het abstracte element maakt een tekst moreel en maatschappelijk relevant, het concrete element maakt een tekst levend en aansprekend. Sokratisch schrijven bevordert door middel van oefeningen deze cruciale pendelbeweging tussen concreet en abstract.

Doelen

Aan het einde van de training staat jouw visie ferm op papier. Jouw formuleringen hebben kunnen rijpen en zijn grondig tegen het licht gehouden. Daarnaast heb je dankzij de (schrijf)oefeningen uitgebreid gereflecteerd op jezelf in relatie tot jouw visie. Naast een frisse, korte tekst waarin geen woord te veel staat, heb je nu ook materiaal dat je kunt uitwerken tot een essay, visiedocument, website of boek. Desgewenst kun je op de derde bijeenkomst de docent consulteren over een goede vervolgstap.

Vaardigheden

Je verdiept je visie en scherpt je gedachten over wat je persoonlijk raakt. Je hebt meer inzicht in wat een tekst tot een goede tekst maakt. Je verbetert je schrijfvaardigheden op een radicale manier. Aan het einde van deze beroepsopleiding heb je je visie werkelijk toegeëigend en kun je daar helder en overtuigend over communiceren.

Voor wie is deze opleiding?

Voor bestuurders en beslissers voor wie het overbrengen van hun visie cruciaal is bij het uitvoeren van hun taken. Heldere, authentieke formuleringen vergroten immers de kans dat een visie overkomt en gaat werken.

Docenten

Tanny Dobbelaar en Marjan Slob gaven tien jaar lang cursussen filosofisch essay schrijven aan de ISVW. Beiden zijn afgestudeerd in filosofie en hebben veel gepubliceerd over filosofie en wetenschap. Momenteel is Marjan Slob columnist bij de Volkskrant en helpt instellingen (WRR, staf Deltacommissaris, Rathenau Instituut) bij het formuleren van hun visies. Tanny Dobbelaar heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van filosofische essays en is momenteel verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Data

 • Maandag 25 en dinsdag 26 september 2017
 • Maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2017
 • Maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017

Aanvang maandag 17.00 uur, einde dinsdag 17.00 uur.

Deelname

Arrangement 1: € 2.548,50 (inclusief 3 x diner met wijn, 3 x lunchbuffet en koffie/thee). Arrangement 2: € 2.859,00 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt). Arrangement 3: € 2.864,00 (arrangement 1 + comfortkamer* en ontbijt).

*Met uitzondering van de laatste bijeenkomst. Voor de laatste bijeenkomst zijn enkel pluskamers beschikbaar (dit is meegenomen in de prijs voor een comfortkamer).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Bildung scheurkalender 2018


  Verschijnt eind augustus met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a. Eigen omslag voor uw organisatie? Reageer voor 1 juli via info@isvw.nl.
 • Laatste kans!

  jul 03

  Frontiers of Astronomy

  3 juli om 10:30 tot 7 juli om 12:30
  jul 17

  Het keren van de munt

  17 juli om 10:30 tot 21 juli om 12:30
  jul 24

  Anders denken: Postmoderne levenskunsten

  24 juli om 10:30 tot 28 juli om 12:30
  jul 26

  Jezelf begrijpen

  26 juli om 10:30 tot 30 juli om 12:30
  aug 02

  Vriendschap: Ideaal of werkelijkheid?

  2 augustus om 10:30 tot 6 augustus om 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte