Filosofieweken 2016

Op Landgoed ISVW kunt u in 2016 de volgende cursusweken bijwonen:


filosofieweek-kunst-in-renaissance-620x350

Filosofie en kunst in de renaissance

In de loop van de dertiende en veertiende eeuw verandert de statische plattelandseconomie naar een dynamische stedelijke cultuur. De historicus Johan Huizinga beschrijft de nadagen van de middeleeuwen in Herfsttij der Middeleeuwen. In Italië is het geen herfst maar lente. Geënt op klassieke voorbeelden ontstaat hier een eigen stijl: de renaissance of wedergeboorte.

Deze rijke geschiedenis zal door Karin Braamhorst en Albert van der Schoot uitgebreid worden belicht met behulp van verhalen en illustraties in beeld, muziek en dans. Elke dag zullen zij zich laten bijstaan door een gastdocent. Op maandag zal Aad Goddijn toelichten hoe er naast een nieuw wereldbeeld ook een nieuw hemelbeeld ontstaat, en hoe dat niet alleen consequenties heeft voor de kosmologie, maar ook voor de literatuur. Bij Dante, aan het begin van de Renaissance, vinden we de klassieke erfenis van de hemelse goden terug in gekerstende vorm. En zijn het niet de literaire beelden van Dante, die we weer terugzien in Vasari’s fresco’s in de Florentijnse Dom?

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober  2016

De actualiteit van Spinoza’s filosofieSpinoza

Als Descartes de eerste moderne filosoof wordt genoemd, is Benedictus de Spinoza de eerste postmoderne filosoof. Zijn vroegste publicatie was een inleiding in de filosofie van Descartes, en al in het voorwoord distantieert Spinoza zich van drie fundamentele ideeën van Descartes. Spinoza wil verder zonder een persoonlijke god, zonder de dualistische strijd tussen lichaam en geest en ook zonder vrije wil. Toch werd Spinoza eeuwenlang bijna alleen bestreden en verketterd vanwege zijn godsbeeld, alsof zijn mensbeeld nog een brug te ver was.

Spinoza’s pleidooi voor de democratie en daarbinnen voor een onbeperkte vrijheid van meningsuiting, is radicaal en ook erg actueel. Een andere actuele kwestie waarover Spinoza zinvolle en beargumenteerde uitspraken heeft gedaan, betreft het recente debat over de al of niet bestaande vrije wil, en met name over de al of niet vermeende praktische consequenties van het niet bestaan ervan. Kortom, Spinoza’s filosofie is springlevend en in staat om een licht te laten schijnen op hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober  2016

René Gudeweek – de helden van Renéhelden van Rene

In de laatste maanden van zijn leven was Gude enthousiast bezig met een project met de naam ‘Verstandhoudingen’. Dat moest een boekje worden waarin een tekst van een filosoof die Gude na aan het hart ging zou worden vergezeld van een tekst van René over die filosoof. Ofwel: wie waren Descartes, Kant, Wittgenstein en Sloterdijk en wat kunnen we ermee?

In deze filosofieweek zet de ISVW dit project van Gude voort in cursusvorm. In de ochtenden krijgt u college over Renés helden van specialisten als Jabik Veenbaas en Babs van den Bergh. ’s Middags zijn de gedachten van René Gude zelf aan de beurt – met onder andere Daan Roovers, Wilma de Rek en Bert Keizer onderzoeken we zijn filosofische gedachtegoed. In de avonduren, ten slotte, treden persoonlijke vrienden van René Gude op, onder wie Laura van Dolron en zijn ISVW-collega’s.

Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december 2016

Het leven als reisfilosofieweek-het-leven-als-reis

Levenskunst gaat over de kunst om aan het eigen leven vorm te geven. De inzet van de levenskunst is om op basis van een eigen houding een zinvol leven te leiden. Zonder zo’n houding glipt het leven ons als water door de vingers. De reismetafoor is heel geschikt om na te denken over ons leven. Waarover gaat het eigenlijk in ons leven: over de reis, het doel, of over allebei? Wat voor invloed hebben we over het verloop van ons leven, en wat is een geslaagde reis? In deze cursus behandelen we de belangrijkste levensthema’s via de verbeelding van de reis. Van Odysseus’ omzwervingen (de Odyssee) en die van Aeneas, via de Middeleeuwse zoektocht naar de heilige Graal, de Pelgrimsreis van John Bunyan (de weg die de ware christen moet afleggen voor verlossing en heil) tot en met Jules Vernes Reis om de wereld in 80 dagen, Nietzsches Wandelaar en zijn schaduw en de bestseller van Pascal Mercier, Nachttrein naar Lissabon: telkens opnieuw wordt het leven afgebeeld als een reis die mensen ondernemen om geluk en zin te vinden.

Maandag 2 t/m vrijdag 6 januari 2017

Het bestaansmysteriebestaansmysterie

Soms verwonderen we ons over dat de wereld is, over dat we zelf zijn. Volgens Aristoteles is verwondering het begin van de filosofie: zij motiveert het denken, het onderzoek en de contemplatie. Verwondering neemt vanzelfsprekendheid weg en toont ons de geheimzinnigheid van de wereld en van het eigen bestaan. Bij Aristoteles was de filosofie uiteindelijk gericht op de overwinning van de verwondering door het beantwoorden van wetenschappelijke vragen.

In deze cursus onderzoeken we een speciaal soort verwondering: die over het bestaan van de werkelijkheid als zodanig. Wat gebeurt er in deze ervaring? Is deze verwondering gerechtvaardigd of is het bestaan uiteindelijk rationeel verklaarbaar? Hoe verhoudt verwondering zich tot het wetenschappelijk denken?

Als uitgangspunt voor dit onderzoek nemen we de beroemde vraag van Leibniz, die hij voor het eerst stelde in 1714: waarom is er iets en niet veeleer niets? Deze vraag wordt wel de grondvraag (of zelfs ‘de duisterste vraag’) van de metafysica genoemd omdat zij het bestaan van de wereld direct en fundamenteel ter sprake brengt.

Maandag 2 t/m vrijdag 6 januari 2017

Back to Top ↑
 • ISVW-programmagids

  Klik op de cover om te bladeren door onze gids. Wilt u de gids thuis ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@isvw.nl
 • Laatste kans!

  vr 24

  Interculturele filosofie

  25 februari om 10:30 tot 28 mei om 12:30
  za 25

  Interculturele filosofie: Islamitische filosofie

  25 maart om 10:30 tot 26 maart om 12:30
  apr 09

  De filosofische praktijk

  9 april om 10:30 tot 17:00
  apr 10

  De kunst van het vragen stellen

  10 april om 10:30 tot 11 april om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte