Filosofie in de praktijk 2017-2018

Basisopleiding

Deze opleiding is helaas uitverkocht en reeds gestart. De data voor de leergang van 2018-2019 zijn nog niet bekend. Indien u interesse heeft, kunt u met ons contact opnemen via info@isvw.nl.

‘Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken?’ Epicurus maakt in zijn Brief over het geluk duidelijk dat filosofie een praktische aangelegenheid is voor iedereen, een heel leven lang. Filosofiebeoefening staat in dienst van het dagelijks bestaan, zowel in de privésfeer, als op de markt en in het publieke domein. Daarom kan filosofie niet beperkt blijven tot een hoog theoretische bezigheid voor vakfilosofen en moet de vertaalslag naar het dagelijks leven voortdurend worden gemaakt.

De laatste jaren zijn talloze manieren van praktisch filosoferen herontdekt en opnieuw ontwikkeld. De interesse in denkers die de filosofie als gereedschap zien – van Sokrates tot Jos Kessels – is enorm toegenomen. Maar vooral zijn er nieuwe genres ontstaan waarmee de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt, denk aan filosofische consulten, sokratische gesprekken, diner-pensants, denkvakanties, organisatiefilosofie, filosofische cafés en filosofische stadswandelingen. De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van deze filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die direct toepasbaar zijn op de praktijk: Socrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, Petrarca, Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche, Freud en Sartre, en voor eigentijdse teksten van Kessels, De Botton, Marinoff, Van Reijen, Wouters, Boele, Phillips, de Haas, Wolbink en de Swaef.

Vervolgens wordt met concrete vaardigheden, methodes en praktijken geoefend, zoals sokratische gespreksvoering, filosoferen met kinderen, filosofisch consulentschap en filosoferen in organisaties. Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die eraan toe is om de slag van filosofische theorie naar een gelukkiger en efficiëntere dagelijkse praktijk te maken. Je verruimt de grenzen van je taal- en argumentatievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt).

Programma

1. Socrates en socratische gespreksvoering

Zaterdag 9 september 2017  
Docent: dr. Miriam van Reijen

Deze bijeenkomst is een kennismaking met filosofie in het algemeen en de praktische filosofie in het bijzonder. Socrates en de socratische gespreksvoering is daar een belangrijk voorbeeld van. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de (westerse) filosofie en wat een filosofische houding is. In de middag wordt er geoefend met socratische gespreksvoering.

2. Stoïcijnse levenskunst

Zaterdag 7 oktober 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de twintigste eeuw werd op basis van deze filosofie de Rationeel-Emotieve Theorie ontwikkeld. In deze bijeenkomst vergelijken we deze theorie met de oorspronkelijke filosofische uitgangspunten.

3. Filosoferen in organisaties

Zaterdag 11 november 2017
Docent: dr. Ronald Wolbink

’s Morgens hebben we aandacht voor wat filosoferen in organisaties zou kunnen betekenen. We schetsen de noodzaak en het nut ervan voor mensen die werken in organisaties. ’s Middags brengen we verdieping in de theorie aan en oefenen we die in de praktijk. Er is aandacht voor levenskunst in organisaties met behulp van een praktisch model om de eigen aspecten van levenskunst in relatie tot de eigen organisatie in kaart te brengen. Verder komt het stoïcijns coachen aan de orde, als een praktisch voorbeeld van het toepassen van het filosofisch gedachtegoed op het terrein van het coachen.

4. Willen, kiezen, handelen

Zaterdag 9 december 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf- zijn een belangrijk probleem in het dagelijkse leven en de beroepspraktijk. Epicurus wist er met zijn ‘hedonistische calculus’ wel raad mee. Ook Augustinus (354-430) en de 20ste eeuwse existentialist Jean-Paul Sartre hebben er een uitgesproken mening over: je moet altijd kiezen, geen gezeur, kiezen is niet moeilijk.

5. Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties

Zaterdag 13 januari 2018
Docent: dr. Miriam van Reijen

Spinoza staat centraal tijdens deze cursusdag. Het blijkt dat zijn metafysica verregaande en ingrijpende consequenties kan hebben voor de praktijk van alledag. Die metafysica geeft verdieping aan de filosofische manier van werken met de Rationeel-Emotieve Theorie.

6.  De filosofische praktijk

Zaterdag 10 februari 2018
Docent: Harm van der Gaag

Het vak van filosofisch practicus maakt een snelle ontwikkeling door. Wat is een filosofisch practicus? Welke kennis heb je nodig en op welke manieren kun je je kennis inzetten? De docent zal ingaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij een filosofische praktijk en filosofische dieptegesprekken.

7. Levenskunst in de 21ste eeuw

Zaterdag 10 maart 2018
Docent: dr. Miriam van Reijen

De vraag in deze bijeenkomst is op welk mensbeeld de idee en vooral de praktijk van levenskunst berust. De bedoeling is om achter de eigen opvatting te komen, deze te toetsen aan anderen en kritisch te bekijken. En hoort bij levenskunst ook ‘overlevingskunst’ en de kunst van het ‘goede sterven’?

8. Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining

Zaterdag 7 april 2018
Docent: dr. Miriam van Reijen

Zowel in organisaties van welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. Een ethisch stappenplan is een methode om inzicht te krijgen in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust, als mede om argumenten te hebben naar anderen. In de middag wordt geoefend aan de hand van eigen casuïstiek.

9. Filosoferen met kinderen en jongeren

Zaterdag 12 mei 2018
Docent: Ed Weijers

De (voor)geschiedenis en verschillende manieren van filosoferen met kinderen en jongeren wordt besproken. In het middaggedeelte staat de praktijk centraal in de vorm van demonstratie en oefeningen.

10. Socratische gespreksvoering en socratische cafés

Zaterdag 16 juni 2018
Docent: dr. Miriam van Reijen

Deze cursusdag richt zich weer op socratische gespreksvoering met grotere groepen en en in een andere setting: het filosofisch café ofwel filocafé. In de middag vindt een socratisch filocafé plaats, waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen als begeleider te oefenen.

Docenten


Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer de boeken Grote denkers over emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).

Ed Weijers is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland en erelid van het dagelijks bestuur van SOPHIA, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnen en buitenland voor Epic International.

Harm van der Gaag voert sinds 2004 fulltime een filosofische praktijk, Denk dieper, in Utrecht. Hij is hoofddocent van de Beroepsopleiding Filosofisch practicus. Hij schreef Wie het niet weet mag het zeggen (2014).

Dr. Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen. Hij schreef het boek Levenskunst à la Montaigne (2017).

Praktische informatie

 • Aanvang 10.30 uur – 17.00 uur
 • Kosten voor hele cursus: € 1.347,- (10 zaterdagen, incl. 10 x lunchbuffet, koffie/thee en readers)

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  ma 29

  Levinas in het gelaat

  29 april om 10:30 tot 3 mei om 12:30
  mei 03
  mei 06

  Uitverkocht: De kunst van het vragenstellen

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 17:00
  mei 11

  Crash Course: Socratische gespreksvoering

  11 mei om 10:00 tot 17:00
  mei 18

  Mystiek voor nu: zelfloosheid, gelatenheid en zen

  18 mei om 10:30 tot 19 mei om 12:30
  mei 19

  Kidscafé 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
  mei 19

  Filosofisch café – 19 mei 2019

  19 mei om 15:00 tot 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW