Ethiek en politiek

Basisopleiding

We leven in een tijd waarin wij geconfronteerd worden met kwesties als klimaatverandering en het lot van vluchtelingen. Het zijn kwesties die ethisch én politiek van aard zijn. Hoe behandelen filosofen in de Oudheid, in de moderne tijd en in onze tijd ethische en politieke vraagstukken? In deze nieuwe basisopleiding bespreken we de opvattingen van Aristoteles, Spinoza, Kant, Mill en Levinas op het gebied van ethiek en van politieke filosofie. Er komen vragen aan de orde als: Wat is het verband tussen Aristoteles’ Ethica en zijn Politica? Welke rol speelt het streven te volharden in het eigen bestaan (conatus) in Spinoza’s Ethica en in zijn Theologisch-politiek traktaat? Hoe verhoudt zich Kants politiek filosofische standpunt in zijn essay ‘Wat is Verlichting?’ tot zijn ethiek? Bestaat er een samenhang tussen John Stuart Mills kritiek op de onderwerping van de vrouw en zijn utilitarisme en liberalisme? Is een ethiek die draait om het luisteren naar het gelaat van de Ander (Levinas) niet onlosmakelijk verbonden met een politiek van gastvrijheid (Derrida)? Uiteraard bespreken we ook de implicaties van deze opvattingen voor de behandeling van ethische en politieke kwesties waarmee wij vandaag de dag worstelen.

WEEKEND 1: Aristoteles

Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek en politiek? Hoe vat hij de mens op? Wat verstaat hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke staatsvormen onderscheidt hij? Hoe vat hij burgerschap op? Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit Aristoteles’ Ethica Nicomachea en zijn Politica.

 

WEEKEND 2: Spinoza

Wat is volgens de ‘lenzenslijper’ Spinoza het wezen van de mens? Is iemand die zijn nut nastreeft niet juist iemand die deugdzaam is? Waarom is het noodzakelijk een maatschappelijk verdrag te sluiten? Wat is het doel van de politiek? Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit Spinoza’s Ethica en zijn Theologisch-politiek traktaat.

 

WEEKEND 3: Immanuel Kant

Hoe vat de Verlichtingsdenker Kant de mens op? Wat is het bovenste principe van de zedelijkheid? Wat verstaat Immanuel Kant onder de categorische imperatief? Hoe verhouden mondigheid, verlichting, vrijheid en publiek gebruik van de rede zich tot elkaar? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit de Fundering voor de metafysica van de zeden en Kants ‘Kleine werken’.

 

WEEKEND 4: John Stuart Mill

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel? Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de vrouw? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages uit Mills Utilitarianism, Over vrijheid en De onderwerping van de vrouw.

 

WEEKEND 5: Emmanuel Levinas / Jacques Derrida

Hoort heteronomie niet het uitgangspunt te zijn van ethiek? Horen wij niet te (leren) ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’? Is gastvrijheid niet het wezen van de cultuur? Hoort politieke filosofie niet profetisch, ja messianistisch van aard te zijn? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit Levinas’ Het menselijk gelaat en Anders dan zijn of het wezen voorbij en Derrida’s Over gastvrijheid.

 

Docent

Jan Flameling studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen, Berkeley en Amsterdam. Hij geeft workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en cursussen. Hij is mede-auteur van het boek Oosterse denkers in de polder (2014).

 

Data

 • Zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017
 • Zaterdag 18 en zondag 19 november 2017
 • Zaterdag 2 en zondag 3 december 2017
 • Zaterdag 13 en zondag 14 januari 2018
 • Zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018

Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde zondag 12.30 uur met afsluitende lunch.

Deelname

Arrangement 1: € 1.512,50 (5 weekenden, 5 x diner met wijn, 10 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.800,00 (Arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Laatste kans!

  za 23

  Narratieve identiteit

  23 maart om 10:00 tot 17:00
  za 23

  Masterclass Foucault – weekend 2

  23 maart om 10:30 tot 24 maart om 12:30
  vr 29

  Nacht van de Filosofie Rotterdam

  29 maart om 20:00 tot 30 maart om 00:00
  za 30

  Oosterse filosofen over leven en dood: Lao Zi, Boeddha en Dogen

  30 maart om 10:30 tot 31 maart om 12:30
  apr 05

  ISVW Vrijdagavondsalon – 5 april 2019

  5 april om 18:00 tot 22:00
  apr 29

  Levinas in het gelaat

  29 april om 10:30 tot 3 mei om 12:30
  mei 03

  ISVW Vrijdagavondsalon – 3 mei 2019

  3 mei om 18:00 tot 22:00
  mei 06

  De kunst van het vragenstellen

  6 mei om 10:30 tot 7 mei om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • Word Vriend van de ISVW