Bildung voor PO-schoolleiders 2018-2019

(Deze opleiding wordt georganiseerd door ISVW en AVS. De aanmelding loopt via AVS)

Beroepsopleiding

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen. Maar hoe doen we dat?
Het antwoord is: door bildung (persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) en ausbildung (vakopleiding) te combineren in onze school- en lespraktijk. In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is voor schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan.

Deze opleiding dekt de professionaliseringsthema’s persoonlijk leiderschap en toekomstgericht onderwijs ten behoeve van herregistratie Schoolleidersregister PO.

Module 1: Wat is bildung?

Aan bod komt persoonlijke en maatschappelijke vorming (Bildung). We verdiepen ons in het Agoramodel van de oud-directeur van de ISVW René Gude. Met dit instrument gaan we praktisch aan de slag met Bildung in uw school. U ontdekt wat u zelf al aan Bildung doet en krijgt u meer oog voor het belang en het effect ervan. Daarnaast ontdekt u waar de kansen liggen om Bildung verder vorm te geven in uw school en welke moed het vraagt om relevante cross-overs te maken. Voor uzelf, uw team en uw leerlingen. Tenslotte kijken we naar de drie gratiën: het schone, het ware en het goede.

Leerdoelen: U maakt kennis met het moderne Bildungsideaal en leert te werken met het Agoramodel.
Docenten: dr. Erno Eskens en Dick Middelhoek.

Module 2: Sokratisch gesprek over waarden in het onderwijs

Het Agoramodel beschrijft de wereld in termen van levenssferen en trainingspraktijken. In dit weekend onderzoeken we de kwaliteiten en waarden per levenssfeer en trainingspraktijk, zoals filosofie/wetenschap, religie, kunst en sport. En trainen we deze kwaliteiten. Welke waarden en kwaliteiten dienen centraal te staan in het onderwijs? En welke zien we nog wel eens over het hoofd?

Leerdoelen: U maakt kennis met het Socratisch gesprek, een argumentatieve dialoogvorm die u in uw school en in uw onderwijs kunt toepassen. U leert waarden herkennen en onderzoeken.
Docenten: Marlou van Paridon en Dick Middelhoek.

Module 3: Retorica, overtuigen en non-verbale communicatie

Hoe kun je met taal overtuigen? Is het verhaal sterker dan het argument? En waarom zijn je uitstraling en het kunnen ‘lezen’ van je publiek essentieel voor het veroveren van ‘spreekrecht’? Waarom moet je de emoties van je publiek verdienen zonder erom te vragen? Hoe werkt framing eigenlijk en wat doet een metafoor?

Leerdoelen: U leert uw verhaal en uw standpunten helder onder woorden te brengen, en deze met de nodige pathos (houding), logos (woordgebruik) en ethos (morele gesteldheid) te brengen.
Docenten: prof.mr. Eugène Sutorius, Marijn Moerman en Dick Middelhoek.

Module 4: Waarheid, dialoog en gespreksleider

Waarheid (en de zoektocht ernaar) is binnen de filosofie een van meest fundamentele uitdagingen. Het lijkt er soms op alsof iedereen zijn eigen waarheid mag hebben en het onderscheid tussen waarheden en meningen lijkt steeds dunner te worden. Het onderwijs gaat soms inconsequent met de waarheid om. Is dat wel verstandig?

Leerdoelen: U krijgt inzicht in basale waarheidstheorieën, u leert het fundamentele verschil tussen waarheid en een mening en u krijgt handvatten voor het begeleiden van gesprekken over heikele onderwerpen.
Docenten: Ed Weijers en Dick Middelhoek.

Module 5: Filosoferen met kinderen en jongeren (en collega’s)

In dit weekend leert u om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen, een goede opbouw te realiseren en om te zorgen dat het filosofisch blijft. A an de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback maakt u kennis met het vak, waarin reflectie belangrijk is.

Leerdoelen: U ontdekt dat de gesprekstechniek ook handig is in de omgang met uw collega’s. U leert hoe u met kinderen een diepgravend gesprek kan voeren. Daarnaast wordt u duidelijk hoe u deze gespreksvorm kunt integreren in het onderwijs op uw school.
Docenten: Monique Fischer en Dick Middelhoek.

Module 6: Ethiek in de school

Ethiek gaat verder dan een pestprotocol. Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die op ons wachten. Dit weekend oefenen we hoe we om kunnen gaan met ethische dilemma’s in en om de school. Aan bod komen ook de drie grote ethische stromingen: utilisme, deugdenethiek en regelethiek.

Leerdoelen: U leert de klassieke ethische standpunten te herkennen en toe te passen. U ontdekt welke denkwijzen ervoor zorgen dat meningen kunnen botsen. U leert om te gaan met ethische dilemma’s. Zo krijgt u beter zicht op de levensovertuiging van uw eigen school.
Docenten: Dick Kleinlugtenbelt en Dick Middelhoek.

Kenmerken

 • Zes (korte) weekenden (incl. overnachting), met de volgende opbouw: vrijdagen van 16.00 tot 21.30 uur, zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur
 • Deze leergang wordt vormgegeven door zeer ervaren docenten, die hun sporen verdiend hebben als schrijver, spreker, trainer, filosoof en denker rond de thema’s Bildung, ethiek, onderwijs, expressie en moreel handelen. Het is een intensieve leergang; vrijwel alle bijeenkomsten worden door twee docenten begeleid.
 • Dick Middelhoek verzorgt, als moderator, de rode draad en de link naar concrete onderwijssituaties, zodat u beter in staat bent om samen met uw team, te werken aan toekomstgericht onderwijs in de school. Daartoe leert u ‘eeuwige’ denktechnieken (Fourth Century B.C. Skills). En u oefent 21st Century Skills vanuit verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. U werkt aan ondernemend gedrag en moed, omgaan met verandering, samenwerken, creativiteit en invloed in de praktijk.
 • De deelnemers schrijven een Essay over ‘Toekomstgericht onderwijs en Bildung’.
 • De leergang wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin verschillende onderdelen van de leergang terug komen (waaronder het essay, de eigen Bildung, overdracht in en rond de school, presenteren en de literatuur)
 • Minimaal 10 en maximaal 15 personen.

Investeringen

Uw investeringen in deze leergang zijn:

 • Een studiebelasting van 204 uur, waarvan 84 contacturen en 120 uur zelfwerkzaamheid (waaronder overdracht van Bildung in  en rond de school, het lezen van boeken, kranten, voorbereidende opdrachten, schrijven essay, voorbereiden en uitvoeren van het eindgesprek).
 • Een financiële investering van € 4.995 (voor AVS-leden) of € 5.595 (niet-leden). Dit is inclusief de verplichte literatuur en verblijfskosten (6 bijeenkomsten met 6 x lunchbuffet, 6 x diner met wijn, koffie/thee en overnachting in een comfortkamer met ontbijt).

Hoofddocent

Dick Middelhoek is trainer, spreker, coach en sociaal ondernemer in het onderwijs. Na zijn doctoraal bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en dertien jaar marketingfuncties bij multinationals ging hij het onderwijs in. Hij behaalde zijn eerstegraads lesbevoegdheid in 2003 en begon als docent in de derde klas vmbo-kader in de Bijlmer. Vervolgens startte hij Bureau Overleren (www.overleren.nl). Zijn activiteiten richten zich nu op versterking van het onderwijs, elke dag leren, Bildung en leiderschapscommunicatie. Dick is bestuurslid onderwijs bij het Humanistisch Verbond.

Kerndocenten

Dr. Erno Eskens is filosoof en politicoloog. Hij is bekend door zijn filosofische pleidooi voor dierenrechten en als popularisator van de filosofie. Eskens studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was betrokken bij de oprichting van Filosofie MagazineFilosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen en Democratie voor dieren. Hij promoveerde in 2015 op Een beestachtige geschiedenis van de filosofie.

Marlou van Paridon is bedenker en trainer van programma’s die bijdragen aan zin en energie in werken en leven. Daarnaast doceert en begeleidt ze socratische gespreksvoering en is ze docent filosofie van werkgerelateerde thema’s op de ISVW. Marlou heeft ruim 25 jaar in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven gewerkt, met name op gebied van marketing en communicatie. Ze studeerde filosofie aan de UVA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. In 2012 schreef ze De ZIN aan het werk en is ze coauteur van De Kunst van het Stralen.

Eugène Sutorius maakte ooit carrière als advocaat en is tegenwoordig als hoogleraar Strafrechtwetenschap verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Er zijn weinig mensen zo overtuigend als deze parttime rechter en hoogleraar, en fulltime redenaar. Hij wordt dan ook wel één van de mooist sprekende hoogleraren van Nederland genoemd.

Marijn Moerman studeerde in 2003 af aan De Theaterschool van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Sindsdien geeft ze les en maakt ze voorstellingen. Marijn speelde in verschillende toneelgroepen, en is op dit moment te zien bij The Dutch Factory. Tijdens haar studie Filosofie aan de UvA kwam ze in contact met Retorica, en heeft ze zich daarin onder Eugène Sutorius verdiept. Samen met hem en met Thomas van Neerbos geeft ze de module Retorica aan de honoursstudenten van de UvA en VU.

KinderfilosoofEd Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en filosofeert in binnen- en buitenland voor EPIC International. Ed is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland, erelid van het dagelijks bestuur van Sophia, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Ed verzorgt voor de ISVW de cursus Filosofisch Kompas, een inleiding in de filosofie voor gespreksleiders.

Monique FischerMonique Fischer is trainer, coach en filosoof. De studie filosofie heeft ze afgerond met een scriptie over ‘bildung’ in het basisonderwijs. In het onderwijs heeft ze zich bekwaamd in filosoferen met kinderen. Deze vaardigheidstrainingen geeft ze luchtig en praktisch vorm. Als filosoof vindt ze het belangrijk om op zoek te blijven, dat ze zich blijft verwonderen. Verwondering is voor Monique de ingang tot groei.

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof, werkt als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Op diverse plekken geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst en ethiek. Hij begeleidt (persoonlijke) trainingen op gebied van socratische gespreksvoering. Met anderen leidt hij het filosofisch café in Arnhem. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Filosofische Praktijk. In 2005 verscheen van Dick het boek Mensbeelden en levenskunst en in 2010 verscheen zijn boek: Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander.

Data leergang 2018-2019:

 • Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober 2018
 • Donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018
 • Vrijdag 30 nov en zaterdag 1 december 2018
 • Donderdag 11 en vrijdag 12 januari 2019
 • Vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2019
 • Donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019

Aanvang eerste dag 16.00 uur, einde tweede dag 17.00 uur.

 

Aanmelding

Deze beroepsopleiding wordt u aangeboden in samenwerking met AVS. U kunt zich via de website van AVS aanmelden (klick hiervoor op onderstaande knop).

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Programmakrant ISVW

 • Laatste kans!

  ma 20

  De mens: het dier dat zichzelf wil begrijpen

  20 augustus om 10:30 tot 24 augustus om 12:30
  ma 20

  Anders denken: postmoderne openheid

  20 augustus om 10:30 tot 24 augustus om 12:30
  ma 27

  Interculturele filosofie

  27 augustus om 10:30 tot 31 augustus om 12:30
  ma 27

  Denken nu!

  27 augustus om 10:30 tot 31 augustus om 12:30
  wo 29

  Grote denkers: 25 eeuwen westerse filosofie

  29 augustus om 10:30 tot 2 september om 17:15
  wo 29

  Wegens succes verlengd: Mogobe Ramose in Arminius

  29 augustus om 20:00 tot 22:00
  sep 02

  Spinoza’s Ethica in Utrecht

  2 september om 10:30 tot 12:30
  sep 09

  Spinoza’s Ethica in Amsterdam

  9 september om 10:30 tot 12:30
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte