Coronamaatregelen

Vanaf 1 juni 2020 gaan de meeste horecabedrijven weer open. We zijn blij jullie deze zomer weer te kunnen verwelkomen op Landgoed ISVW. Ook begrijpen we dat veel van onze gasten nog aarzelen over hun bezoek. Om overzicht te geven van de coronamaatregelen die wij aanhouden op Landgoed ISVW hebben wij daarom dit artikel samengesteld. Met alle vertrouwen kunnen we door naar een mooie filosofische zomer, zolang als wij ons houden aan dit beleid:

Landelijke maatregelen

De ISVW houdt zich aan de landelijke overheidsmaatregelen, zoals vermeld op rijksoverheid.nl. Dit betekent:

– Was vaak je handen.
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
– Schud geen handen.
– Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
– 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
– Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
– Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Als hotel mag Landgoed ISVW onbeperkt al haar gasten voorzien van eten en drinken zonder maximum, zolang de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.

Extra maatregelen op Landgoed ISVW

Gezondheidstest

Bij aankomst voeren we een gezondheidstest uit om de algemene overheidsmaatregelen te kunnen waarborgen. Er gelden een aantal regels om gezondheidsrisico’s uit te kunnen sluiten. Lees hier de volledige test. Als je één van de vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan kunnen we je niet toelaten op de ISVW.

Desinfecteren

Bij de ingang van het hoofdgebouw, het restaurant en de Kuilen staat een pilaar met desinfectiemiddel die op sensor werkt, zodat je contactloos je handen kunt ontsmetten.

Op Landgoed ISVW ontsmetten we met regelmaat de koffie- en theemachines, touchscreens, (deur)klinken en andere veel gebruikte oppervlakken.

Om rechtstreeks contact te vermijden accepteren we op Landgoed ISVW tijdelijk alleen pin- en kaartbetalingen. We accepteren tijdelijk dus geen contant geld.

In ons restaurant dragen onze medewerkers handschoenen. Ook wassen en ontsmetten onze medewerkers met regelmaat hun handen om jouw veiligheid te kunnen waarborgen. De maaltijden zijn dusdanig aangepast dat ook hier de veiligheid goed gewaarborgd wordt zonder aan kwaliteit in te boeten.

Optimaal afstand bewaren

Om afstand te kunnen bewaren werken we, indien nodig, met verschillende tijdsblokken voor ontbijt, lunch en diner. Om dezelfde reden hebben verschillende groepen op verschillende tijden pauze.

We hebben looproutes uitgezet en ‘houd afstand’-stickers geplakt. Het is belangrijk dat iedereen zich te allen tijde aan deze looproutes houdt.

We hebben daarnaast alle zitplaatsen in de zalen, restaurant en de terrassen ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Tweetallen mogen aan één tafel in het restaurant en op het terras. Het is van belang dat gasten te allen tijde zitten bij de geel gemarkeerde plekken. Staan op het terras en tijdens het eten/drinken in het restaurant is niet toegestaan.

Wij vragen de gasten die bij ons overnachten om tijdens hun verblijf het toilet op hun eigen hotelkamer te gebruiken. Hierdoor voorkomen we overbelasting op de openbare toiletten.

Mogelijke programmawijzigingen

Om de landelijke maatregelen te kunnen naleven, is het mogelijk dat we kleine wijzigingen aanbrengen in programma’s. Dit zal enkel gebeuren om de ruimte die we hebben optimaal te kunnen benutten. Het kan dus zijn dat enkele onderdelen komen te vervallen of dat er soms meer zelfstudiemomenten kunnen zijn. Wij proberen deze programmawijzigingen tot een minimum te houden.

Gewijzigde data

Ons programma van 13 maart t/m 21 juni 2020 is doorgeschoven naar het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021. Een overzicht van alle wijzigingen vind je hier: Cursusprogramma t/m 21 juni 2020 verplaatst of geannuleerd.