Wat is wijsheid?

René Descartes Filosofie is het streven naar wijsheid, maar wat mag toch die wijsheid zijn? Volgens mij niets hoogdravenders dan een zekere bezonnenheid in zaken. Wijsheid is de kennis die nodig is om het leven in eigen hand te nemen en je gezondheid in stand te houden. Wijsheid is het vermogen om de vrucht te plukken van kunsten en wetenschappen. Er zijn globaal twee methodes om wijs te worden: door schade en schande en door…

Lees verder

René Gude over 20 jaar publieksfilosofie

René Gude, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), was één van de sprekers op ons jubileumfeest in de Rode Hoed. Dit is een opname van zijn volledige toespraak over volkse filosofie en filosofie voor het volk, in het kader van een terugblik op twintig jaar publieksfilosofie.

Lees verder
Continue reading...

Durf te twijfelen; Descartes’ anti-autoritaire inslag

In de vierhonderd jaar die sinds zijn geboorte verstre­ken zijn, heeft René Descartes (1596-1650) grote furore ge­maakt, zowel in positieve als in negatieve zin. De golfbeweging die zijn faam heeft doorgemaakt laat zich het best beschrijven als ‘Van mijl­paal tot pispaal en terug’. Door Voltaire werd hij nog gelau­werd als vrije geest par excellence, maar tegenwoordig neemt iedere cultuurdrager van formaat Descartes tot vertrek­punt van zijn of haar kritische beschouwingen. Door René Gude Zo nemen…

Lees verder
Continue reading...

Wat is tolerantie? Interview met Réne Gude door Bart Tops

Wat is tolerantie? Tolerantie is in mijn definitie het dulden, verdragen van personen, handelingen of meningen die je uit morele of andere gronden afkeurt. Dus ik keur iets af, maar ik duld het. Dat leidt meteen tot twee belangrijke interpretaties. De eerste is dat ik mijzelf opdracht kan geven om iets te verdragen. De andere is dat ik ook andere groeperingen de opdracht kan geven om mij te verdragen. Dus ik kan tolerantie aan de…

Lees verder

Afghanistan: een pijnloze terugweg is er niet

Op 11 september zat ik midden in een verhuizing. Wij verlieten een huuretage en betrokken een koopwoning. De televisiekabel was al opgerold en met verhuistape aan de televisie geplakt. Het telefoontje ’Vliegtuig, WTC, je moet nu kijken’ gaf aanleiding tot koortsachtige bedrijvigheid, maar ik heb het tweede vliegtuig nog live naar binnen zien vliegen en even later de twee torens real time zien instorten. Door René Gude Mijn primaire – lees: zinnelijke – reacties waren…

Lees verder
Continue reading...

Gude beantwoordt vragen van kinderen

René Gude, filosoof en directeur Internationale School voor Wijsbegeerte wordt geïnterviewd door Suzanne Rethans. Hij geeft antwoord op vragen die kinderen stellen. Wat gebeurt er als je doodgaat? Filosoof René: We verdwijnen. Het leven na de dood is de herinnering die je achterlaat bij de mensen waar je je hele leven mee bent opgetrokken. Als je ervoor zorgt dat het leuk was dat je er was, zullen je familie en vrienden zich ook leuke dingen…

Lees verder
Continue reading...

Durf te weten

Peter Sloterdijk is de belangrijkste filosoof van nu. Sloterdijk, geboren in 1947, zet de wijsbegeerte echt op scherp: door Plato, Nietzsche en Heidegger weer op te graven, ook al is hem dat op kwalificaties als «crypofascist» komen te staan. Vooral zijn trilogie Sferen heeft de oude paradigma’s gekanteld. Het eerste deel van Sferen verscheen in 1998, het tweede in 1999 het derde in 2004. Sferen is zo rijk dat batterijen critici telkens bezig zijn hun…

Lees verder
Continue reading...

Democratie is een krasse onwaarschijnlijkheid

Depressief optimisme in het Bildungsproject van Peter Sloterdijk. Door René Gude. Stephen Hawking heeft deze zomer (juli 2006) via een Yahoo-forum een alarmerende analyse gegeven van de toestand in de wereld en er een verontrustende vraag aan toegevoegd: ‘De wereld verkeert politiek, sociaal en ecologisch in chaos. Hoe overleeft de mensheid de komende honderd jaar?’ Hawking zelf liet weten dat hij het antwoord niet heeft. Wel veronderstelt hij: ‘Op de lange termijn zal het overleven…

Lees verder

Veranderingen met blijvende gevolgen

Filosofie van de onveranderlijkheid. Alles stroomt, niets blijft. De werkelijkheid waar wij deel van uitmaken is onderhevig aan voortdurende verandering. De natuur kent geen rust. Ontstaan en vergaan geldt niet alleen voor generaties planten, dieren en mensen, maar net zo goed voor bergketens, ijskappen en wereldzeeën. Ook op kleinere schaal, in ons dagelijks leven is verandering de regel. De koffie die voor je staat wordt koud als je hem niet opdrinkt en is verdwenen als…

Lees verder
×