Filosofie in de praktijk 2016-2017

Laat niemand die jong is het uitstellen aan filosofie te doen, en laat evenmin wie oud is de filosofie beu raken. Geen mens is toch te jong of te oud om aan een gezonde geest te werken?’ Epicurus maakt in zijn Brief over het geluk duidelijk dat filosofie een praktische aangelegenheid is voor iedereen, een heel leven lang. Filosofiebeoefening staat in dienst van het dagelijks bestaan, zowel in de privésfeer, als op de markt en in het publieke domein. Daarom kan filosofie niet beperkt blijven tot een hoog theoretische bezigheid voor vakfilosofen en moet de vertaalslag naar het dagelijks leven voortdurend worden gemaakt.

De laatste jaren zijn talloze manieren van praktisch filosoferen herontdekt en opnieuw ontwikkeld. De interesse in denkers die de filosofie als gereedschap zien – van Sokrates tot Jos Kessels – is enorm toegenomen. Maar vooral zijn er nieuwe genres ontstaan waarmee de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt, denk aan filosofische consulten, sokratische gesprekken, diner-pensants, denkvakanties, organisatiefilosofie, filosofische cafés en filosofische stadswandelingen. De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van deze filosofische vaardigheden en er zelf ervaring mee wil opdoen. Er is veel aandacht voor basisteksten van filosofen die direct toepasbaar zijn op de praktijk: Socrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, Petrarca, Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche, Freud en Sartre, en voor eigentijdse teksten van Kessels, De Botton, Marinoff, Van Reijen, Wouters, Boele, Phillips, de Haas, Wolbink en de Swaef.

Vervolgens wordt met concrete vaardigheden, methodes en praktijken geoefend, zoals sokratische gespreksvoering, filosoferen met kinderen, filosofisch consulentschap en filosoferen in organisaties. Deze basisopleiding is bedoeld voor iedereen die eraan toe is om de slag van filosofische theorie naar een gelukkiger en efficiëntere dagelijkse praktijk te maken. Je verruimt de grenzen van je taal- en argumentatievermogen. (Je wereld is zo groot als je taalvermogen reikt).

Programma

1. Socrates en socratische gespreksvoering

Zaterdag 17 september 2016
Docent: dr. Miriam van Reijen

Deze bijeenkomst is een kennismaking met filosofie in het algemeen en de praktische filosofie in het bijzonder. Socrates en de socratische gespreksvoering is daar een belangrijk voorbeeld van. Er wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de (westerse) filosofie en wat een filosofische houding is. In de middag wordt er geoefend met socratische gespreksvoering.

2. Stoïcijnse levenskunst

Zaterdag 29 oktober 2016
Docent: dr. Miriam van Reijen

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet-effectieve en lastige emoties ontstaan door eigen irrationele gedachten. In de twintigste eeuw werd op basis van deze filosofie de Rationeel-Emotieve Theorie (RET) ontwikkeld. In deze bijeenkomst wordt deze vergeleken met de oorspronkelijke radicaal-filosofische uitgangspunten.

3. Filosoferen in organisaties

Zaterdag 26 november 2016
Docent: dr. Ronald Wolbink

‘s Morgens worden verschillende toepassingen van filosofie in organisaties besproken, waaronder de diverse filosofische invalshoeken (dialectica, retorica, grammatica en ethica). ‘s Middags wordt zowel verdieping aangebracht in de theorie als praktische tools gedemonstreerd en geoefend.

4. Willen, kiezen, handelen

Zaterdag 7 januari 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf- zijn een belangrijk probleem in het dagelijkse leven en de beroepspraktijk. Epicurus wist er met zijn ‘hedonistische calculus’ wel raad mee. Ook Augustinus (354-430) en de 20ste eeuwse existentialist Jean-Paul Sartre hebben er een uitgesproken mening over: je moet altijd kiezen, geen gezeur, kiezen is niet moeilijk.

5. Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan problematische emoties

Zaterdag 18 februari 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Spinoza staat centraal tijdens deze cursusdag. Zijn metafysica blijkt verregaande en ingrijpende consequenties te kunnen hebben voor de praktijk van alledag. Dat geeft verdieping aan de filosofische manier van werken met de RET.

6. Levenskunst in de 21ste eeuw

Zaterdag 18 maart 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

De vraag in deze bijeenkomst is op welk mensbeeld de idee en vooral de praktijk van levenskunst berust. De bedoeling is om achter de eigen opvatting te komen, deze te toetsen aan anderen en kritisch te bekijken. En hoort bij levenskunst ook ‘overlevingskunst’ en de kunst van het ‘goede sterven’?

7.  De filosofische praktijk

Zaterdag 8 april 2017
Docent: Harm van der Gaag

Het vak van filosofisch practicus maakt een snelle ontwikkeling door. Wat is een filosofisch practicus? Welke kennis heb je nodig en op welke manieren kun je je kennis inzetten? De docent zal ingaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij een filosofische praktijk en filosofische dieptegesprekken.

8. Filosoferen met kinderen en jongeren

Zaterdag 6 mei 2017
Docent: Ed Weijers

De (voor)geschiedenis en verschillende manieren van filosoferen met kinderen en jongeren wordt besproken. In het middaggedeelte staat de praktijk centraal in de vorm van demonstratie en oefeningen.

9. Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining

Zaterdag 27 mei 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Zowel in organisaties van welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de dag. Een ethisch stappenplan is een methode om inzicht te krijgen in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust, als mede om argumenten te hebben naar anderen. In de middag wordt geoefend aan de hand van eigen casuïstiek.

10. Socratische gespreksvoering en socratische cafés

Zaterdag 10 juni 2017
Docent: dr. Miriam van Reijen

Deze cursusdag richt zich weer op socratische gespreksvoering met grotere groepen en en in een andere setting: het filosofisch café ofwel filocafé. In de middag vindt een socratisch filocafé plaats, waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen als begeleider te oefenen.

Docenten

 • Dr. Miriam van Reijen doceerde jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer een cd-box over stoïcijnse levenskunst en het boek Grote denkers over emoties.

 

 

 • Ed Weijers is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland en erelid van het dagelijks bestuur van Sophia, de Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnen en buitenland voor Epic International.

 

 

 • Harm van der Gaag voert sinds 2004 fulltime een filosofische praktijk, Denk dieper, in Utrecht. Hij is hoofddocent van de Beroepsopleiding tot filosofisch practicus.

 

 

 

 • Dr. Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen.

 

 

Praktische informatie

 • Aanvang 10.30 uur – 17.00 uur
 • Kosten voor hele cursus:€ 1.347,- (10 zaterdagen, incl. 10 x lunchbuffet, koffie/thee en readers)

 

Alle bijeenkomsten zijn ook los te volgen op zondagen:

Zondag 1: 18 september 2016

Zondag 2: 30 oktober 2016

Zondag 3: 27 november 2016

Zondag 4: 8 januari 2017

Zondag 5: 19 februari 2017

Zondag 6: 19 maart 2017

Zondag 7: 9 april 2017

Zondag 8: 7 mei 2017

Zondag 9: 28 mei 2017

Zondag 10: 11 juni 2017
Kosten per losse bijeenkomst: € 133,50 (inclusief lunchbuffet, koffie/thee en reader).

Aanvang steeds 10.30 uur – 17.00 uur.

 


Back to Top ↑
  • nl
 • Winkelmand

 • Bildung scheurkalender 2018


  Nu leverbaar. Met bijdragen van koning Willem Alexander, Ben Feringa, Jet Bussemaker e.a.

 • Laatste kans!

  ma 18

  Spinozaweek: de weg naar geluk (uitverkocht!)

  18 december om 10:00 tot 22 december om 12:30
  wo 27

  Liefdeweek: kun je leren liefhebben?

  27 december om 10:30 tot 30 december om 12:30
  wo 27

  De spelende mens

  27 december om 10:30 tot 30 december om 17:00
  zo 31

  Bruisend Oud & Nieuw 2017

  31 december om 17:00
  jan 02

  Filosofie en film: ‘An imitation of life’

  02/01/2018 om 10:30 tot 06/01/2018 om 17:00
 • NIeuw bij ISVW uitgevers

 • Meld je aan voor onze nieuwsbrieven

 • @isvwijsbegeerte