Basisboeken

Voor iedereen die zich wil verdiepen in specifieke filosofische stromingen en onderwerpen.


Politieke filosofie

‘[I]eder menselijk leven is van intrinsieke potentiële waarde en iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor het realiseren van die waarde in het eigen leven.’ – Ronald Dworkin

Wie bepaalt wat en voor wie? In het Basisboek politieke filosofie leert de lezer wat klassieke denkers, zoals Aristoteles en Mill, en moderne denkers, zoals John Rawls en Ronald Dworkin, zoal over recht, macht, vrijheid hebben gedacht. Een onmisbaar boek voor wie zich wil verdiepen in de grote politieke vraagstukken.

 


Westerse filosofie

‘Alle mensen streven van nature naar weten.’ – Aristoteles

Wie waren de presocraten eigenlijk? Wat zijn de belangrijkste inzichten van Friedrich Nietzsche? Het Basisboek westerse filosofie geeft antwoord op deze en andere vragen. Zij worden voorgesteld aan de hand van een kleine biografie en krijgen een context waardoor de lezer te weten komt wat hun plaats is in de westerse geschiedenis.

 


Esthetica

‘Het kunstwerk dat ons iets zegt, confronteert ons met onszelf’ – Hans-Georg Gadamer

Wanneer spreken wij van een geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat een kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom is kunst eigenlijk belangrijk? In het Basisboek esthetica komt dit soort vragen aan de orde. Aan de hand van uiteenlopende denkers bespreken de auteurs de waarde van kunst en schoonheid.

 


Filosofische antropologie

‘De beschaving begon op het moment dat een boos persoon een woord gooide in plaats van een steen.’ – Sigmund Freud

Wat zijn onze mogelijkheden en onmogelijkheden als gevolg van onze unieke eigenschappen? Wie zijn wij eigenlijk en wat is onze plek in het universum? In het Basisboek filosofische antropologie onderzoeken we de mens aan de hand van grote denkers als René Descartes, Maurice Merleau-Ponty en Hannah Arendt.


Wijsgerige ethiek

‘Wat voor soort wezens moeten we zijn om ooit verantwoordelijk te kunnen zijn voor onze wil?’ – Susan Wolf

De wijsgerige ethiek kent een grote verscheidenheid. Elk hoofdstuk van het Basisboek wijsgerige ethiek behandelt dan ook een specifieke stroming. Zo raakt de lezer bekend met de belangrijkste richtingen in de ethiek, zoals plichtethiek, deugdethiek en utilisme. Steeds staat ook één vooraanstaande eigentijdse filosoof centraal.


Oosterse filosofie

‘Met wat zal / Ik de wereld vergelijken? / Maanlicht, gereflecteerd / In een dauwdruppel, / Geschud van een / Kraanvogelsnavel.’ – Eihei Dōgen

Behalve een eerste kennismaking met de belangrijkste filosofen uit Azië bevat het Basisboek oosterse filosofie een ruime selectie fragmenten uit hun werk. Een glossarium complementeert dit overzicht van de oosterse filosofie, die in al zijn veelvormigheid, diepgang en complexiteit schouder aan schouder met het westerse denken staat.